Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Međunarodni kontekst audiovizualne politike

Međunarodni sporazumi i ograničenja u audiovizualnom sektoru imaju važnu ulogu u razvoju audiovizualne politike EU-a i država članica.

    Svijet pokriven digitalnim zaslonima koji predstavlja međunarodni pristup audiovizualnim uslugama

Ministri su pozvali na jačanje međunarodne dimenzije u Deklaraciji iz Cannesa o audiovizualnoj suradnji EU-a iz 2006. (.pdf).

Međunarodni aspekti audiovizualne politike obuhvaćaju pet glavnih područja:

  • Proširenje EU
  • Europska politika susjedstva
  • trgovinski odnosi: svjetska trgovinska organizacija i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj
  • promicanje kulturne raznolikosti (UNESCO)
  • suradnja u području audiovizualne politike

Ostali multilateralni forumi

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama: Komisija upućuje pet država članica Sudu Europske unije

Europska komisija odlučila je Sudu Europske unije uputiti predmet protiv Češke, Irske, Rumunjske, Slovačke i Španjolske zbog neprenošenja revidirane Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama („Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama”, Direktiva (EU) 2018/1808), uz zahtjev za izricanje financijskih sankcija u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a.

Povezani sadržaj

Šira slika

Audiovisual and Media Services

These days we can watch our favourite programmes not just on TV, but also online. These shows are subject to the rules of the single market.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Konvergencija medija

Transformacija audiovizualnog medijskog okruženja nudi potencijal za nova iskustva i prilike. Također nam postavlja mnoga pitanja.

Program Kreativna Europa MEDIA

Potprogram MEDIA programa Kreativna Europa osmišljen je za potporu europskoj filmskoj i drugim audiovizualnim industrijama.

Europski filmski forum

Europski filmski forum platforma je za strukturirani dijalog između tvoraca politika i dionika u audiovizualnom sektoru.