Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publikácia

Zamerať sa na európske siete a prevádzkovateľov videa na požiadanie, ktoré podporuje EÚ

Sedem projektov dostane podporu EÚ na zlepšenie obehu európskych diel a prístupu k nim na celom území.

photo of a person holding a remote control in front of a wall of tv screens

© simpson33 - iStock

Európske audiovizuálne diela by mali byť ako odraz kultúrneho bohatstva a rozmanitosti Európy dostupné širokému publiku v celej Európe. EÚ podporuje platformy videa na požiadanie, aby spojili sily a priblížili európsky obsah svojmu publiku.

V júni 2021 Komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu MEDIA programu Kreatívna Európa v hodnote 4 milióny EUR na zvýšenie cezhraničnej spolupráce medzi existujúcimi európskymi službami videa na požiadanie. Projekty sa začali v januári 2022 a budú trvať 12 až 18 mesiacov.

Vybrané projekty

USP Plus

Projekt „Unified Streaming Project“ (USP Plus) je výsledkom spolupráce medzi službami VOD pôsobiacimi na 14 územiach: Universciné vo Francúzsku, skôr platformy v Beneluxe, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku a Pickbox v Chorvátsku, Srbsku, Čiernej Hore, Slovinsku, Bosne a Hercegovine, Severnom Macedónsku a Bulharsku. Celkovo tieto katalógy predstavujú viac ako 10.000 filmov a 2000 hodín televíznych relácií, ktoré pozostávajú najmä z európskych audiovizuálnych diel a sú spracované s kvalitatívnymi redakčnými normami.

Cieľom USP+ je posilniť postavenie týchto streamingových služieb, a tým vytvoriť sieť udržateľných nezávislých aktérov so širokým katalógom s cieľom osloviť potenciálne publikum 220 miliónov divákov. Na tento účel sa v rámci projektu začnú tieto činnosti:

 • Združovať zdroje s cieľom spoločne uvoľniť 24 nezávislých európskych filmov počas 12 mesiacov;
 • Zorganizovať online festival s 24 titulmi a ďalšími filmami;
 • Marketingové činnosti týkajúce sa titulov a festivalu prostredníctvom multiteritoriálnych podujatí;
 • Spustiť spoločný vernostný program pre všetkých používateľov ich služieb;
 • Vytvára zmiešané tímy zo všetkých partnerov, vyvíja nové procesy a určuje najlepšie postupy vo všetkých oblastiach súvisiacich s operáciami videa na požiadanie;
 • Mutualizovať vývoj v oblasti IT s cieľom využiť jednotný systém na spracovanie aktív, šírenie obsahu, analýzu výkonnosti a podávanie správ.

Rozpočet EÚ: 850,000 EUR

VODCOLAB

VODCOLAB je iniciatíva, ktorú spoločne navrhlo sedem prevádzkovateľov videa na požiadanie s cieľom riešiť spoločné potreby prostredníctvom kolektívneho experimentovania a spoločného učenia. Konzorcium tvoria rôzni partneri, od etablovaných po nové značky s rôznymi skúsenosťami a znalosťami, ktoré pokrývajú rôzne územia a majú rozsiahly a rozmanitý súhrnný katalóg, konkrétne Triart Film AB (Švédsko) v spolupráci s Vega Scene AS (Nórsko), Levelk APS (Dánsko), ABC Theatrical Distribution BV (Holandsko), Cinobo idiotiki Kefalaiouchki Etaireia (Grécko), 7 ART LTD (Bulharsko) a Viesoji Istaiga Kino Pasaka (Litva).

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu a atraktívnosť európskych prevádzkovateľov videa na požiadanie a zlepšiť dostupnosť a povesť európskeho obsahu. Vo formáte „laboratória spolupráce“ pracovný plán umožní:

 • Využiť potenciál spoločného úsilia a spoločných nákladov pri získavaní, lokalizácii a obehu obsahu na rôznych trhoch, na ktorých sa partneri podieľajú;
 • Umožniť kolektívne spravodajské a inovačné procesy založené na výmene poznatkov a najlepších postupov;
 • Preskúmať spoločné komunikačné kampane a prispôsobené spôsoby marketingu a stratégie označovania na rozvoj publika v rámci zastrešujúcej témy európskeho obsahu.

