Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitale inclusie

Digitale inclusie is een EU-brede inspanning opdat iedereen kan bijdragen aan en profijt kan trekken van de digitale wereld.

    grafisch werk dat verschillende houten figuurtjes die mensen voorstellen in verschillende kleuren, waarvan 1 figuur niet in lijn staat met de anderen

Elke dag gebruiken we de digitale wereld om uiteenlopende taken uit te voeren. Dit is alleen maar toegenomen met de COVID-19-pandemie. We gebruiken internet en nieuwe technologieën om thuis te werken, nieuwe vaardigheden te leren, tv en films te bekijken en het laatste nieuws met één muisklik te ontdekken.  

De komst van de digitale wereld heeft ons inderdaad veel nieuwe, boeiende kansen gegeven. Niet iedereen heeft echter gelijke toegang tot deze kansen. Voor sommige mensen is de digitale wereld nog niet volledig toegankelijk. Voor anderen is het niet betaalbaar. En nog anderen kregen niet de vaardigheden om volledig deel te nemen.  

De EU zet zich in om internet toegankelijker te maken. Het heeft activiteiten geïntroduceerd zoals:  

  • toegankelijke ICT: ICT toegankelijker maken voor iedereen en de ontwikkeling van toegankelijke technologieën bevorderen; 
  • assistentietechnologieën: ondersteuning van de ontwikkeling van ICT die mensen met een beperking helpt in de digitale wereld; 
  • basisvaardigheden en digitale vaardigheden: burgers de mogelijkheden aanreiken om marginalisering en sociale uitsluiting te bestrijden, onder andere in het beroepsleven, via ICT in Education
  • sociale inclusie: verhoging van de participatiegraad van kansarmen in openbare, sociale en economische activiteiten door middel van projecten voor sociale inclusie. 

Een andere belemmering voor online deelname is taal. Er zijn 24 officiële talen van de EU en meer dan 60 regionale en minderheidstalen. Geen enkele taal kan alle EU-burgers tegelijk bereiken, en het internet moet dit weerspiegelen.  

De EU neemt maatregelen om meertaligheid online te bevorderen. Het heeft de afgelopen tien jaar meer dan 200 miljoen EUR in dit gebied geïnvesteerd. Zij heeft ook de Connecting Europe Facility gelanceerd, die beschikt over een eTranslation-dienst die meertalige ondersteuning biedt aan digitale diensten en overheidsdiensten in de hele EU.  

De EU bevordert digitale inclusie via andere beleidsterreinen, zoals digitale vaardigheden, actief en geassisteerd leven en sociale inclusie. 

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Toegang tot online openbare diensten en informatie in de EU is sinds 2018 verbeterd

Vandaag heeft de Commissie de herziening van de richtlijn inzake webtoegankelijkheid gepubliceerd, vier jaar na de omzetting ervan in nationaal recht door de lidstaten. De evaluatie omvat de resultaten van een openbare raadpleging die in 2021 is gehouden en waarbij standpunten over de toepassing van de richtlijn in de praktijk, verslagen van de lidstaten over het toezicht op de toegankelijkheid en een ondersteunende studie zijn verzameld.

PRESS RELEASE |
Digitale rechten en beginselen: een digitale transformatie voor EU-burgers

De Commissie is ingenomen met het akkoord dat gisteren met het Parlement en de Raad is bereikt over de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen. De in januari voorgestelde verklaring vormt een duidelijk referentiepunt voor het soort digitale transformatie waarbij de mens centraal staat en die de EU in binnen- en buitenland bevordert en verdedigt.

Gerelateerde inhoud

Zoek verder

Webtoegankelijkheid

Wat is webtoegankelijkheid? Webtoegankelijkheid stelt iedereen, ook mensen met een handicap, in staat om het internet waar te nemen, te begrijpen, te navigeren en te communiceren.

Leer meer

Digitale vaardigheden

De EU heeft een scala aan beleidsmaatregelen en initiatieven ontwikkeld om de digitale vaardigheden...