Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Публикация

Акцент върху подкрепяните от ЕС европейски мрежи и оператори за видео по заявка

Седем проекта ще получат подкрепа от ЕС за подобряване на разпространението и достъпа до европейски произведения на териториите.

photo of a person holding a remote control in front of a wall of tv screens

© simpson33 - iStock

Като отражение на културното богатство и многообразие на Европа европейските аудио-визуални произведения следва да бъдат достъпни за широка публика в цяла Европа. ЕС подкрепя платформите за видео по заявка (VOD), за да обедини усилията си и да доближи европейското съдържание до тяхната публика.

През юни 2021 г. Комисията отправи покана за представяне на предложения по програма „Творческа Европа“ МЕДИА на стойност 4 милиона евро за увеличаване на трансграничното сътрудничество между съществуващите европейски услуги за видео по заявка. Проектите започнаха през януари 2022 г. и ще продължат между 12 и 18 месеца.

Избрани проекти

USP Plus

Проектът „Единен поток“ (USP Plus) е резултат от сътрудничеството между услугите за видео по заявка, функциониращи на територията на 14 територии: Universciné във Франция, по-рано платформи в Бенелюкс, Германия, Австрия и Швейцария и Pickbox в Хърватия, Сърбия, Черна гора, Словения, Босна и Херцеговина, Северна Македония и България. Като цяло тези каталози обхващат над 10.000 филма и 2.000 часа телевизионни предавания, съставени главно от европейски аудио-визуални произведения и поддържани с качествени редакционни стандарти.

Целите на ДУУ + са да се укрепи позицията на тези услуги за стрийминг и по този начин да се създаде мрежа от устойчиви независими участници с широк каталог, за да се достигне до потенциална аудитория от 220 милиона зрители. За тази цел проектът ще стартира следните дейности:

 • Обединяване на ресурси за съвместно разпространение на 24 независими европейски филма за период от 12 месеца;
 • Организиране на онлайн фестивал за представяне на 24-те заглавия и допълнителни филми;
 • Маркетингови дейности за заглавията и фестивала чрез междутериториални прояви;
 • Стартиране на обща програма за лоялност за всички потребители на техните услуги;
 • Създаване на смесени екипи от всички партньори, разработване на нови процеси и определяне на най-добри практики във всички области, свързани с операциите за видео по заявка;
 • Взаимно използване на ИТ разработки, за да се извлече полза от единна система за обработка на активи, разпространение на съдържание, анализ на изпълнението и докладване.

Бюджет на ЕС: 850,000 EUR

VODCOLAB

VODCOLAB е инициатива, разработена съвместно от седем оператори на видео по заявка, за да се отговори на общите нужди чрез колективно експериментиране и съвместно обучение. Консорциумът се състои от различни партньори — от създадени до нови марки с различен опит и знания, обхващащи различни територии и разполагащи с обширен и разнообразен обобщен каталог, а именно Triart Film AB (Швеция), в партньорство с Vega Scene AS (Норвегия), Levelk APS (Дания), ABC Theatrical Distribution BV (Нидерландия), Cinobo idiotiki Kefalaiouchki Etaireia (Гърция), 7 ART LTD (България) и Viesoji Istaiga Kino Pasaka (Литва).

Целите на проекта са да се подобри качеството и привлекателността на европейските оператори на видео по заявка и да се подобри достъпността и репутацията на европейското съдържание. Под формата на „лаборатория за сътрудничество“ работният план ще позволи:

 • Да използват потенциала на взаимните усилия и общите разходи за придобиването, локализирането и разпространението на съдържание на различните пазари, обхванати от партньорите;
 • Създаване на условия за колективни процеси на разузнаване и иновации въз основа на обмен на знания и най-добри практики;
 • Проучване на общи комуникационни кампании и индивидуализирани начини за маркетингови стратегии и стратегии за създаване на търговски марки за привличане на публика в рамките на общата тема за европейското съдържание.

Бюджет на ЕС: 600,000 EUR

БЕТОВЕН

medici.tv е една от водещите световни платформи VOD за сценични изкуства, собственост на френското дружество Museec. С каталог от 3.000 програми, 96 % от които са европейски, и 150 прояви на живо годишно, той достига до любители на музиката в 192 държави. Платформата се стреми да защитава веригата за създаване на стойност и лоялността към плащанията със силно и творческо предлагане на европейските програми. Тя гарантира правна и ефективна наличност в световен мащаб чрез надежден и дългосрочен бизнес модел.

С помощта на „BEETHOVEN“ medici.tv ще развива следните дейности:

 • Прилагане на нови инструменти, като например система за препоръки и инфографики;
 • Инсталиране на приобщаващи инструменти за хората с увреждания;
 • Разнообразяване на съдържанието чрез изготвяне на първа поредица от подкастове от 12 епизода;
 • Изготвяне на нови формати за мрежите на социалните медии;
 • Да подобри образователната си платформа (технически, маркетингови и редакционни инвестиции).

