Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platjoslas kompetenču biroju (BCO) tīkls

Eiropas platjoslas kompetenču biroju tīkls palīdz ES valstīm sasniegt Gigabitu sabiedrības mērķus un izvērst platjoslu.

Uzziniet vairāk par BCO tīklu

fix-empty

Eiropas BCO tīkls apvieno ES dalībvalstu valsts un reģionālās publiskās iestādes, kas atbild par platjoslas izvēršanu, lai apmainītos ar zināšanām un labu praksi ar vienaudžiem, ekspertiem un Eiropas Komisijas pārstāvjiem, veidojot to spēju nodrošināt uzticamu, ātrdarbīgu platjoslas savienojamību visiem ES iedzīvotājiem.

Iniciatīvas mērķis ir palīdzēt nodrošināt, ka visiem ES iedzīvotājiem ir piekļuve ātrdarbīgai platjoslai, lai ikviens varētu vienlīdzīgi izmantot savienojamības sniegtās iespējas veselības, izglītības, uzņēmējdarbības un citās jomās.

Sazinieties ar BCO tīkla atbalsta instrumentu, lai uzzinātu par pievienošanos BCO tīklam. Piedalīties diskusijās BCO tīkla forumā.

BCO tīkla loma

BCO tīkla uzdevums ir atbalstīt Eiropas platjoslas kompetenču birojus (BCO), lai to panāktu. BCO ir valsts un reģionālās publiskās iestādes, kas atbalsta platjoslas izvēršanu visā ES.

Tas tiek darīts, izmantojot gada programmu, kuras pamatā ir locekļu vajadzības un kura apvieno BCO, ekspertus un Eiropas Komisijas pārstāvjus, lai apmācītu un apmainītos ar zināšanām, labu praksi un pieredzi kopīgu problēmu pārvarēšanā. Vairāk par programmu lasiet 2017. –2017–21. gada darbības pārskatā un 2022.–2022–23. gada darba plāna kopsavilkumā.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Atbalsts platjoslas izvēršanai

Eiropas Komisija atbalsta ES uzņēmumus, projektu vadītājus un iestādes tīkla pārklājuma palielināšanā, lai sasniegtu ES Gigabitu sabiedrības mērķus.

Rociet dziļāk!

Skatīt arī

Platjoslas pakalpojumi ES valstīs

Atrodiet aktuālo informāciju par platjoslas attīstību katrā valstī, kā arī valsts stratēģijas un politiku platjoslas attīstībai.

Platjoslas projektu plānošana

Platjoslas plānošanas sadaļa palīdz pašvaldībām un citām struktūrām plānot sekmīgus platjoslas attīstības projektus.