Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

EU podporuje přeshraniční žurnalistiku částkou 8 milionů eur

Sedm konsorcií zpravodajských organizací obdrží podporu EU pro přeshraniční projekty, jejichž cílem je posílit odvětví zpravodajských médií.

hands hovering over laptop computer

© image by littlehenrabi Getty/iStock

Na základě první výzvy k předkládání návrhů na partnerství v oblasti žurnalistiky v roce 2021 bylo vybráno sedm projektů v rámci iniciativy NEWS, která byla oznámena v akčním plánu pro média a audiovizuální oblast.

Sedm projektů partnerství v oblasti žurnalistiky bude financováno z programu Kreativní Evropa. Jejich celkovým cílem je řešit strukturální výzvy, kterým odvětví zpravodajských médií čelí, a pomoci sdělovacím prostředkům, aby se staly silnějšími v souvislosti s digitální transformací a zvýšenou konkurencí. Sdružují řadu zpravodajských mediálních organizací s cílem vytvořit odvětvové sítě pro pracovníky sdělovacích prostředků a zaměřit se na kolaborativní obchodní transformaci a/nebo projekty v oblasti žurnalistiky založené na spolupráci. Vítěze vybrali nezávislí odborníci, kteří hodnotili 32 návrhů z celé Evropy.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová k tomu uvedla:

Od školení v oblasti bezpečnosti po granty pro místní sdělovací prostředky se tyto projekty zaměřují na podporu novinářů se zaměřením na přeshraniční spolupráci. Je to vůbec poprvé, co EU taková partnerství v oblasti žurnalistiky podporuje. A není to poslední. Do roku 2027 chceme do podobných projektů investovat nejméně 75 milionů EUR. Zintenzivňujeme opatření na podporu svobody a plurality sdělovacích prostředků, a to jak z hlediska financování, tak z hlediska právních předpisů, protože se jedná o zdraví našich demokracií.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: 

Média čelí bezprecedentním výzvám, včetně klesajících příjmů, zrychlené digitální transformace, jakož i hrozbám pro pluralitu a nezávislost sdělovacích prostředků. S podporou EU ve výši 8 milionů eur, která byla dnes oznámena, podporujeme spolupráci mezi novináři a sdělovacími prostředky s cílem pomoci jim inovovat, testovat nové formáty, budovat nové dovednosti, a posílit tak jejich odolnost.

Úplná tisková zpráva.