Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gestionarea datelor privind sănătatea

Comisia Europeană a adoptat o comunicare și un document de lucru al serviciilor Comisiei privind transformarea digitală a sănătății și asistenței medicale pentru a stimula acțiunea Uniunii Europene.

Gestionarea datelor și a datelor privind sănătatea sunt esențiale în ceea ce privește capacitarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase.

Acces securizat la datele privind sănătatea

Prima prioritate a Comunicării privind transformarea digitală a sănătății și îngrijirii pe piața unică digitală se axează pe accesul securizat al cetățenilor la datele lor medicale, inclusiv atunci când se află în străinătate. Obiectivul este de a permite cetățenilor să își exercite dreptul de acces la datele lor medicale în întreaga UE, inclusiv, printre altele, interoperabilitatea sistemelor din registrul electronic de sănătate (EHR).

Medicină personalizată

A doua prioritate a comunicării subliniază importanța medicinei personalizate prin intermediul unei infrastructuri europene comune de date. Cercetătorii și alți profesioniști ar trebui să pună în comun resurse, cum ar fi datele, expertiza, capacitățile de prelucrare și stocare a calculului, pentru o mai bună prevenire a sănătății, precum și pentru diagnosticare și tratament mai rapid și mai personalizat. Pentru a realiza acest lucru, autoritățile și alte părți interesate fac schimb de date și de infrastructură pentru prevenirea și cercetarea și tratamentul medicinii personalizate.

Responsabilizarea cetățenilor

A treia prioritate vizează capacitarea cetățenilor, cu instrumente digitale de feedback din partea utilizatorilor și de îngrijire centrată pe persoană. Acest lucru permite oamenilor să aibă grijă de sănătatea lor, stimulând prevenirea și permițând feedback și interacțiune între utilizatori și furnizorii de servicii medicale.

Îmbunătățirea cercetării și tratamentului

Accesul la datele medicale îi ajută pe cercetători să producă teste mai precise și mai rapide ale medicamentelor care urmează să fie lansate pe piață. Pentru examen, proiectul AirPROM finanțat de UE a contribuit la dezvoltarea unei pilule revoluționare împotriva astmului, utilizând modele digitale de căi respiratorii pentru a prezice atât evoluția bolii, cât și răspunsul la tratament. Cercetarea și dezvoltarea pilulei a fost mult mai rapidă și mai eficientă decât în mod normal. Se estimează că au fost salvați aproximativ 20 de ani.

Prin utilizarea volumelor mari de date, cercetătorii pot ajuta profesioniștii din domeniul sănătății și factorii de decizie din domeniul sănătății să identifice, să simuleze, să selecteze și să monitorizeze eficacitatea tratamentelor actuale și noi. Exemple de proiecte sunt:

 

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

e-Sănătate

Comisia Europeană depune eforturi pentru a oferi cetățenilor acces la servicii digitale sigure și de cea mai bună calitate în domeniul sănătății și al asistenței medicale.

Citiți și

Inițiativa europeană virtuală a gemenilor umani

Inițiativa europeană virtuală a gemenilor umani este un cadru al UE care sprijină apariția și adoptarea următoarei generații de soluții virtuale de gemeni umani în domeniul sănătății și al îngrijirii.

experți în e-sănătate

Comisia Europeană a creat două grupuri de experți în domeniul e-sănătății: grupul părților interesate din domeniul e-sănătății și un grup operativ temporar privind e-sănătatea.