Rozpočet EÚ: 600,000 EUR

BEETHOVEN

medici.tv je jednou z popredných celosvetových platforiem VOD pre divadelné umenie, ktoré vlastní francúzska spoločnosť Museec. S katalógom 3000 programov, z ktorých 96 % je európskych, a 150 podujatí naživo ročne sa oslovuje milovníkov hudby v 192 krajinách. Platforma sa snaží chrániť hodnotový reťazec a vernosť platieb prostredníctvom silnej a tvorivej ponuky európskych programov. Zaručuje právnu a účinnú dostupnosť na celom svete prostredníctvom spoľahlivého a dlhodobého obchodného modelu.

Medici.tv bude prostredníctvom organizácie BEETHOVEN rozvíjať tieto činnosti:

 • Zaviesť nové nástroje, ako napríklad systém odporúčaní a infografiku;
 • Inštalovať inkluzívne nástroje pre osoby so zdravotným postihnutím;
 • Diverzifikovať jej obsah tým, že sa vytvorí prvá séria podcastov pozostávajúca z 12 epizód,
 • Vytvoriť nové formáty pre siete sociálnych médií,
 • Zlepšiť svoju vzdelávaciu platformu (technické, marketingové a redakčné investície).

Rozpočet EÚ: 400,000 EUR

LaCinetek Cezhraničné

LaCinetek je európska platforma VoD, ktorú vyvinula La Cinémathèque des Réalisateurs a ktorá sa venuje výlučne filmovému dedičstvu z 20. storočia až do roku 2005. Katalóg obsahuje viac ako 1600 filmov a 600 prémií, z ktorých tretina nebola nikdy uvoľnená na VOD a je dostupná vo Francúzsku, Belgicku, Luxembursku, Nemecku a Rakúsku. Vďaka silným partnerstvám s európskymi cinémathèquesmi, filmovými archívmi a inštitúciami, kinami a festivalmi je iniciatíva LaCinetek Cez hranice zameraná na posilnenie cezhraničného rozširovania filmového dedičstva a prístupu k nemu prostredníctvom týchto činností:

 • Zväčšiť časť Hidden Treasures, prezentovať obnovené filmy niekoľkými filmovými inštitútmi; 
 • Zlepšiť svoju ponuku titulkov,
 • Vytvoriť na platforme časť „Playlists“,
 • Vyvinúť osobitné nástroje pre zdravotne postihnuté publikum;
 • Organizovať online filmové festivaly a online/fyzické kluby;
 • Distribuovať archívne/originálne bonusy videí inštitúciám filmového vzdelávania,
 • Šíriť najlepšie postupy pre ekologickejší stríming;
 • Vytvoriť cielené marketingové a komunikačné kampane zamerané najmä na mladé publikum,
 • Vykonať štyri štúdie uskutočniteľnosti týkajúce sa realizácie celoeurópskej/globálnej ponuky pre filmové inštitúty, ekologizačných technológií a značky, vzdelávacích činností a partnerstiev s inými európskymi platformami videa na požiadanie.

Rozpočet EÚ: 360,000 EUR

Qwest TV SHIFT

Počínajúc rokom 2018 ako videoprenosová služba vyhradená výlučne pre jazz, Qwest TV vytvorila mosty s elektronickou, pop/rockou a klasickou hudbou. Jeho katalóg obsahuje viac ako 1600 koncertných videí a dokumentárnych filmov, z ktorých 70 % tvoria európske audiovizuálne diela.

