Skip to main content
Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa

Laajakaistan osaamistoimistojen verkosto (BCO)

Euroopan laajakaistatoimistojen verkosto tukee EU-maita gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamisessa ja laajakaistan käyttöönotossa.

Lue lisää BCO-verkosta

fix-empty

Eurooppalainen BCO-verkosto kokoaa yhteen laajakaistan käyttöönotosta vastaavat EU:n jäsenvaltioiden kansalliset ja alueelliset viranomaiset vaihtamaan tietoa ja hyviä käytäntöjä vertaisryhmien, asiantuntijoiden ja Euroopan komission edustajien kanssa ja parantamaan niiden valmiuksia tarjota luotettavia ja nopeita laajakaistayhteyksiä kaikille EU:n kansalaisille.

Aloitteen tarkoituksena on auttaa varmistamaan, että kaikilla EU:n kansalaisilla on mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä, jotta kaikki voivat hyötyä yhtäläisesti yhteenliitettävyyden tarjoamista mahdollisuuksista terveyden, koulutuksen, yritysten ja muiden alojen kannalta.

Ota yhteyttä BCO-verkon tukivälineeseen ja kysy liittymisestä BCO-verkostoon. Osallistu keskusteluihin BCO-verkostofoorumissa.

BCO-verkoston rooli

BCO-verkoston tehtävänä on tukea Euroopan laajakaistatoimistoja tämän toteuttamisessa. BCO:t ovat kansallisia ja alueellisia viranomaisia, jotka tukevat laajakaistan käyttöönottoa kaikkialla.

Se tekee tämän jäsenten tarpeisiin perustuvan vuosittaisen ohjelman avulla, joka kokoaa yhteen BCO:t, asiantuntijat ja Euroopan komission edustajat kouluttamaan ja vaihtamaan tietoa, hyviä käytäntöjä ja kokemuksia yhteisten haasteiden voittamisessa. Lue lisää ohjelmasta toimintakertomuksesta 2017–21 ja vuotuisesta työsuunnitelman tiivistelmästä 2022–23.

Viimeisimmät uutiset

REPORT / STUDY |
Digitaaliset yhteydet maaseudun väestökadon torjumiseksi

Euroopan yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) viimeisimmässä tutkimuksessa esitellään kartoittava käsite ”yksinäiset paikat” Euroopassa. Kuten tässä videohaastattelussa selitettiin, tällaiset paikat ovat haavoittuvaisia paikallisten varojen riittämättömyyden, saavutettavuuden tai yhteenliitettävyyden vuoksi.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tuki laajakaistan käyttöönottoon

Euroopan komissio tukee EU:n yrityksiä, hankepäälliköitä ja viranomaisia verkon kattavuuden lisäämisessä EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Syventävää tietoa

Katso myös

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Laajakaistasanasto

Tämä ei ole tyhjentävä luettelo laajakaistan kannalta merkityksellisistä termeistä.