Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Medzinárodný kontext audiovizuálnej politiky

Medzinárodné dohody a obmedzenia v audiovizuálnom sektore zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji audiovizuálnej politiky EÚ a členských štátov.

    Svet pokrytý digitálnymi obrazovkami, ktorý predstavuje medzinárodný prístup k audiovizuálnym službám

Ministri vyzvali na posilnenie medzinárodného rozmeru vo vyhlásení z Cannes o audiovizuálnej spolupráci EÚ z roku 2006 (.pdf).

Medzinárodné aspekty audiovizuálnej politiky zahŕňajú päť hlavných oblastí:

  • Rozšírenie EÚ
  • Európska susedská politika
  • obchodné vzťahy: Svetová obchodná organizácia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
  • podpora kultúrnej rozmanitosti (UNESCO)
  • spolupráca v audiovizuálnej politike

Ďalšie multilaterálne fóra

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Audiovizuálne a mediálne služby

V dnešnej dobe môžeme sledovať naše obľúbené programy nielen v televízii, ale aj online. Tieto výstavy podliehajú pravidlám jednotného trhu.

Pozri aj

Mediálna konvergencia

Transformácia audiovizuálneho mediálneho prostredia ponúka potenciál pre nové skúsenosti a príležitosti. To tiež kladie pre nás veľa otázok.

Program MEDIA Kreatívna Európa

Podprogram MEDIA programu Kreatívna Európa je určený na podporu európskeho filmového a iného audiovizuálneho priemyslu.

Európske filmové fórum

Európske filmové fórum je platformou pre štruktúrovaný dialóg medzi tvorcami politík a zainteresovanými stranami v audiovizuálnom sektore.