Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Sieć biur kompetencji szerokopasmowych (BCO)

Europejska Sieć Urzędów Kompetencji Szerokopasmowych wspiera kraje UE w osiąganiu celów społeczeństwa gigabitowego i wdrażaniu sieci szerokopasmowych.

Dowiedz się więcej o sieci BCO

fix-empty

Europejska sieć BCO zrzesza krajowe i regionalne organy publiczne państw członkowskich UE odpowiedzialne za wdrażanie łączy szerokopasmowych w celu wymiany wiedzy i dobrych praktyk z rówieśnikami, ekspertami i przedstawicielami Komisji Europejskiej, budując ich zdolność do zapewnienia wszystkim obywatelom UE niezawodnej i szybkiej łączności szerokopasmowej.

Celem inicjatywy jest pomoc w zapewnieniu wszystkim obywatelom UE dostępu do szybkich łączy szerokopasmowych, aby wszyscy mogli w równym stopniu korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą łączność w dziedzinie zdrowia, edukacji, przedsiębiorstw i innych.

Skontaktuj się z Instrumentem Wsparcia Sieci BCO, aby zapytać o dołączenie do sieci BCO. Weź udział w dyskusjach na forum BCO Network.

Rola sieci BCO

Rolą sieci BCO jest wspieranie europejskich biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO) w realizacji tego celu. BCO to krajowe i regionalne organy publiczne wspierające rozwój łączy szerokopasmowych w całej UE.

Odbywa się to w ramach rocznego programu, opartego na potrzebach członków, skupiającego ekspertów, ekspertów i przedstawicieli Komisji Europejskiej w celu szkolenia i wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie przezwyciężania wspólnych wyzwań. Więcej informacji na temat programu można znaleźć w sprawozdaniu z działalności na lata 2017–21 oraz w podsumowaniu rocznego planu prac na lata 2022–23.

Najnowsze wiadomości

SPRAWOZDANIE/BADANIE |
Łączność cyfrowa w celu przeciwdziałania wyludnianiu się obszarów wiejskich

Najnowsze badanie Europejskiego Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) wprowadza rozpoznawczą koncepcję „pojedynczych miejsc” w Europie. Jak wyjaśniono w wywiadzie wideo, takie miejsca są podatne na zagrożenia pod względem niewystarczającego wyposażenia lokalnego, dostępności lub łączności.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wsparcie dla Broadband rollout

Komisja Europejska wspiera unijne przedsiębiorstwa, kierowników projektów i władze w zwiększaniu zasięgu sieci, aby osiągnąć cele unijnego społeczeństwa gigabitowego.

Zobacz też

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.