Skip to main content
Formovanie digitálnej budúcnosti Európy

Sieť úradov pre širokopásmové kompetencie (BCO)

Európska sieť kancelárií pre širokopásmové pripojenie podporuje krajiny EÚ pri dosahovaní cieľov gigabitovej spoločnosti a zavádzaní širokopásmového pripojenia.

Prečítajte si viac o sieti BCO

fix-empty

Európska sieť BCO spája vnútroštátne a regionálne verejné orgány členských štátov EÚ zodpovedné za zavádzanie širokopásmového pripojenia s cieľom vymieňať si poznatky a osvedčené postupy s partnermi, odborníkmi a zástupcami Európskej komisie, čím sa budujú ich kapacity na zabezpečenie spoľahlivého vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre všetkých občanov EÚ.

Cieľom iniciatívy je pomôcť zabezpečiť, aby všetci občania EÚ mali prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu, aby všetci mohli rovnako využívať príležitosti, ktoré prináša pripojenie pre zdravie, vzdelávanie, podnikanie a ďalšie.

Obráťte sa na nástroj na podporu siete BCO a požiadajte o pripojenie k sieti BCO. Zúčastňovať sa na diskusiách na fóre siete BCO.

Úloha siete BCO

Úlohou siete BCO je podporovať európske kancelárie pre širokopásmové pripojenie (BCO) pri dosahovaní tohto cieľa. BCO sú vnútroštátne a regionálne verejné orgány, ktoré podporujú zavádzanie širokopásmového pripojenia v celej EÚ.

Robí to prostredníctvom ročného programu založeného na potrebách členov, ktorý združuje BCO, odborníkov a zástupcov Európskej komisie, aby vyškolili a vymieňali si poznatky, osvedčené postupy a skúsenosti pri prekonávaní spoločných výziev. Prečítajte si viac o programe v správe o činnosti za roky 2017 – 21 a v súhrne ročného pracovného plánu na roky 2022 – 23.

Najnovšie správy

REPORT / STUDY |
Digitálna pripojiteľnosť na boj proti vyľudňovaniu vidieka

Najnovšou štúdiou Európskeho spoločného výskumného centra (JRC) sa zavádza prieskumná koncepcia „jednotlivých miest“ v Európe. Ako sa vysvetľuje v tomto video rozhovore, takéto miesta predstavujú zraniteľnosť, pokiaľ ide o nedostatočné miestne vybavenie, prístupnosť alebo pripojiteľnosť.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Podpora zavádzania širokopásmového pripojenia

Európska komisia podporuje podniky, projektových manažérov a orgány EÚ pri zvyšovaní pokrytia siete s cieľom dosiahnuť ciele EÚ v oblasti gigabitovej spoločnosti.

Hlbší pohľad

Pozri aj