Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nätverk för bredbandskompetens (BCOs)

Nätverket av europeiska bredbandsbyråer hjälper EU-länderna att nå Gigabitsamhällets mål och bygga ut bredband.

Läs mer om BCO-nätverket

fix-empty

Det europeiska BCO-nätverket sammanför EU:s medlemsstaters nationella och regionala offentliga myndigheter med ansvar för bredbandsutbyggnad för att utbyta kunskap och god praxis med kollegor, experter och företrädare för Europeiska kommissionen och bygga upp deras kapacitet att tillhandahålla tillförlitlig bredbandsanslutning med hög hastighet till alla EU-medborgare.

Syftet med initiativet är att bidra till att alla EU-medborgare har tillgång till höghastighetsbredband, så att alla kan dra nytta av de möjligheter som konnektivitet medför för hälsa, utbildning, företag och mycket mer.

Kontakta BCO Network Support Facility för att fråga om anslutning till BCO-nätverket. Delta i diskussionerna i BCO Network Forum.

BCO-nätverkets roll

BCO-nätverkets roll är att stödja de europeiska bredbandskompetenskontoren för att detta ska kunna ske. BCO är de nationella och regionala offentliga myndigheter som stöder bredbandsutbyggnad i hela EU.

Den gör detta genom ett årligt program, baserat på ledamöternas behov, som sammanför BCO, experter och företrädare för Europeiska kommissionen för att utbilda och utbyta kunskap, god praxis och erfarenheter när det gäller att övervinna gemensamma utmaningar. Läs mer om programmet i verksamhetsrapporten 2017–21 och sammanfattningen av den årliga arbetsplanen 2022–23.

Senaste nytt

REPORT / STUDY |
Digital konnektivitet för att motverka avfolkning av landsbygden

I den senaste studien från Europeiska gemensamma forskningscentrumet (JRC) introduceras det förberedande konceptet ”enastående platser” i Europa. Såsom förklaras i denna videointervju är sådana platser sårbara i fråga om otillräckligt lokalt kapital, tillgänglighet eller konnektivitet.

Povezane vsebine

Širša slika

Stöd för bredbandsutrullning

EU-kommissionen hjälper EU:s företag, projektledare och myndigheter att öka nätverkstäckningen för att nå EU:s Gigabit Society-mål.

Glej tudi

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Bredbandsordlista

Detta är en icke uttömmande lista med termer som är relevanta för bredband.

Projektplanering för bredband

Avdelningen för bredbandsplanering hjälper kommuner och andra enheter att planera framgångsrika bredbandsutvecklingsprojekt.