Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Omrežje kompetenčnih pisarn za širokopasovne povezave

Evropska mreža kompetenčnih uradov za širokopasovna omrežja podpira države EU pri doseganju ciljev gigabitne družbe in uvajanju širokopasovnih povezav.

Preberite več o omrežju BCO

fix-empty

Evropska mreža BCO združuje nacionalne in regionalne javne organe držav članic EU, pristojne za uvajanje širokopasovnih povezav, da bi si izmenjali znanje in dobre prakse s kolegi, strokovnjaki in predstavniki Evropske komisije, s čimer bi okrepili njihove zmogljivosti, da bi vsem državljanom EU zagotovili zanesljivo, visokohitrostno širokopasovno povezljivost.

Namen pobude je pomagati vsem državljanom EU zagotoviti dostop do visokohitrostnih širokopasovnih povezav, da bi lahko vsi enako izkoristili priložnosti, ki jih prinaša povezljivost, za zdravje, izobraževanje, podjetja in drugo.

Obrnite se na podporni center mreže BCO, da se pozanimajte o pridružitvi mreži BCO. Sodelovanje v razpravah na forumu mreže BCO.

Vloga mreže BCO

Vloga mreže BCO je podpirati evropske kompetenčne urade za širokopasovna omrežja pri uresničevanju tega cilja. BCO so nacionalni in regionalni javni organi, ki podpirajo uvajanje širokopasovnih povezav po vsej EU.

To počne z letnim programom, ki temelji na potrebah članov in ki združuje urade za usklajevanje poslovnih priložnosti, strokovnjake in predstavnike Evropske komisije za usposabljanje in izmenjavo znanja, dobrih praks in izkušenj pri premagovanju skupnih izzivov. Več o programu preberite v poročilu o dejavnostih za obdobje 2017–21 in povzetku letnega delovnega načrta za obdobje 2022–23.

Najnovejše novice

REPORT / STUDY |
Digitalna povezljivost za preprečevanje odseljevanja s podeželja

Najnovejša študija Evropskega skupnega raziskovalnega središča (JRC) uvaja raziskovalni koncept „lonenih krajev“ v Evropi. Kot je pojasnjeno v tem videoposnetku, taki kraji predstavljajo ranljivost v smislu nezadostne lokalne podpore, dostopnosti ali povezljivosti.

Povezane vsebine

Širša slika

Podpora za širokopasovno uvajanje

Evropska komisija podpira podjetja EU, vodje projektov in organe pri povečanju pokritosti z omrežjem, da bi dosegli cilje gigabitne družbe EU.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

Širokopasovne povezave v državah EU

Poiščite aktualne informacije o razvoju širokopasovnih povezav v vsaki državi ter nacionalne strategije in politike za razvoj širokopasovnih povezav.

Načrtovanje širokopasovnih projektov

Oddelek za načrtovanje širokopasovnih povezav pomaga občinam in drugim subjektom pri načrtovanju uspešnih projektov za razvoj širokopasovnih povezav.