Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Expertní skupina pro bezpečnější internet pro děti

Skupina odborníků pro bezpečnější internet pro děti pomáhá zlepšit koordinaci a spolupráci mezi členskými státy EU s cílem udržet děti v bezpečí při používání internetu.

Vytvoření nové odborné skupiny pro bezpečnější internet pro děti bylo oznámeno Komisí u příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2019. Skupina odborníků pomůže zlepšit koordinaci a spolupráci mezi zeměmi EU a navrhne konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti dětí při používání internetu.

Skupinu tvoří zástupci zemí EU, Islandu a Norska. Bude diskutovat o řadě témat, od toho, jak chránit děti před škodlivým obsahem, až po to, jak se vyhnout nekalým obchodním praktikám v on-line reklamě zaměřené na děti.

Jedním z konkrétních cílů skupiny je usnadnit sdílení osvědčených postupů mezi zeměmi EU, pokud jde o provádění některých zvláštních ustanovení týkajících se nezletilých osob v klíčových stávajících právních aktech. Patří mezi ně opatření na ochranu nezletilých osob před škodlivým obsahem ve směrnici o audiovizuálních mediálních službách a pravidla týkající se požadavku souhlasu rodičů s přístupem k údajům dětí, na něž se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Setkání

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zasílá Amazonu žádost o informace podle aktu o digitálních službách

Evropská komise formálně zaslala společnosti Amazon žádost o informace podle aktu o digitálních službách. Komise žádá společnost Amazon, aby poskytla více informací o opatřeních, která přijala za účelem splnění povinností týkajících se posouzení rizik a zmírňujících opatření na ochranu spotřebitelů na internetu, zejména pokud jde o šíření nezákonných výrobků a ochranu základních práv, jakož i o souladu doporučovacích systémů s příslušnými ustanoveními aktu o digitálních službách.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zasílá žádosti o informace společnostem Meta a Snap podle aktu o digitálních službách

Evropská komise formálně zaslala společnosti Meta a Snap žádosti o informace podle aktu o digitálních službách. Komise žádá společnosti, aby poskytly více informací o opatřeních, která přijaly ke splnění svých povinností týkajících se ochrany nezletilých osob podle aktu o digitálních službách, včetně povinností týkajících se posouzení rizik a zmírňujících opatření na ochranu nezletilých osob online, zejména pokud jde o rizika pro duševní a fyzické zdraví, a o využívání jejich služeb nezletilými osobami.

Související obsah

Souvislosti

Vytváření lepšího internetu pro děti

Strategie pro lepší internet pro děti (BIK+) zajistí, aby byly děti na internetu chráněny, respektovány a posilovány.

Viz také

Den bezpečnějšího internetu

Den bezpečnějšího internetu podporuje bezpečnější a zodpovědnější používání online technologií dětmi a mladými lidmi po celém světě.

Centra pro bezpečnější internet

Centra pro bezpečnější internet informují děti, rodiče, učitele a pečovatele o digitálních otázkách a boji proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line a poskytují jim poradenství a pomoc.