Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

ЕС подкрепя трансграничната журналистика с 8 милиона евро

Седем консорциума от новинарски организации ще получат подкрепа от ЕС за трансгранични проекти, които имат за цел да укрепят сектора на новинарските медии.

hands hovering over laptop computer

© image by littlehenrabi Getty/iStock

След първата покана за представяне на предложения за партньорства в областта на журналистиката през 2021 г. бяха избрани седем проекта като част от инициативата NEWS, обявена в Плана за действие в областта на медиите и аудио-визията.

7-те проекта за журналистическо партньорство ще бъдат финансирани от „Творческа Европа“. Тяхната обща цел е да се преодолеят структурните предизвикателства, пред които е изправен секторът на новинарските медии, и да се помогне на медиите да станат по-силни в контекста на цифровия преход и засилената конкуренция. Те обединяват множество новинарски медийни организации, за да създадат секторни мрежи за медийни специалисти и да се съсредоточат върху съвместната бизнес трансформация и/или съвместни журналистически проекти. Победителите бяха избрани от независими експерти, които оцениха 32 предложения от цяла Европа.

Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви:

От обучението по безопасност до безвъзмездните средства за местните медии тези проекти имат за цел да подкрепят журналистите с акцент върху трансграничното сътрудничество. За първи път ЕС подкрепя такива журналистически партньорства. И това не е последен път. Искаме да инвестираме най-малко 75 млн. евро в подобни проекти до 2027 г. Засилваме действията, както по отношение на финансирането, така и по отношение на законодателството, в подкрепа на свободата и плурализма на медиите, тъй като става въпрос за здравето на нашите демокрации.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон добави: 

Медиите са изправени пред безпрецедентни предизвикателства, включително спад в приходите, ускорен цифров преход, както и заплахи за медийния плурализъм и независимост. С обявената днес подкрепа от ЕС в размер на 8 милиона евро насърчаваме сътрудничеството между журналистите и медиите, за да им помогнем да въвеждат иновации, да изпробват нови формати, да изграждат нови умения и по този начин да укрепват тяхната устойчивост.

Пълно съобщение за медиите.