Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internetin turvallisuutta lapsille käsittelevä asiantuntijaryhmä

Internetin turvallisuutta lapsille käsittelevä asiantuntijaryhmä auttaa parantamaan EU:n jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja yhteistyötä lasten suojaamiseksi internetin käytön aikana.

Komissio ilmoitti Internetin turvallisuutta lapsille käsittelevän uuden asiantuntijaryhmän perustamisesta Safer Internet Day 2019 -tapahtumassa. Asiantuntijaryhmä auttaa parantamaan EU-maiden välistä koordinointia ja yhteistyötä ja ehdottaa konkreettisia toimia lasten suojaamiseksi internetin käytön aikana.

Ryhmä koostuu EU-maiden, Islannin ja Norjan edustajista. Siinä keskustellaan useista aiheista, kuten siitä, miten lapsia suojellaan haitalliselta sisällöltä ja miten vältetään sopimattomat kaupalliset menettelyt lapsille suunnatussa verkkomainonnassa.

Ryhmän yhtenä erityisenä tavoitteena on helpottaa parhaiden käytäntöjen jakamista EU-maiden välillä siitä, miten tietyt alaikäisiä koskevat erityissäännökset pannaan täytäntöön keskeisissä voimassa olevissa säädöksissä. Näihin kuuluvat toimenpiteet alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä (AVMSD) ja säännöt, jotka koskevat vanhempien suostumusta yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lasten tietojen käyttöön.

Kokoukset

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio lähettää Amazonille tietopyynnön digitaalisia palveluja koskevan säädöksen nojalla

Euroopan komissio on lähettänyt Amazonille virallisesti digipalvelusäädöksen mukaisen tietopyynnön. Komissio pyytää Amazonia toimittamaan lisätietoja toimenpiteistä, joita se on toteuttanut riskinarviointiin ja riskinhallintatoimenpiteisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi kuluttajien suojelemiseksi verkossa, erityisesti laittomien tuotteiden levittämisen ja perusoikeuksien suojelun osalta, sekä siitä, ovatko suosittelujärjestelmät digipalvelusäädöksen asiaankuuluvien säännösten mukaisia.

PRESS RELEASE |
Komissio lähettää Metalle ja Snapille tietopyyntöjä digipalvelusäädöksen nojalla

Euroopan komissio on virallisesti lähettänyt Meta- ja Snap-tietopyyntöjä digipalvelusäädöksen nojalla. Komissio pyytää yrityksiä toimittamaan lisätietoja toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet täyttääkseen digipalvelusäädöksen mukaiset alaikäisten suojeluun liittyvät velvoitteensa, mukaan lukien velvoitteet, jotka liittyvät riskinarviointeihin ja lieventäviin toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi verkossa, erityisesti mielenterveyteen ja fyysiseen terveyteen kohdistuvien riskien osalta, sekä siitä, miten alaikäiset käyttävät niiden palveluja.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Paremman Internetin luominen lapsille

Parempi internet lapsille -strategialla (BIK+) varmistetaan, että lapsia suojellaan, kunnioitetaan ja voimaannutetaan verkossa.

Katso myös

Turvallisempi Internet-päivä

Turvallisempi Internet-päivä edistää verkkoteknologian turvallisempaa ja vastuullisempaa käyttöä lasten ja nuorten keskuudessa eri puolilla maailmaa.

Safer Internet -keskukset

Safer Internet -keskukset tiedottavat, neuvovat ja auttavat lapsia, vanhempia, opettajia ja huoltajia digitaalisissa kysymyksissä ja torjuvat verkkovälitteistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.