Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaistan osaamistoimistojen verkko

Euroopan laajakaistatoimistojen verkosto tukee EU-maita gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamisessa ja laajakaistan käyttöönotossa.

Lue lisää BCO-verkosta

fix-empty

Eurooppalainen BCO-verkosto kokoaa yhteen laajakaistan käyttöönotosta vastaavat EU:n jäsenvaltioiden kansalliset ja alueelliset viranomaiset vaihtamaan tietoa ja hyviä käytäntöjä vertaisryhmien, asiantuntijoiden ja Euroopan komission edustajien kanssa ja kehittämään niiden valmiuksia tarjota luotettavia ja nopeita laajakaistayhteyksiä kaikille EU:n kansalaisille.

Aloitteen tarkoituksena on auttaa varmistamaan, että kaikilla EU:n kansalaisilla on mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa, jotta kaikki voivat hyötyä yhtäläisesti mahdollisuuksista, joita yhteenliitettävyys tuo terveydenhuollolle, koulutukselle, liike-elämälle ja muille.

Ota yhteyttä BCO Network Support Facilityiin ja kysy BCO-verkostoon liittymisestä. Osallistu BCO Network Forumin keskusteluihin.

BCO-verkoston rooli

BCO-verkoston tehtävänä on tukea Euroopan laajakaistatoimistoja tämän toteuttamisessa. Laajakaistayhteydet ovat kansallisia ja alueellisia viranomaisia, jotka tukevat laajakaistan käyttöönottoa kaikkialla EU:ssa.

Tämä toteutetaan jäsenten tarpeisiin perustuvalla vuosittaisella ohjelmalla, joka kokoaa yhteen BCO:t, asiantuntijat ja Euroopan komission edustajat kouluttamaan ja vaihtamaan tietoa, hyviä käytäntöjä ja kokemuksia yhteisten haasteiden voittamisessa. Lue lisää ohjelmasta vuosien 2023–2024 vuotuisen työsuunnitelman yhteenvedosta.

Viimeisimmät uutiset

EVENT |
Verkkosarjat 10: Koulutus laajakaistaa käsitteleville virastoille

Euroopan laajakaistaa käsittelevien virastojen verkostolle tarjottavien verkossa tapahtuvan tietämyksen vaihdon ja valmiuksien kehittämistilaisuuksien kymmenennellä kaudella käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: EU:n uudet valtiontukisäännöt, satelliittiyhteydet ja digitaalisen vuosikymmenen edistyminen.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tuki laajakaistan käyttöönottoon

Euroopan komissio tukee EU:n yrityksiä, hankepäälliköitä ja viranomaisia verkon kattavuuden lisäämisessä EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Syventävää tietoa

Katso myös

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Laajakaistasanasto

Tämä ei ole tyhjentävä luettelo laajakaistan kannalta merkityksellisistä termeistä.