Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

e-zdrowie

Komisja Europejska pracuje nad zapewnieniem obywatelom dostępu do bezpiecznych i najwyższej jakości usług cyfrowych w dziedzinie zdrowia i opieki.

    monitorowanie zdrowia serca w smartfonie

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie cyfrowej transformacji zdrowia i opieki. Celem komunikatu jest wzmocnienie pozycji obywateli i budowanie zdrowszego społeczeństwa. 

Trzy priorytety

W komunikacie w sprawie cyfrowej transformacji zdrowia i opieki określono trzy priorytety:

  1. bezpieczny dostęp obywateli do ich danych dotyczących zdrowia, w tym transgranicznych, umożliwiających obywatelom dostęp do ich danych dotyczących zdrowia w całej UE;
  2. medycyna zindywidualizowana dzięki wspólnej europejskiej infrastrukturze danych, umożliwiając naukowcom i innym specjalistom łączenie zasobów (danych, wiedzy fachowej, zdolności przetwarzania i przechowywania danych) w całej UE;
  3. wzmocnienie pozycji obywateli dzięki narzędziom cyfrowym służącym do przekazywania informacji zwrotnych od użytkowników i opieki skoncentrowanej na osobie za pomocą narzędzi cyfrowych, aby umożliwić ludziom dbanie o swoje zdrowie, stymulowanie profilaktyki oraz umożliwianie informacji zwrotnych i interakcji między użytkownikami a świadczeniodawcami.

Ponadto w komunikacie przedstawiono konkretny zestaw działań dotyczących sposobu osiągnięcia każdego priorytetu.

Liczy się twoja opinia 

W 2017 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie transformacji zdrowia i opieki zdrowotnej. Zebrano w nim informacje na temat zakresu działań politycznych, które mają być realizowane w celu poprawy zdrowia i opieki nad ludźmi. Konsultacje te otrzymały prawie 1500 odpowiedzi, z czego ponad 90 % respondentów zgodziło się, że obywatele powinni mieć możliwość zarządzania własnymi danymi. Ponad 80 % respondentów zgodziło się, że dzielenie się danymi dotyczącymi zdrowia może być korzystne, a około 60 % respondentów stwierdziło, że nie ma dostępu do cyfrowych usług zdrowotnych. Dostępne jest szczegółowe podsumowanie wyników konsultacji.

Dlaczego digital?

Transformacja opieki zdrowotnej i opieki cyfrowej w Europie przyniesie korzyści obywatelom, systemom opieki zdrowotnej i gospodarce. Technologie cyfrowe, takie jak komunikacja mobilna 5G, sztuczna inteligencja i superkomputery, oferują nowe możliwości zmiany sposobu, w jaki otrzymujemy i świadczymy usługi zdrowotne i opiekuńcze. Umożliwiają one innowacyjne podejście do samodzielnego życia oraz zintegrowaną opiekę zdrowotną i społeczną.

Dane zdrowotne i zaawansowana analiza danych mogą pomóc przyspieszyć badania naukowe, spersonalizować medycynę i zapewnić wczesną diagnozę chorób i więcej

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Cyfrowe usługi publiczne i środowiska publiczne

Komisja wykorzystuje technologie cyfrowe do poprawy usług publicznych i rozwoju inteligentnych miast.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zarządzanie danymi dotyczącymi zdrowia

Komisja Europejska przyjęła komunikat i dokument roboczy służb Komisji w sprawie cyfrowej transformacji zdrowia i opieki w celu pobudzenia działań Unii Europejskiej.

eksperci ds. e-zdrowia

Komisja Europejska powołała dwie grupy ekspertów zajmujące się e-zdrowiem: grupa zainteresowanych stron ds. e-zdrowia i tymczasowa grupa zadaniowa ds. e-zdrowia.

Zobacz też

Inteligentne miasta i społeczności

Komisja Europejska współpracuje z inteligentnymi miastami i społecznościami w celu sprostania lokalnym wyzwaniom, zapewnienia obywatelom lepszych usług i osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Usługi zaufania

UE wprowadziła przepisy mające na celu wzmocnienie usług zaufania i zapewnienie bezpieczeństwa naszej działalności online w całej UE.

Podpisy elektroniczne

W dyrektywie w sprawie podpisów elektronicznych ustanowiono na szczeblu europejskim ramy prawne w zakresie podpisów elektronicznych i usług certyfikacji elektronicznej.

Identyfikacja elektroniczna

Identyfikacja elektroniczna (eID) jest jednym z narzędzi zapewniających bezpieczny dostęp do usług online i bezpieczniejszych transakcji elektronicznych.

Europejska chmura dla otwartej nauki (EOSC)

Europejska chmura dla otwartej nauki (EOSC) wspiera zarządzanie danymi badawczymi i ich stosowanie w celu zagwarantowania naukowcom dostępu do nauki opartej na danych.