Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platjoslas kompetenču biroju (BCO) tīkls

Eiropas Platjoslas kompetenču biroju tīkls palīdz ES valstīm sasniegt Gigabitu sabiedrības mērķus un izvērst platjoslas pakalpojumus.

Uzziniet vairāk par BCO tīklu

fix-empty

Eiropas BCO tīkls apvieno ES dalībvalstu valsts un reģionālās publiskās iestādes, kas atbild par platjoslas izvēršanu, lai apmainītos ar zināšanām un labu praksi ar līdzbiedriem, ekspertiem un Eiropas Komisijas pārstāvjiem, veidojot to spēju nodrošināt uzticamu, ātrdarbīgu platjoslas savienojamību visiem ES iedzīvotājiem.

Iniciatīvas mērķis ir palīdzēt nodrošināt, ka visiem ES iedzīvotājiem ir piekļuve ātrdarbīgam platjoslas tīklam, lai ikviens varētu vienlīdzīgi izmantot savienojamības sniegtās iespējas veselības, izglītības, uzņēmējdarbības un citās jomās.

Sazinieties ar BCO tīkla atbalsta instrumentu, lai uzzinātu par pievienošanos BCO tīklam. Piedalīties diskusijās BCO tīkla forumā.

BCO tīkla loma

BCO tīkla uzdevums ir atbalstīt Eiropas platjoslas kompetences birojus (BCO) tā īstenošanā. BCO ir valsts un reģionālās publiskās iestādes, kas atbalsta platjoslas izvēršanu visā ES.

Tas tiek darīts, izmantojot gada programmu, kas balstīta uz locekļu vajadzībām un kas apvieno BCO, ekspertus un Eiropas Komisijas pārstāvjus, lai apmācītu un apmainītos ar zināšanām, paraugpraksi un pieredzi kopīgu problēmu pārvarēšanā. Uzziniet vairāk par programmu 2023.–2024. gada darba plāna kopsavilkumā.

Jaunākās ziņas

VIDEO |
ERAF finansē Halles pilsētas gigabitu platjoslas paplašināšanu

Halles pilsēta Austrumvācijā uzsāk transformatīvu ceļojumu, lai paplašinātu platjoslas infrastruktūru, ņemot vērā pieaugošo iedzīvotāju skaitu un digitālās ekonomikas centienus. Palielinot gigabitu piekļuvi, šis projekts veicina inovāciju un sociālekonomisko attīstību reģionā un palīdz reģionam sasniegt ES digitālās desmitgades mērķus.

BROCHURE |
Platjoslas ieguldījumu rokasgrāmata

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt valsts iestādēm plānot, īstenot un uzraudzīt platjoslas projektus to teritorijās.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Atbalsts platjoslas izvēršanai

Eiropas Komisija atbalsta ES uzņēmumus, projektu vadītājus un iestādes tīkla pārklājuma palielināšanā, lai sasniegtu ES Gigabitu sabiedrības mērķus.

Rociet dziļāk!

Skatīt arī

Platjoslas pakalpojumi ES valstīs

Atrodiet aktuālo informāciju par platjoslas attīstību katrā valstī, kā arī valsts stratēģijas un politiku platjoslas attīstībai.

Gigabitu infrastruktūras likums

Gigabitu infrastruktūras akts (GIA) atbilst pieaugošajām vajadzībām pēc ātrākas, uzticamas un datu ietilpīgas savienojamības, aizstājot 2014. gada Platjoslas izmaksu samazināšanas direktīvu.

Platjoslas projektu plānošana

Platjoslas plānošanas nodaļa palīdz pašvaldībām un citām struktūrām plānot veiksmīgus platjoslas attīstības projektus.