Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikace

Shrnutí diskusí mnoha zúčastněných stran v rámci přípravy pokynů k posílení kodexu zásad boje proti dezinformacím

V návaznosti na evropský akční plán pro demokracii uspořádala Komise v období od 23. února do 4. března 2021 v podobě čtyř on-line zasedání diskuse mnoha zúčastněných stran s cílem shromáždit podklady pro přípravu pokynů pro posílení kodexu zásad boje proti dezinformacím.

Do diskusí byly zapojeny příslušné zúčastněné strany, jako jsou signatáři kodexu zásad boje proti dezinformacím (on-line platformy, obchodní sdružení zastupující reklamní průmysl a inzerenti), akademičtí výzkumní pracovníci, ověřovatelé faktů, skupina evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA), Evropské středisko pro sledování digitálních médií (EDMO) a organizace občanské společnosti.

Během zasedání zúčastněné strany diskutovaly o tom, které oblasti kodexu by měly být posíleny a jak by k tomu mohly pokyny přispět, s cílem přeměnit kodex na stabilnější nástroj založený na jasných závazcích a podléhající vhodnému mechanismu dohledu. Pokyny rovněž vytvoří most k aktu o digitálních službách a k připravovaným právním předpisům o sponzorovaném politickém obsahu.  Kodex by se měl vyvíjet směrem ke společnému regulačnímu nástroji v rámci aktu o digitálních službách, který pro velmi velké online platformy zavádí právně závazné povinnosti v oblasti posuzování a zmírňování rizik.

Diskuse se vyvíjela ohledně otázek uvedených v evropském akčním plánu pro demokracii, posouzení kodexu zásad boje proti dezinformacím a zkušeností získaných z fungování kodexu v souvislosti s dezinformacemi týkajícími se onemocnění COVID-19:

  • posílit integritu on-line služeb, 
  • posílit postavení spotřebitelů,
  • omezit zpeněžování dezinformací
  • zajistit přístup k údajům pro výzkumné účely
  • posílit otevřenou a nediskriminační spolupráci mezi platformami, akademickými výzkumnými pracovníky a ověřovateli faktů.

Klíčovou oblastí jednání byla rovněž koncepce a provádění důkladného monitorování kodexu na základě jasných klíčových ukazatelů výkonnosti.

Podrobný souhrn zasedání poskytuje přehled projednávaných témat a názorů vyjádřených zúčastněnými stranami během zasedání.

Ke stažení

Summary of the stakeholder discussions for the Guidance for strenghtening the Code
Stáhnout