Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairiba pädevusbüroode võrgustik

Euroopa lairibaühenduse pädevuskeskuste võrgustik toetab ELi riike gigabitiühiskonna eesmärkide saavutamisel ja lairibaühenduse kasutuselevõtul.

Lisateave BCO võrgustiku kohta

fix-empty

Euroopa BCO võrgustik ühendab lairibaühenduse kasutuselevõtu eest vastutavad ELi liikmesriikide riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused, et vahetada teadmisi ja häid tavasid kolleegide, ekspertide ja Euroopa Komisjoni esindajatega, suurendades nende suutlikkust tagada usaldusväärne ja kiire lairibaühendus kõigile ELi kodanikele.

Algatuse eesmärk on aidata tagada kõigile ELi kodanikele juurdepääs kiirele lairibaühendusele, et kõik saaksid võrdselt kasu võimalustest, mida ühenduvus pakub tervishoiule, haridusele, ettevõtlusele ja muule.

Võtke ühendust BCO võrgustiku toetusvahendiga, et saada teavet BCO võrgustikuga ühinemise kohta. Osaleda BCO võrgustiku foorumi aruteludes.

BCO võrgustiku roll

BCO võrgustiku ülesanne on toetada Euroopa lairibaühenduse pädevusameteid selle teoks tegemisel. BCOd on riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused, kes toetavad lairibaühenduse kasutuselevõttu kogu ELis.

Seda tehakse liikmete vajadustel põhineva iga-aastase programmi kaudu, mis koondab BCOsid, eksperte ja Euroopa Komisjoni esindajaid, et koolitada ja vahetada teadmisi, häid tavasid ja kogemusi ühiste probleemide lahendamisel. Lisateave programmi kohta on esitatud 2017.–21. aasta tegevusaruandes ja 2022–23. aasta töökava kokkuvõttes.

Viimased uudised

REPORT / STUDY |
Digitaalne ühendatus maapiirkondade rahvastikukao vastu võitlemiseks

Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) viimases uuringus tutvustatakse Euroopas ühekohaliste kohtade ettevalmistavat kontseptsiooni. Nagu käesolevas videointervjuus selgitatud, on sellised kohad haavatavad, kuna kohalikud vahendid, juurdepääsetavus või ühendatus on ebapiisavad.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühenduse kasutuselevõtu toetamine

Euroopa Komisjon toetab ELi ettevõtjaid, projektijuhte ja ametiasutusi võrgu leviala suurendamisel, et saavutada ELi gigabitiühiskonna eesmärgid.

Mine süvitsi

Vaata lisaks

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.