Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Projects story | Publikacja

W centrum uwagi europejskich sieci i operatorów VOD wspieranych przez UE

Siedem projektów otrzyma wsparcie UE w celu zwiększenia obiegu utworów europejskich i dostępu do nich na całym terytorium.

photo of a person holding a remote control in front of a wall of tv screens

© simpson33 - iStock

Odzwierciedlając bogactwo i różnorodność kulturową Europy, europejskie utwory audiowizualne powinny być dostępne dla szerokiej publiczności w całej Europie. UE wspiera platformy wideo na żądanie w celu połączenia sił i zbliżenia treści europejskich do odbiorców.

W czerwcu 2021 r. Komisja ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu MEDIA „Kreatywna Europa” o wartości 4 mln EUR w celu zwiększenia współpracy transgranicznej między istniejącymi europejskimi usługami VOD. Projekty rozpoczęły się w styczniu 2022 r. i potrwają od 12 do 18 miesięcy.

Wybrane projekty

USP Plus

„Projekt Unified Streaming Project” (Unified Streaming Project – USP Plus) jest wynikiem współpracy między służbami VOD działającymi na 14 terytoriach: Uniwersytet we Francji, wcześniejsze platformy w Beneluksie, Niemczech, Austrii i Szwajcarii oraz Pickbox w Chorwacji, Serbii, Czarnogórze, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii Północnej i Bułgarii. Katalogi te obejmują łącznie ponad 10.000 filmów i 2000 godzin pokazów telewizyjnych, składających się głównie z europejskich utworów audiowizualnych i o jakościowych standardach redakcyjnych.

Celem USP+ jest wzmocnienie pozycji tych usług transmisji strumieniowej, a tym samym stworzenie sieci zrównoważonych niezależnych podmiotów z szerokim katalogiem, aby dotrzeć do potencjalnych odbiorców 220 mln widzów. W tym celu w ramach projektu uruchomione zostaną następujące działania:

 • Połączenie zasobów w celu wspólnej emisji 24 niezależnych filmów europejskich w ciągu 12 miesięcy;
 • Zorganizowanie festiwalu internetowego w celu zaprezentowania 24 tytułów i dodatkowych filmów;
 • Działania marketingowe dotyczące tytułów i festiwalu za pośrednictwem imprez międzyterytorialnych;
 • Uruchomienie wspólnego programu lojalnościowego dla wszystkich użytkowników ich usług;
 • Powołuje zespoły mieszane ze wszystkich partnerów, opracowuje nowe procesy i określa najlepsze praktyki we wszystkich dziedzinach związanych z operacjami VOD;
 • Uwspólnienie rozwiązań informatycznych w celu korzystania z jednolitego systemu przetwarzania aktywów, rozpowszechniania treści, analizy wyników i sprawozdawczości.

Budżet UE: 850,000 EUR

VODCOLAB

VODCOLAB to inicjatywa opracowana wspólnie przez siedmiu operatorów VOD w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb poprzez wspólne eksperymenty i wspólne uczenie się. Konsorcjum składa się z różnych partnerów, od założonych po nowe marki o różnym doświadczeniu i wiedzy, obejmujących różne terytoria i posiadających obszerny i zróżnicowany zbiorczy katalog, a mianowicie Triart Film AB (Szwecja), we współpracy z Vega Scene AS (Norwegia), Levelk APS (Dania), ABC Theatrical Distribution BV (Niderlandy), Cinobo idiotiki Kefalaiouchki Etaireia (Grecja), 7 ART LTD (Bułgaria) i Viesoji Istaiga Kino Pasaka (Litwa).

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności europejskich operatorów VOD oraz poprawa dostępności i reputacji treści europejskich. Przyjmując formę „laboratorium współpracy”, plan prac umożliwi:

 • Wykorzystanie potencjału wspólnych wysiłków i wspólnych kosztów nabywania, lokalizacji i obiegu treści na różnych rynkach objętych przez partnerów;
 • Umożliwianie procesów zbiorowej inteligencji i innowacji w oparciu o wymianę wiedzy i najlepszych praktyk;
 • Zbadanie wspólnych kampanii komunikacyjnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb sposobów strategii marketingu i tworzenia marki na potrzeby rozwoju publiczności w ramach nadrzędnego tematu treści europejskich.

