Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaistaa käsittelevien virastojen verkosto

Euroopan laajakaistatoimistojen verkosto tukee EU-maita gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamisessa ja laajakaistan käyttöönotossa.

Lue lisää BCO-verkostosta

fix-empty

Eurooppalainen BCO-verkosto kokoaa yhteen laajakaistan käyttöönotosta vastaavat EU:n jäsenvaltioiden kansalliset ja alueelliset viranomaiset vaihtamaan tietoja ja hyviä käytäntöjä vertaisryhmien, asiantuntijoiden ja Euroopan komission edustajien kanssa ja kehittämään niiden valmiuksia tarjota luotettavia ja nopeita laajakaistayhteyksiä kaikille EU:n kansalaisille.

Aloitteen tarkoituksena on auttaa varmistamaan, että kaikilla EU:n kansalaisilla on mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa, jotta kaikki voivat hyötyä yhtäläisesti yhteyksien tarjoamista mahdollisuuksista muun muassa terveydenhuollon, koulutuksen ja liike-elämän kannalta.

Ota yhteyttä BCO-verkoston tukikeskukseen ja kysy BCO-verkostoon liittymisestä. Osallistutaan BCO-verkostofoorumissa käytäviin keskusteluihin.

 

 

BCO-verkoston rooli

BCO-verkoston tehtävänä on tukea eurooppalaisia laajakaistan osaamistoimistoja tämän toteuttamisessa. BCO:t ovat kansallisia ja alueellisia viranomaisia, jotka tukevat laajakaistan käyttöönottoa kaikkialla EU:ssa.

Se toteuttaa tätä jäsenten tarpeisiin perustuvalla vuotuisella ohjelmalla, joka kokoaa yhteen koordinointitoimistoja, asiantuntijoita ja Euroopan komission edustajia kouluttamaan ja vaihtamaan tietoja, hyviä käytäntöjä ja kokemuksia yhteisten haasteiden ratkaisemisesta. Lue lisää ohjelmasta vuosien 2024–2025 vuotuisen työsuunnitelman yhteenvedosta jatutustu vuosien 2023–2024 toimintakertomukseen.

Tuoreimmat uutiset

VIDEO |
EAKR rahoittaa Hallen kaupungin gigabittilaajakaistalaajen laajentamista

Hallen kaupunki Itä-Saksassa aloittaa transformatiivisen matkan laajentaakseen laajakaistainfrastruktuuriaan, joka palvelee sen kasvavaa väestöä ja digitaalitalouden pyrkimyksiä. Lisäämällä gigabittiyhteyksiä tämä hanke edistää innovointia ja sosioekonomista kehitystä alueella ja auttaa aluetta saavuttamaan EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaistan käyttöönoton tuki

Euroopan komissio tukee EU:n yrityksiä, hankevastaavia ja viranomaisia verkon kattavuuden lisäämisessä EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Syventävää tietoa

Katso myös

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Laajakaistasanasto

Tämä ei ole tyhjentävä luettelo laajakaistan kannalta merkityksellisistä termeistä.

Gigabitti-infrastruktuurisäädös

Gigabitti-infrastruktuurisäädöksellä vastataan nopeiden, luotettavien ja dataintensiivisten yhteyksien kasvavaan tarpeeseen ja korvataan vuoden 2014 laajakaistakustannusten vähentämistä koskeva direktiivi.