Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicație

Un deceniu digital pentru copii și tineri: noua strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii (BIK +)

Comunicarea prezintă noua strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii (BIK +).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Strategia BIK + actualizată este componenta digitală a strategiei privind drepturile copilului și reflectă principiul digital propus recent, conform căruia „Copiii și tinerii ar trebui protejați și responsabilizați online. Aceasta ține seama de Rezoluția Parlamentului European referitoare la drepturile copiilor, de Concluziile Consiliului privind educația în domeniul mass-mediei și de Recomandarea Consiliului de instituire a unei garanții europene pentru copii.

Această nouă strategie se bazează pe un amplu proces de consultare cu copiii, completat de consultări specifice cu părinții, profesorii, statele membre, sectorul TIC și mass-media, societatea civilă, mediul academic și organizațiile internaționale.

Prin urmare, BIK + urmărește să completeze și să sprijine punerea în aplicare practică a măsurilor existente de protejare a copiilor în mediul online, de dezvoltare a competențelor copiilor și de capacitare a acestora pentru a se bucura de viața lor în condiții de siguranță și pentru a-și modela viața online.

 

Textul integral al comunicării este disponibil pe site-ul EUR-Lex.

Related content