Budżet UE: 600,000 EUR

BEETHOVEN

medici.tv jest jedną z czołowych światowych platform VOD dla sztuk widowiskowych, należącą do francuskiego przedsiębiorstwa Museec. Dzięki katalogowi 3000 programów, z których 96 % to programy europejskie, i 150 imprezom na żywo rocznie, dociera on do miłośników muzyki w 192 krajach. Platforma dąży do ochrony łańcucha wartości i lojalności płatności za pomocą silnej i kreatywnej oferty programów europejskich. Gwarantuje legalną i skuteczną dostępność na całym świecie dzięki wiarygodnemu i długoterminowemu modelowi biznesowemu.

Za pośrednictwem „BEETHOVEN” medici.tv opracuje następujące działania:

 • Wdrożenie nowych narzędzi, takich jak system rekomendacji i infografiki;
 • Zainstalowanie narzędzi sprzyjających włączeniu społecznemu dla osób niepełnosprawnych;
 • Zdywersyfikować zawartość poprzez wyprodukowanie pierwszego podcastu składającego się z 12 odcinków;
 • Tworzenie nowych formatów dla sieci mediów społecznościowych;
 • Udoskonalić swoją platformę edukacyjną (inwestycje techniczne, marketingowe i redakcyjne).

Budżet UE: 400,000 EUR

LaCinetek – granice

LaCinetek to europejska platforma VoD opracowana przez La Cinémathèque des Réalisateurs, poświęcona wyłącznie dziedzictwu filmowemu od XX w. do 2005 r. Katalog zawiera ponad 1600 filmów i 600 premii, z których jedna trzecia nie została nigdy opublikowana na VOD i jest dostępna we Francji, Belgii, Luksemburgu, Niemczech i Austrii. Opierając się na silnych partnerstwach z europejskimi cinémathèques, archiwami filmowymi i instytucjami filmowymi, kinami i festiwalami, program „LaCinetek A crossborder” ma na celu zwiększenie transgranicznej ekspansji i dostępu do dziedzictwa filmowego poprzez następujące działania:

 • Powiększyć sekcję „ Hidden seasures”, przedstawiając filmy odtworzone przez kilka instytutów filmowych; 
 • Udoskonalić ofertę podtytułów;
 • Utworzenie na platformie sekcji platylistów;
 • Opracowanie specjalnych narzędzi dla odbiorców niepełnosprawnych;
 • Organizować internetowe festiwale filmowe oraz internetowe/fizyczne kluby filmowe;
 • Rozprowadzać premie archiwalne/oryginalne filmowe w instytucjach edukacji filmowej;
 • Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie bardziej ekologicznej transmisji strumieniowej;
 • Tworzenie ukierunkowanych kampanii marketingowych i komunikacyjnych, skierowanych w szczególności do młodych odbiorców;
 • Przeprowadzenie czterech studiów wykonalności dotyczących wdrożenia ogólnoeuropejskiej/globalnej oferty dla instytutów filmowych, technologii ekologizacji i oznakowania ekologicznego, działań edukacyjnych i partnerstw z innymi europejskimi platformami VOD.

Budżet UE: 360,000 EUR

Qwest TV SHIFT

Począwszy od 2018 r., jako usługa transmisji strumieniowej wideo poświęcona wyłącznie jazzowi, Qwest TV stworzyła obecnie mosty z muzyką elektroniczną, pop/rock i muzyką klasyczną. Jego katalog zawiera ponad 1600 filmów koncertowych i filmów dokumentalnych, z których 70 % stanowią europejskie utwory audiowizualne.