Projekt „Qwest TV SHIFT“ plánuje zlepšiť svoje tri hlavné služby:

 • Zdôrazňovať európske audiovizuálne diela vo svojej platforme SVOD prostredníctvom spravovaných zoznamov hráčov;
 • Osloviť širšie publikum svojich 3 kanálov FAST (Free Ad-Supported Streaming Televízia) – Qwest TV Jazz, Qwest TV Mix a Qwest TV Classical – posilnením partnerstiev s operátormi;
 • Posilniť svoju vzdelávaciu platformu Qwest TV EDU zvýšením svojej ponuky, rozvíjaním nových partnerstiev s inštitúciami a oslovovaním väčšieho počtu študentov;
 • Okrem toho si bude vymieňať najlepšie postupy s inými subjektmi odvetvia, aby lepšie pochopila správanie spotrebiteľov.

Rozpočet EÚ: 300,000 EUR

DAF

DAFilms.com je globálna platforma VOD na distribúciu kreatívnych dokumentárnych filmov so zameraním na európsku kinematografiu. Má tri verzie určené pre Európu, Ameriku a Áziu a tri vnútroštátne verzie pre Českú republiku, Poľsko a Slovensko. Katalóg filmov ponúka viac ako 3300 filmov, z ktorých dve tretiny sú európske. DAFilms je pod vedením Doc Alliance, projektu spolupráce siedmich veľkých európskych festivalov vrátane CPH:DOX (Dánsko), Doclisboa (Portugalsko), Docs against Gravity Film Festival (Poľsko), DOK Leipzig (Nemecko), FIDMarseille (Francúzsko), Ji.hlava IDFF (Česká republika) a Visions du Réel (Švajčiarsko).

Víziou DAF na rok 2022 je vyvinúť nástroje na kvalitnú spoluprácu s filmovými festivalmi a filmovými inštitúciami s cieľom plne využiť potenciál vzájomnej propagácie, osloviť čo najväčšiu možnú skupinu nových divákov a náležite spravovať prezentované filmy.

Cieľom projektu je:

 • Posilniť potenciál spolupráce s filmovými festivalmi a filmovými inštitúciami prostredníctvom označovania, spracovania, online festivalu a propagácie miestnej kinematografie;
 • Pokračovať vo výrobe DAFilms Live Streams, živé rozhovory s uznávanými alebo vznikajúcimi európskymi filmovými tvorcami;
 • Spustiť DAFilms Junior, novú verziu DAFilms for Kids and Youth, ktorá sa zameria na poskytnutie bezpečnej platformy pre mladých divákov, aby sa mohli učiť, skúmať a zabávať.

Rozpočet EÚ: 273,000 EUR

FILMINXCHANGE

Filmin je španielska platforma VOD, ktorá bola spustená v roku 2007 a ponúka najväčší nezávislý filmový katalóg dostupný v SVOD na akejkoľvek európskej platforme. Má viac ako 15.000 filmov a seriálov, viac ako 60 % jej katalógu je európskych a približne 20 % tvoria španielske produkcie alebo koprodukcie.

„FILMINXCHANGE“ je iniciatíva zameraná na riešenie potreby zlepšiť cezhraničný pohyb európskej produkcie medzi územiami a podporiť príslušné zmeny investovaním do inovácií a navrhovaním spoločných opatrení na rozšírenie existujúcich osvedčených postupov.

Prostredníctvom projektu sa:

 • Študovať správanie spotrebiteľov a zmapovať nevyužité možnosti dosahu nového publika, najmä pokiaľ ide o okrajové skupiny seniorov prostredníctvom činností FilminSenior, a premietnuť zistenia do technologického rozvoja s cieľom zlepšiť prístupnosť a angažovanosť;
 • Navrhnúť a otestovať systém spolupráce nazvaný Výmeny festivalov zameraný na zlepšenie obehu a spotreby európskeho obsahu.

Rozpočet EÚ: 250,000 EUR

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2022 pre európske siete a prevádzkovateľov videa na požiadanie

Tohtoročná výzva na predkladanie návrhov bola uverejnená v marci 2022 s termínom 2. júna 2022. Dňa 9. marca sa uskutočnil webinár pre potenciálnych uchádzačov, ktorý bol zaznamenaný a dostupný tu.