Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairiba kompetentsibüroode võrgustik

Euroopa lairibaühenduse pädevusbüroode võrgustik toetab ELi riike gigabitiühiskonna eesmärkide saavutamisel ja lairibaühenduse kasutuselevõtul.

Lisateave BCO võrgustiku kohta

fix-empty

Euroopa BCO võrgustik ühendab ELi liikmesriikide riiklikke ja piirkondlikke avaliku sektori asutusi, kes vastutavad lairibaühenduse kasutuselevõtu eest, et vahetada teadmisi ja häid tavasid kolleegide, ekspertide ja Euroopa Komisjoni esindajatega, suurendades nende suutlikkust tagada usaldusväärne ja kiire lairibaühendus kõigile ELi kodanikele.

Algatuse eesmärk on aidata tagada, et kõigil ELi kodanikel oleks juurdepääs kiirele lairibaühendusele, et kõik saaksid võrdselt kasu võimalustest, mida ühenduvus pakub tervishoiule, haridusele, ettevõtlusele ja muule.

Võtke ühendust BCO võrgustiku toetusvahendiga, et saada teavet BCO võrgustikuga liitumise kohta. Osaleda BCO võrgustiku foorumi aruteludes.

BCO võrgustiku roll

BCO võrgustiku ülesanne on toetada Euroopa lairibaühenduse pädevusasutusi selle elluviimisel. BCOd on riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused, kes toetavad lairibaühenduse kasutuselevõttu kogu ELis.

Seda tehakse liikmete vajadustel põhineva iga-aastase programmi kaudu, mis toob kokku eelarvekoordinaatorid, eksperdid ja Euroopa Komisjoni esindajad, et koolitada ja vahetada teadmisi, häid tavasid ja kogemusi ühiste probleemide lahendamiseks. Lisateave programmi kohta on esitatud 2023.–2024. aasta töökava kokkuvõttes.

Viimased uudised

EVENT |
Moldova ja Ukraina: kestliku ühenduvuse tagamine

Pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustikul on Euroopa Komisjoni nimel hea meel korraldada spetsiaalne veebikoosolek, mis on pühendatud kestliku ühenduvuse tagamisele Moldovas ja Ukrainas.

EVENT |
Euroopa lairibaühenduse auhinnad 2023

2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhindadega tähistatakse eeskujulikke lairibaühenduse kasutuselevõtu projekte kogu Euroopas. Need on platvormiks, kus tutvustatakse edulugusid taristu arendamisel, mis suunavad Euroopa digikümnendisse.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühenduse kasutuselevõtu toetamine

Euroopa Komisjon toetab ELi ettevõtjaid, projektijuhte ja ametiasutusi võrgu leviala suurendamisel, et saavutada ELi gigabitiühiskonna eesmärgid.

Mine süvitsi

Vaata lisaks

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Lairiba sõnastik

See on lairibaühendusega seotud terminite mittetäielik loetelu.

Lairibaprojektide kavandamine

Lairibaühenduse planeerimise osakond aitab omavalitsustel ja teistel üksustel kavandada edukaid lairibaühenduse arendamise projekte.