W ramach projektu „Qwest TV SHIFT” planuje się poprawę jego trzech głównych usług:

 • Uwypuklić europejskie utwory audiowizualne na swojej platformie SVOD za pośrednictwem selekcjonowanych grafik;
 • Dotrzeć do szerszego grona odbiorców swoich trzech kanałów FAST (swobodna telewizja Ad-Supported Streaming Television) – Qwest TV Jazz, Qwest TV Mix i Qwest TV Classical – poprzez zacieśnienie partnerstw z operatorami;
 • Wzmocniła swoją platformę edukacyjną Qwest TV EDU poprzez zwiększenie jej oferty, rozwijanie nowych partnerstw z instytucjami i docieranie do większej liczby studentów;
 • Ponadto Komisja będzie dzielić się najlepszymi praktykami z innymi podmiotami z branży, aby lepiej zrozumieć zachowania konsumentów.

Budżet UE: 300,000 EUR

DAF

DAFilms.com to globalna platforma VOD służąca dystrybucji kreatywnych filmów dokumentalnych ze szczególnym uwzględnieniem kina europejskiego. Składa się on z trzech wersji opracowanych dla Europy, Ameryki i Azji oraz trzech wersji krajowych dla Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji. Katalog filmowy oferuje ponad 3300 filmów, z których dwie trzecie to filmy europejskie. DAFilms jest prowadzony przez Doc Alliance, projekt współpracy realizowany przez siedem dużych europejskich festiwali, w tym CPH:DOX (Dania), Doclisboa (Portugalia), Docs against Gravity Film Festival (Polska), DOK Leipzig (Niemcy), FIDMarseille (Francja), Ji.hlava IDFF (Republika Czeska) oraz Visions du Réel (Szwajcaria).

Wizja DAF na 2022 r. ma na celu opracowanie narzędzi wysokiej jakości współpracy z festiwalami filmowymi i instytucjami filmowymi, aby w pełni wykorzystać potencjał wzajemnej promocji, dotrzeć do jak największej możliwej grupy nowych widzów i właściwie zarządzać prezentowanymi filmami.

Cele projektu to:

 • Wzmocnienie potencjału współpracy z festiwalami filmowymi i instytucjami filmowymi poprzez tworzenie marki, selekcjonowanie, festiwal internetowy i promowanie kinematografii lokalnej;
 • Dalsza produkcja strumieni DAFilms Live Streams, rozmowy na żywo z uznanymi lub nowymi europejskimi twórcami filmowymi;
 • Uruchomienie DAFilms Junior, nowej wersji DAFilms for Kids and Youth, która skoncentruje się na zapewnieniu młodym odbiorcom bezpiecznej platformy do nauki, odkrywania i rozrywki.

Budżet UE: 273,000 EUR

FILMINXCHANGE

Filmin jest hiszpańską platformą VOD uruchomioną w 2007 r., która oferuje największy niezależny katalog filmów dostępny w SVOD na dowolnej europejskiej platformie. Posiada ponad 15.000 filmów i seriali, ponad 60 % katalogu pochodzi z Europy, a około 20 % to produkcja hiszpańska lub koprodukcja.

„FILMINXCHANGE” to inicjatywa mająca na celu zajęcie się potrzebą poprawy transgranicznego obiegu europejskich produkcji między terytoriami oraz wykorzystanie odpowiednich zmian poprzez inwestowanie w innowacje i opracowywanie wspólnych działań w celu zwiększenia skali istniejących dobrych praktyk.

Projekt pozwoli:

 • Badanie zachowań konsumentów i mapowanie niewykorzystanych możliwości docierania do nowych odbiorców, w szczególności zajęcie się niszą starszych klientów poprzez działalność FilminSenior, przekładanie wyników na rozwój technologiczny w celu poprawy dostępności i zaangażowania;
 • Opracowanie i przetestowanie systemu współpracy pod nazwą Festivals Exchanges, mającego na celu zwiększenie obiegu i wykorzystania treści europejskich.

Budżet UE: 250,000 EUR

Zaproszenie do składania wniosków na 2022 r. dotyczące europejskich sieci i operatorów VOD

Tegoroczne zaproszenie do składania wniosków opublikowano w marcu 2022 r., a termin składania wniosków upływa 2 czerwca 2022 r. W dniu 9 marca odbyło się webinarium dla potencjalnych wnioskodawców. Sesja została nagrana i udostępniona tutaj.