Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sieť úradov pre širokopásmové kompetencie (BCO)

Európska sieť úradov pre širokopásmové pripojenie podporuje krajiny EÚ pri dosahovaní cieľov gigabitovej spoločnosti a zavádzaní širokopásmového pripojenia.

Prečítajte si viac o sieti BCO

fix-empty

Európska sieť BCO spája vnútroštátne a regionálne verejné orgány členských štátov EÚ zodpovedné za zavádzanie širokopásmového pripojenia s cieľom vymieňať si poznatky a osvedčené postupy s partnermi, odborníkmi a zástupcami Európskej komisie a budovať ich kapacity na zabezpečenie spoľahlivého vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre všetkých občanov EÚ.

Cieľom iniciatívy je pomôcť zabezpečiť, aby všetci občania EÚ mali prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu, aby každý mohol rovnako využívať príležitosti, ktoré prináša pripojenie, pokiaľ ide o zdravie, vzdelávanie, podnikanie a ďalšie.

Obráťte sa na nástroj podpory siete BCO a požiadajte sa o pripojenie sa k sieti BCO. Účasť na diskusiách v rámci fóra siete BCO.

Úloha siete BCO

Úlohou siete BCO je podporovať európske kancelárie širokopásmových kompetencií (BCO) pri dosahovaní tohto cieľa. BCO sú vnútroštátne a regionálne verejné orgány, ktoré podporujú zavádzanie širokopásmového pripojenia v celej EÚ.

Robí to prostredníctvom ročného programu založeného na potrebách členov, ktorý spája BCO, odborníkov a zástupcov Európskej komisie, aby vyškolili a vymieňali si poznatky, osvedčené postupy a skúsenosti pri prekonávaní spoločných výziev. Prečítajte si viac o programe v zhrnutí ročného pracovného plánu na roky 2023 – 2024.

Najnovšie správy

EVENT |
Výročná konferencia siete BCO 2023

Výročná konferencia siete európskych úradov pre širokopásmové pripojenie (BCO) ponúka jedinečnú príležitosť na podrobné diskusie a vytváranie sietí.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Podpora zavádzania širokopásmového pripojenia

Európska komisia podporuje podniky, projektových manažérov a orgány EÚ pri zvyšovaní sieťového pokrytia s cieľom dosiahnuť ciele EÚ v oblasti gigabitovej spoločnosti.

Hlbší pohľad

Pozri aj

Zákon o gigabitovej infraštruktúre

Zákon o gigabitovej infraštruktúre (GIA) reaguje na rastúce potreby rýchlejšieho a spoľahlivého pripojenia náročného na údaje a nahrádza smernicu o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie z roku 2014.