Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhise tõkestuse määruse rakendamine Soomes

Sellel lehel antakse ülevaade geoblokeerimise rakendamisest Soomes ja kohalikest kontaktpunktidest.

    Soome lipp

Täitevasutus 

Telefon: + 358 (0)29 505 3000 – Kontakt Postiaadress: Soome Konkurentsi- ja Tarbijaamet, P. O. Box 5, FI-00531 Helsinki, Soome Külastusaadress: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsingi

  • Ettevõtja B2B puhul: Ringkonnakohtud

Tarbijakaitseasutuste abistamine

Telefon:  + 358 (0)29 553 9500 – E-post

Siltasaarenkatu 12 A, 8. korrus PO Box 5 FI-00531 Helsinki

Rikkumiste suhtes kohaldatavad meetmed

Tarbijaombudsmani volitused

 

Seotud sisu

Üldpilt

Asukohapõhine piiramine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad internetikaubandust ja piiriülest müüki ELis.

Vaata lisaks