Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mezinárodní kontext audiovizuální politiky

Mezinárodní dohody a omezení v audiovizuálním odvětví hrají důležitou úlohu v tom, jak EU a členské státy rozvíjejí audiovizuální politiku.

    Svět pokrytý digitálními obrazovkami představující mezinárodní přístup k audiovizuálním službám

Ministři vyzvali k posílení mezinárodního rozměru v prohlášení z Cannes o audiovizuální spolupráci EU z roku 2006 (.pdf).

Mezinárodní aspekty audiovizuální politiky zahrnují pět hlavních oblastí:

  • Rozšíření EU
  • Evropská politika sousedství
  • obchodní vztahy: světová obchodní organizace a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
  • podpora kulturní rozmanitosti (UNESCO)
  • spolupráce v audiovizuální politice

Další mnohostranná fóra

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Audiovizuální a mediální služby

V dnešní době můžeme sledovat naše oblíbené pořady nejen v televizi, ale i online. Tyto pořady podléhají pravidlům jednotného trhu.

Viz také

Mediální konvergence

Transformace audiovizuálního mediálního prostředí nabízí potenciál pro nové zkušenosti a příležitosti. Klade nám také mnoho otázek.

Program Kreativní Evropa MEDIA

Složka programu MEDIA programu Kreativní Evropa je navržena tak, aby podporovala evropský filmový a další audiovizuální průmysl.

Evropské filmové fórum

Evropské filmové fórum je platformou pro strukturovaný dialog mezi tvůrci politik a zúčastněnými stranami v audiovizuálním odvětví.