Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaistan osaamistoimistojen verkko

Euroopan laajakaistatoimistojen verkosto tukee EU-maita gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamisessa ja laajakaistan käyttöönotossa.

Lue lisää BCO-verkosta

fix-empty

Eurooppalainen BCO-verkosto kokoaa yhteen laajakaistan käyttöönotosta vastaavat EU:n jäsenvaltioiden kansalliset ja alueelliset viranomaiset vaihtamaan tietoa ja hyviä käytäntöjä vertaisryhmien, asiantuntijoiden ja Euroopan komission edustajien kanssa ja kehittämään niiden valmiuksia tarjota luotettavia ja nopeita laajakaistayhteyksiä kaikille EU:n kansalaisille.

Aloitteen tarkoituksena on auttaa varmistamaan, että kaikilla EU:n kansalaisilla on mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa, jotta kaikki voivat hyötyä yhtäläisesti mahdollisuuksista, joita yhteenliitettävyys tuo terveydenhuollolle, koulutukselle, liike-elämälle ja muille.

Ota yhteyttä BCO Network Support Facilityiin ja kysy BCO-verkostoon liittymisestä. Osallistu BCO Network Forumin keskusteluihin.

BCO-verkoston rooli

BCO-verkoston tehtävänä on tukea Euroopan laajakaistatoimistoja tämän toteuttamisessa. Laajakaistayhteydet ovat kansallisia ja alueellisia viranomaisia, jotka tukevat laajakaistan käyttöönottoa kaikkialla EU:ssa.

Tämä toteutetaan jäsenten tarpeisiin perustuvalla vuosittaisella ohjelmalla, joka kokoaa yhteen BCO:t, asiantuntijat ja Euroopan komission edustajat kouluttamaan ja vaihtamaan tietoa, hyviä käytäntöjä ja kokemuksia yhteisten haasteiden voittamisessa. Lue lisää ohjelmasta vuosien 2023–2024 vuotuisen työsuunnitelman yhteenvedosta.

Viimeisimmät uutiset

EVENT |
Moldova ja Ukraina: kestävien yhteyksien varmistaminen

Laajakaistaa käsittelevien toimistojen verkosto (BCOs) on iloinen Euroopan komission puolesta isännöimään BCO:n verkkoistuntoa, jonka tarkoituksena on varmistaa kestävät yhteydet Moldovassa ja Ukrainassa.

EVENT |
BCO-verkoston vuosikonferenssi 2023

Euroopan laajakaistaa käsittelevien virastojen verkoston vuotuinen konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden perusteellisiin keskusteluihin ja verkostoitumiseen.

EVENT |
Euroopan laajakaistapalkinnot 2023

Vuoden 2023 Euroopan laajakaistapalkinnot juhlistavat esimerkillisiä laajakaistahankkeita eri puolilla Eurooppaa. Ne toimivat foorumina, jolla esitellään menestystarinoita infrastruktuurikehityksestä, joka ohjaa Eurooppaa kohti digitaalista vuosikymmentä.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tuki laajakaistan käyttöönottoon

Euroopan komissio tukee EU:n yrityksiä, hankepäälliköitä ja viranomaisia verkon kattavuuden lisäämisessä EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Syventävää tietoa

Katso myös

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Laajakaistasanasto

Tämä ei ole tyhjentävä luettelo laajakaistan kannalta merkityksellisistä termeistä.