Skip to main content
Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope

WiFi4EU: Podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi

S pobudo WiFi4EU bo ustvarjenih na tisoče točk brezžičnega dostopa, ki bodo brezplačno zagotavljale povezljivost na javnih mestih lokalnih skupnosti po vsej Evropi. Ste podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi in želite izvedeti več o pobudi WiFi4EU in njenih tehničnih specifikacijah? Podrobnejše informacije.

    " "

Kaj je WiFi4EU in kako deluje?

WiFi4EU je pobuda Evropske unije, ki bo zagotovila bone v višini 15 000 evrov za kritje stroškov namestitve točk za dostop do brezžičnega interneta v tisočih občinah po vsej Evropi. Upravičenci bodo določili „središča javnega življenja“, na katerih bodo nameščene dostopne točke dostopa WiFi4EU. Točke brezžičnega dostopa bodo nameščene na zaprtih ali odprtih javnih mestih (mestne hiše, zdravstveni domovi, javni trgi, pešpoti itd.), kjer še ni podobnih ponudb brezplačnega brezžičnega dostopa.

Gre za poenostavljeno shemo financiranja, ki se uporablja prvič in občinam daje na voljo bone, ki jih te nato prenesejo na podjetja, pristojna za namestitev točk brezžičnega dostopa.

Občine prejemnice bona projekte za namestitev omrežja WiFi v svojem kraju opredelijo same in jih naročijo v skladu z veljavnimi pravili naročanja. Potencialne ponudnike v svojem kraju bodo morda našle na seznamu registriranih podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi.

Registracija na portalu

Če je občina uspešna pri izboru za pridobitev bona, mora v 18 mesecih zagotoviti namestitev točke dostopa WiFi4EU. Občine bodo odprle postopek javnega naročanja za izbor podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi. Kot podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi se morate za prejem nadomestila od Evropske komisije v vrednosti bona registrirati na spletnem portalu.

Kako se prijaviti kot podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi

Katero koli podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi se lahko registrira na portalu WiFi4EU v namenskem razdelku. Predložiti mora naslednje podatke:

  • podatke o podjetju
  • informacije o geografskem območju (države ali območja znotraj držav), na katerem posluje
  • podatke o kontaktni osebi

Na portal WiFi4EU

Podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi bodo lahko unovčila bone le, če bodo registrirana na portalu WiFi4EU.

Tehnične specifikacije

Tehnične zahteve za omrežja WiFi4EU so opredeljene v pogostem vprašanju št. 27 in so podrobneje opisane v razpisnih pogojih in vzorcu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. V teh zahtevah je določeno najmanjše število točk dostopa na zaprtih in odprtih mestih ter tehnične zmogljivosti posameznih točk dostopa. Glede celotnih tehničnih specifikacij glej točko 6.2.2 razpisnih pogojev.

Plačilni postopek

Vrednost bona v višini 15 000 evrov bo najpozneje v 60 dneh Evropska komisija izplačala neposredno podjetjem za namestitev omrežja Wi-Fi. Plačilo bo izvedeno z bančnim nakazilom, ko bo Evropska komisija potrdila delovanje točke dostopa. Podjetje za namestitev in zadevna občina lahko izključno prek portala sporočita, da je brezžično omrežje nameščeno in deluje. Ko Komisija preveri te informacije, izplača znesek bona neposredno podjetju za namestitev. Občina bo podjetju za namestitev omrežja Wi-Fi poravnala kakršne koli stroške nad vrednostjo bona.

Kontaktirajte nas

 

Najnovejše

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Povezane vsebine

Širša slika

WiFi4EU | brezplačen brezžični dostop do interneta za evropske državljane

Evropska komisija želi s pobudo WiFi4EU omogočiti državljanom po vsej Evropi brezžični dostop do interneta na javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgradbami, knjižnicami, zdravstvenimi domovi in muzeji.

Glej tudi

WiFi4EU: Državljani

Shema WiFi4EU bo prebivalcem in obiskovalcem lokalnih občin Evropske unije kmalu omogočila brezplačen brezžični dostop do interneta na javnih mestih. Vaša občina lahko zaprosi za bon za kritje stroškov namestitve brezžičnega interneta. Stroške bo krila Evropska komisija.

Wifi4EU: Občine

Kot občina v Evropski uniji ste upravičeni do prijave za pridobitev bona v okviru pobude WiFi4EU. Boni v vrednosti 15 000 evrov bodo vaši skupnosti zagotovili brezplačno javno povezavo.