Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Inițiativa europeană de imagistică a cancerului

Inițiativa europeană privind imagistica cancerului va debloca puterea imagisticii și a inteligenței artificiale în beneficiul pacienților cu cancer, al clinicienilor și al cercetătorilor.

  Bannerul european privind imagistica cancerului

@EuropeanCommission

Inițiativa europeană de imagistică a cancerului este una dintre inițiativele emblematice ale Planului european de combatere a cancerului (EBCP). Unul dintre obiectivele planului este de a valorifica la maximum potențialul datelor și al tehnologiilor digitale, cum ar fi inteligența artificială (IA) sau calculul de înaltă performanță (HPC) pentru combaterea cancerului.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Obiectivul Inițiativei europene privind imagistica cancerului este de a încuraja inovarea și implementarea tehnologiilor digitale în tratamentul și îngrijirea cancerului, pentru a obține un proces decizional clinic mai precis și mai rapid, diagnosticarea, tratamentele și medicina predictivă pentru pacienții cu cancer

Inițiativa va prezenta modul în care imaginile medicale pot fi accesate, utilizate și puse în comun, asigurând în același timp un nivel ridicat de etică, încredere, securitate și protecție a datelor cu caracter personal, în deplină conformitate cu valorile și normele UE. Acesta va facilita accesul clinicienilor, cercetătorilor și inovatorilor europeni la cantități mari de imagini canceroase și de date clinice corelate, în conformitate cu strategia europeană privind datele și în sprijinul obiectivelor Spațiului european al datelor privind sănătatea. 

Ce încearcă să realizeze Inițiativa europeană de imagistică a cancerului? 

Există seturi de date imagistice pentru diferite tipuri de cancer, dar acestea sunt împrăștiate în multe depozite și centre clinice din Europa și nu sunt ușor accesibile clinicienilor, cercetătorilor și inovatorilor.  

Inițiativa europeană privind imagistica cancerului va acționa în direcția conectării resurselor și bazelor de date la o infrastructură deschisă, disponibilă și ușor de utilizat de imagini despre cancer pentru toate părțile interesate. Acest lucru se va realiza printr-o abordare integrată, concepută cu organizații, instituții și întreprinderi europene majore de cercetare. Infrastructura va sprijini dezvoltarea și evaluarea comparativă, testarea și pilotarea instrumentelor pentru medicina personalizată, oferind în esență o coloană vertebrală pentru următoarea generație de diagnostice și tratamente împotriva cancerului.

Cum o să facem asta?

Piatra de temelie a inițiativei va fi o infrastructură europeană federată pentru date privind imaginile cancerului, dezvoltată de Federația EUropean pentru CAncer IMages ( EUCAIM) p roject finanțat în cadrul programului DIGITAL (18 MIO co-finanțare din partea UE). Proiectul începe cu 21 de situri clinice din 12 țări și își propune să aibă cel puțin 30 de furnizori de date distribuiți din 15 țări până la sfârșitul proiectului. 

 

Proiectul va oferi un centru central care va conecta inițiativele la nivel european și național, rețelele spitalicești, precum și registrele de cercetare cu date privind imaginile cancerului. Clinicienii, cercetătorii și inovatorii vor avea acces transfrontalier la o infrastructură interoperabilă, de conservare a vieții private și sigură pentru analiza federalizată și distribuită a datelor imagistice canceroase.  

Atât cancerele comune, cât și cele rare vor fi incluse cu imagini și adnotări anonimizate prin intermediul acestei infrastructuri paneuropene de imagini ale cancerului și se preconizează că vor fi disponibile peste 100,000 de cazuri. Cel puțin 50 de algoritmi de inteligență artificială, instrumente de inteligență artificială și modele de predicție clinică pentru cercetătorii din cadrul infrastructurii sunt planificate să fie implementate până la sfârșitul proiectului. 

EUCAIM se bazează pe rezultatele activității rețelei „AI for Health Imaging” (AI4HI), care este formată din 86 de instituții afiliate din 20 de țări implicate în 5 proiecte mari finanțate de UE privind volumele mari de date și inteligența artificială în imagistica cancerului: CHAIMELEON, EuCanImage, ProCAncer-I, Incisive și Primage. Aceste proiecte dezvoltă algoritmi de inteligență artificială pentru a detecta cancerul din imagistică și creează depozite federale pentru imaginile cancerului.

