Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provádění nařízení o zeměpisném blokování ve Finsku

Tato stránka uvádí aktuální stav provádění zeměpisného blokování ve Finsku a místních kontaktních míst.

Donucovací orgán 

Telefon: +358 (0)29 505 3000 – Kontaktní poštovní adresa
: Finský úřad pro hospodářskou soutěž a spotřebitele, P. O. Box 5, FI-00531 Helsinki, Finsko
Navštivte adresu: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinky

  • Podniku B2B: Okresní soudy

Pomoc spotřebitelským orgánům

Telefon:  +358 (0)29 553 9500 – E-mail

Siltasaarenkatu 12 A, 8. patro
PO Box 5
FI-00531 Helsinky

Opatření vztahující se na protiprávní jednání

Pravomoci veřejného ochránce práv spotřebitelů

  • Zákon o finském úřadu pro hospodářskou soutěž a spotřebitele
  • Zákon o ochraně spotřebitele

 

Související obsah

Souvislosti

Zeměpisné blokování

Komise ukončila neodůvodněná pravidla zeměpisného blokování, která oslabují nakupování on-line a přeshraniční prodej v EU.

Viz také