Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sieť úradov pre širokopásmové pripojenie (BCO)

Európska sieť úradov pre širokopásmové pripojenie podporuje krajiny EÚ pri dosahovaní cieľov gigabitovej spoločnosti a zavádzaní širokopásmového pripojenia.

Ďalšie informácie o sieti BCO

fix-empty

Európska sieť BCO spája vnútroštátne a regionálne verejné orgány členských štátov EÚ zodpovedné za zavádzanie širokopásmového pripojenia s cieľom vymieňať si poznatky a osvedčené postupy s partnermi, odborníkmi a zástupcami Európskej komisie a budovať ich kapacity na zabezpečenie spoľahlivého vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre všetkých občanov EÚ.

Účelom iniciatívy je pomôcť zabezpečiť, aby všetci občania EÚ mali prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu, aby všetci mohli rovnako využívať príležitosti, ktoré pripojiteľnosť prináša v oblasti zdravia, vzdelávania, podnikania a ďalších.

Obráťte sa na nástroj na podporu siete BCO a informujte sa o pripojení k sieti BCO. Zúčastnite sa na diskusiách v rámci fóra siete BCO.

 

 

Úloha siete BCO

Úlohou siete BCO je podporovať európske úrady pre širokopásmové pripojenie (BCO) pri dosahovaní tohto cieľa. BCO sú vnútroštátne a regionálne verejné orgány, ktoré podporujú zavádzanie širokopásmového pripojenia v celej EÚ.

Robí tak prostredníctvom ročného programu založeného na potrebách členov, ktorý spája BCO, odborníkov a zástupcov Európskej komisie s cieľom vyškoliť a vymieňať si poznatky, osvedčené postupy a skúsenosti pri prekonávaní spoločných výziev. Prečítajte si viac o programe v zhrnutí ročného pracovného plánu na roky 2024 – 2025 apreskúmajtesprávu o činnosti naroky 2023 – 2024.

Najnovšie správy

VIDEO |
EFRR financuje rozšírenie gigabitového širokopásmového pripojenia mesta Halle

Mesto Halle vo východnom Nemecku sa vydáva na transformačnú cestu k rozšíreniu svojej širokopásmovej infraštruktúry a uspokojuje svoje rastúce obyvateľstvo a ambície digitálnej ekonomiky. Zvýšením gigabitového prístupu tento projekt podporuje inovácie a sociálno-ekonomický rozvoj v regióne a pomáha regiónu plniť ciele digitálneho desaťročia EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Support for Broadband rollout

The European Commission is supporting EU businesses, project managers and authorities in increasing network coverage to reach the EU’s Gigabit Society goals.

Hlbší pohľad

Pozri aj

Akt o gigabitovej infraštruktúre

Akt o gigabitovej infraštruktúre (GIA) reaguje na rastúce potreby rýchlejšieho, spoľahlivého pripojenia náročného na údaje a nahrádza smernicu o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie z roku 2014.