Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Sieć biur kompetencji szerokopasmowych (BCO)

Europejska sieć biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej wspiera kraje UE w osiąganiu celów społeczeństwa gigabitowego i wdrażaniu sieci szerokopasmowych.

Dowiedz się więcej o sieci BCO

fix-empty

Europejska Sieć BCO skupia krajowe i regionalne organy publiczne państw członkowskich UE odpowiedzialne za wdrażanie łączy szerokopasmowych w celu wymiany wiedzy i dobrych praktyk z rówieśnikami, ekspertami i przedstawicielami Komisji Europejskiej, budując ich zdolność do zapewnienia niezawodnej, szybkiej łączności szerokopasmowej wszystkim obywatelom UE.

Celem inicjatywy jest pomoc w zapewnieniu wszystkim obywatelom UE dostępu do szybkich łączy szerokopasmowych, tak aby wszyscy mogli w równym stopniu korzystać z możliwości, jakie daje łączność w dziedzinie zdrowia, edukacji, biznesu i innych.

Skontaktuj się z działem wsparcia sieci BCO, aby zapytać o przystąpienie do sieci BCO. Weź udział w dyskusjach na forum sieci BCO.

Rola sieci BCO

Zadaniem sieci BCO jest wspieranie europejskich biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO) w realizacji tego celu. BCO są krajowymi i regionalnymi organami publicznymi wspierającymi wdrażanie sieci szerokopasmowych w całej UE.

Odbywa się to w ramach rocznego programu, opartego na potrzebach członków, w którym uczestniczą BCO, eksperci i przedstawiciele Komisji Europejskiej w celu szkolenia i wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie przezwyciężania wspólnych wyzwań. Więcej informacji na temat programu znajduje się w podsumowaniu rocznego planu prac na lata 2023–24.

Najnowsze wiadomości

WIDEO |
EFRR finansuje gigabitową rozbudowę sieci szerokopasmowych miasta Halle

Miasto Halle we wschodnich Niemczech rozpoczyna transformacyjną podróż, aby rozszerzyć swoją infrastrukturę szerokopasmową, odpowiadając na rosnącą populację i aspiracje gospodarki cyfrowej. Dzięki zwiększeniu dostępu gigabitowego projekt ten wspiera innowacje i rozwój społeczno-gospodarczy w regionie oraz pomaga regionowi osiągnąć cele unijnej dekady cyfrowej.

BROSZURA |
Podręcznik inwestycji szerokopasmowych

Niniejszy podręcznik ma na celu pomoc organom publicznym w planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu projektów dotyczących sieci szerokopasmowych na ich terytoriach.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wsparcie dla wdrożenia sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska wspiera unijne przedsiębiorstwa, kierowników projektów i władze w zwiększaniu zasięgu sieci, aby osiągnąć unijne cele społeczeństwa gigabitowego.

Zobacz też

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Ustawa o infrastrukturze gigabitowej

Ustawa o infrastrukturze gigabitowej (GIA) jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na szybszą, niezawodną i opartą na danych łączność, zastępując dyrektywę w sprawie redukcji kosztów sieci szerokopasmowych z 2014 r.