Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhise tõkestuse määruse rakendamine Soomes

Sellel lehel antakse ülevaade asukohapõhise blokeerimise rakendamise hetkeseisust Soomes ja kohalikest kontaktpunktidest.

    Soome lipp

Täitevasutus 

Telefon: + 358 (0)29 505 3000 – kontaktposti aadress: Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseamet, P. O. Box 5, FI-00531 Helsinki, Soome Külastusaadress: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki

  • B2B puhul: Ringkonnakohtud

Tarbijaorganisatsioonide abistamine

Telefon:  + 358 (0)29 553 9500 – E-post

Siltasaarenkatu 12 A, 8. korrus PO Box 5 FI-00531 Helsinki

Rikkumiste suhtes kohaldatavad meetmed

Tarbijaombudsmani volitused

  • Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseametiseadus
  • Tarbijakaitseseadus

 

Seotud sisu

Üldpilt

Geoblokeerimine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad ELis internetikaubandust ja piiriülest müüki.

Vaata lisaks