Бюджет на ЕС: 400,000 EUR

LaCinetek Across Borders

LaCinetek е европейска платформа за VoD, разработена от La Cinémathèque des Réalisateurs, посветена изключително на филмовото наследство от 20-и век до 2005 г. Каталогът включва над 1.600 филма и 600 бонуса, една трета от които никога не са били излъчвани по VOD, и е достъпен във Франция, Белгия, Люксембург, Германия и Австрия. Разчитайки на силни партньорства с европейските киносалони, филмови архиви и институции, кина и фестивали, „LaCinetek Across Borders“ има за цел да подобри трансграничното разширяване и достъпа до филмовото наследство чрез следните дейности:

 • Разширяване на секцията „Скрито богатство“, представяне на възстановени филми от няколко филмови института; 
 • Да подобри предлагането на субтитри;
 • Създаване на раздел Playlist в платформата;
 • Разработване на специфични инструменти за аудитория с увреждания;
 • Организиране на онлайн филмови фестивали и онлайн/физически киносалони;
 • Разпределяне на бонуси за архивиране/оригинален видеоклип до учебни заведения за кинематографично образование;
 • Разпространяване на най-добри практики за по-екологосъобразно стрийминг;
 • Създаване на целенасочени маркетингови и комуникационни кампании, насочени по-специално към младите хора;
 • Провеждане на четири проучвания за осъществимост относно прилагането на общоевропейско/глобално предложение за филмови институти, технологии за екологизиране и етикетиране, образователни дейности и партньорства с други европейски платформи за видео по заявка.

Бюджет на ЕС: 360,000 EUR

Qwest TV SHIFT

Започвайки през 2018 г. като услуга за видео стрийминг, посветена изключително на джаз, Qwest TV вече е създала мостове с електронна, поп/рок и класическа музика. Каталогът му включва над 1.600 концертни видеоклипа и документални филма, от които 70 % са европейски аудио-визуални произведения.

Проектът „Qwest TV SHIFT“ планира да подобри трите си основни услуги:

 • Да изтъква европейските аудио-визуални произведения в своята платформа SVOD чрез специални списъци за игра;
 • Да достигнат до по-широка аудитория от своите 3 FAST канала (безплатна радиовръзка Телевизия) — Qwest TV Jazz, Qwest TV Mix и Qwest TV Classical — чрез увеличаване на партньорствата с операторите;
 • Да укрепи образователната си платформа Qwest TV EDU чрез увеличаване на предлагането, развиване на нови партньорства с институциите и достигане до повече студенти;
 • Освен това тя ще споделя най-добри практики с други участници от сектора, за да се разбере по-добре поведението на потребителите.

Бюджет на ЕС: 300,000 EUR

DAF

DAFilms.com е глобална платформа за видео по заявка за разпространение на документални филми с акцент върху европейското кино. Той има три версии, предназначени за Европа, Америка и Азия, и три национални версии за Чешката република, Полша и Словакия. Филмовият каталог предлага над 3.300 филма, от които две трети са европейски. DAFilms се захранва от Doc Alliance — съвместен проект на седем големи европейски фестивала, сред които CPH: DOX (Дания), Doclisboa (Португалия), Docs Against Gravity Film (Полша), DOK Leipzig (Германия), FIDMarseille (Франция), Ji.hlava IDFF (Чешка република) и Vision du Réel (Швейцария).

Визията на DAF за 2022 г. е да се разработят инструменти за качествено сътрудничество с филмовите фестивали и филмовите институции, за да се използва пълноценно потенциалът на взаимното популяризиране, да се обърне внимание на възможно най-голямата група нови зрители и да се управляват правилно представените филми.

Целите на проекта са:

 • Засилване на потенциала за сътрудничество с филмовите фестивали и филмовите институции чрез създаване на марки, организиране, онлайн фестивал и популяризиране на местната кинематография;
 • Продължаване на производството на DAFilms Live Streams, разговори на живо с признати или новопоявяващи се европейски филмови дейци;
 • Стартиране на DAFilms Junior — нова версия на DAFilms за деца и младежи, която ще се съсредоточи върху осигуряването на безопасна платформа за младите хора за учене, проучване и забавление.

Бюджет на ЕС: 273,000 EUR

FILMINXCHANGE

Filmin е испанска платформа за видео по заявка, стартирана през 2007 г., която предлага най-големия независим филмов каталог, достъпен в SVOD на всяка европейска платформа. Той има над 15.000 филма и сериали, повече от 60 % от каталога му е европейски, а около 20 % са испански продукции или копродукции.

„FILMINXCHANGE“ е инициатива, насочена към справяне с необходимостта от подобряване на трансграничното движение на европейски продукции между териториите и стимулиране на съответните промени чрез инвестиране в иновации и разработване на съвместни действия за разширяване на съществуващите добри практики.

Проектът:

 • Проучване на поведението на потребителите и картографиране на неизползваните възможности за достигане до нови аудитории, особено по отношение на нишата на висшите клиенти чрез дейностите на FilminSenior, като резултатите се превръщат в технологично развитие с цел подобряване на достъпността и ангажираността;
 • Разработване и изпитване на схема за сътрудничество, наречена „Festival Exchanges“, насочена към засилване на разпространението и потреблението на европейско съдържание.

Бюджет на ЕС: 250,000 EUR

Покана за представяне на предложения за 2022 г. за европейски мрежи и оператори за видео по заявка

Тазгодишната покана за представяне на предложения беше публикувана през март 2022 г. с краен срок 2 юни 2022 г. На 9 март се проведе уебинар за потенциалните кандидати, като сесията беше записана и достъпна тук.