EUCAIM intenționează să pună datele privind imaginile cancerului la dispoziția Mecanismului de testare și experimentare a IA pentru sănătate instituit în cadrul programului DIGITAL. Proiectul TEF-Sănătate a început în ianuarie 2023. Acest lucru va permite întreprinderilor mici și mijlocii care au dezvoltat soluții de inteligență artificială pentru îngrijirea cancerului să le testeze în medii reale. De asemenea, vor fi luate în considerare și alte instalații de testare.

Centrele europene de inovare digitală din cadrul programului DIGITAL vor sprijini implementarea tehnologiilor relevante pentru Inițiativa europeană privind imagistica împotriva cancerului, de exemplu prin informarea inovatorilor cu privire la cerințele legale și la facilitățile de testare de care dispun. Acestea vor oferi o serie de servicii utilizatorilor și furnizorilor de soluții digitale, cum ar fi serviciile de testare înainte de investiții, oportunitățile de formare și de colaborare în rețea, precum și accesul la finanțare.

Lansarea Inițiativei europene de imagistică a cancerului

Un eveniment hibrid a fost organizat la Bruxelles, la 23 ianuarie 2023, pentru a marca lansarea Inițiativei privind imagistica cancerului. Înregistrarea evenimentului, precum și prezentările de la eveniment sunt disponibile pe pagina web a evenimentului.

Comunicatul de presă alCE , inclusiv mesajele video ale comisarului pentru piața internă, Thierry Breton și ale comisarului pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, sunt disponibile.

Primul prototip al platformei Cancer Image Europe va fi lansat

Prima versiune a infrastructurii digitale a fost furnizată de proiectul EUCAIM la 29 septembrie 2023. Acesta cuprinde un catalog public de seturi de date imagistice împotriva cancerului din registrele proiectelor finanțate de UE legate de inteligența artificială pentru imagistică în domeniul sănătății, precum și un instrument de căutare pentru a înțelege informațiile disponibile la site-urile furnizorilor de date din întreaga UE. Accesul la date poate fi solicitat furnizorilor de date în conformitate cu normele de etică și de protecție a datelor aplicabile.

O primă versiune a normelor pentru furnizorii și utilizatorii de date și procedurile operaționale pentru platforma Cancer Image Europe au fost, de asemenea, publicate pe site-ul proiectului EUCAIM.

Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă.

European Commission

 

Repere

 1.  
  Decembrie 2022:
  Lansarea inițiativei
   
 2.  
  Ianuarie 2023:
   
   
 3.  
  Septembrie 2023:
  Publicarea timpurie a cadrului EUCAIM privind Federația de date cu dovezi preliminare privind federarea datelor și armonizarea în cel puțin un tip de cancer și în câteva cazuri de utilizare selectate;  
   
 4.  
  Decembrie 2023:
  Analiza cerințelor și proiectarea infrastructurii EUCAIM finalizate, instituite mecanisme de colaborare; 
   
   
 5.  
  Decembrie 2024:
  Platforma EUCAIM validată și complet populată cu date; prototipul platformei de învățare și analiză comparativă este disponibil
   
 6.  
  2025:
  Federația de noi baze de date privind imaginile cancerului prin apeluri deschise; punerea în aplicare a cazurilor de utilizare clinică
   
 7.  
  Decembrie 2025:
  Lansarea finală a platformei EUCAIM, inclusiv versiunea finală a instrumentelor și serviciilor pentru furnizorii de date și utilizatorii platformelor
   
 8.  
  2026:
  Funcționarea completă a depozitului european federat de date privind imaginile cancerului
   
 9.  
  2027:
  Extindere
   

 

 

 

 

Ultimele știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

e-Sănătate

Comisia Europeană depune eforturi pentru a oferi cetățenilor acces la servicii digitale sigure și de cea mai bună calitate în domeniul sănătății și al asistenței medicale.

Citiți și

Inițiativa europeană virtuală a gemenilor umani

Inițiativa europeană virtuală a gemenilor umani este un cadru al UE care sprijină apariția și adoptarea următoarei generații de soluții virtuale de gemeni umani în domeniul sănătății și al îngrijirii.

Gestionarea datelor privind sănătatea

Comisia Europeană a adoptat o comunicare și un document de lucru al serviciilor Comisiei privind transformarea digitală a sănătății și asistenței medicale pentru a stimula acțiunea Uniunii Europene.

experți în e-sănătate

Comisia Europeană a creat două grupuri de experți în domeniul e-sănătății: grupul părților interesate din domeniul e-sănătății și un grup operativ temporar privind e-sănătatea.

Alte