Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tarptautinis audiovizualinės politikos kontekstas

Tarptautiniai susitarimai ir apribojimai audiovizualiniame sektoriuje atlieka svarbų vaidmenį formuojant ES ir valstybių narių audiovizualinę politiką.

Ministrai paragino stiprinti tarptautinį aspektą 2006 m. Kanų deklaracijoje dėl ES bendradarbiavimo audiovizualinėje srityje (.pdf).

Tarptautiniai audiovizualinės politikos aspektai apima penkias pagrindines sritis:

Kiti daugiašaliai forumai

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Audiovizualinės ir žiniasklaidos paslaugos

Šiomis dienomis mes galime žiūrėti mūsų mėgstamas programas ne tik per televiziją, bet ir internete. Šiems rodymams taikomos bendrosios rinkos taisyklės.

Taip pat žr.

Žiniasklaidos konvergencija

Audiovizualinės žiniasklaidos aplinkos transformacija suteikia naujų patirčių ir galimybių. Tai mums taip pat kelia daug klausimų.

Europos kino forumas

Europos kino forumas yra struktūrinio dialogo tarp politikos formuotojų ir audiovizualinio sektoriaus suinteresuotųjų subjektų platforma.