Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Contextul internațional al politicii audiovizuale

Acordurile internaționale și constrângerile din sectorul audiovizual joacă un rol important în ceea ce privește modul în care UE și statele membre elaborează politica în domeniul audiovizualului.

    Un glob acoperit de ecrane digitale, reprezentând o abordare internațională a serviciilor audiovizuale

Miniștrii au solicitat consolidarea dimensiunii internaționale în Declarația de la Cannes privind cooperarea UE în domeniul audiovizualului din 2006 (.pdf).

Aspectele internaționale ale politicii audiovizuale acoperă cinci domenii principale:

  • Extinderea UE
  • Politica europeană de vecinătate
  • relații comerciale: organizația Mondială a Comerțului și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
  • promovarea diversității culturale (UNESCO)
  • cooperarea în domeniul politicii audiovizuale

Alte foruri multilaterale

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Directiva serviciilor mass-media audiovizuale: Comisia trimite cinci state membre în fața Curții de Justiție a UE

Comisia Europeană a decis să trimită Cehia, Irlanda, România, Slovacia și Spania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru netranspunerea Directivei revizuite a serviciilor mass-media audiovizuale („DSMAV”, Directiva (UE) 2018/1808), solicitând impunerea de sancțiuni financiare în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) din TFUE.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Servicii audiovizuale și mass-media

În aceste zile ne putem uita la programele noastre preferate nu doar la televizor, ci și online. Aceste spectacole fac obiectul normelor pieței unice.

Citiți și

Convergența mass-media

Transformarea peisajului mass-media audiovizual oferă potențialul de noi experiențe și oportunități. De asemenea, pune multe întrebări pentru noi.

Programul „Europa creativă” MEDIA

Componenta MEDIA a programului „Europa creativă” este concepută pentru a sprijini industria cinematografică europeană și alte industrii audiovizuale.

Forumul Filmului European

Forumul Filmului European este o platformă pentru un dialog structurat între factorii de decizie politică și părțile interesate din sectorul audiovizual.