Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+)

Digitální účast, posílení postavení a ochrana jemně vyvážená v nové evropské strategii pro lepší internet pro děti (BIK+).

    grafika dítěte pomocí notebooku v popředí, teenager v pozadí pomocí mobilního telefonu

Nová strategie pro lepší internet pro děti (BIK+), přijatá dne 11. května 2022, zajistí, aby byly děti v novém digitálním desetiletí chráněny, respektovány a posíleny v souladu s evropskými digitálními zásadami. Brzy bude k dispozici verze strategie BIK+ pro děti. Tato nová strategie vychází z první evropské strategie pro internet lepší pro děti (BIK).  Jelikož se od roku 2012 technologicky a v právních předpisech EU mnohé změnilo, je k dispozici přehled příslušných právních předpisů.

BIK+ odráží příspěvky široké škály pohledů, především názorů dětí. Děti budou zapojeny do jejího provádění a monitorování.

Naší vizí je digitální služby odpovídající věku, přičemž každé dítě v Evropě je chráněno, posíleno a respektováno on-line a nikdo nezůstal opomenut.

BIK+, stěžejní iniciativa Evropského roku mládeže 2022, navrhuje opatření týkající se tří pilířů:

  1. bezpečné digitální zkušenosti s cílem chránit děti před škodlivým a nezákonným on-line obsahem, chováním, kontaktem a riziky jako mladí spotřebitelé a zlepšit jejich dobré životní podmínky na internetu prostřednictvím bezpečného digitálního prostředí přiměřeného věku, vytvořeného způsobem, který respektuje nejlepší zájmy dětí;
  2. posílení postavení v digitální oblasti tak, aby všechny děti, a to i ty, které se nacházejí ve zranitelných situacích, získaly potřebné dovednosti a kompetence, aby mohly činit správná rozhodnutí a vyjadřovat se v on-line prostředí bezpečně a zodpovědně;
  3. aktivní účast, respektujícíděti tím, že jim dává slovo v digitálním prostředí, s více činnostmi vedenými dětmi na podporu inovativních a kreativních bezpečných digitálních zkušeností.

Portál BIK+ bude i nadále poskytovat množství zdrojů a osvědčených postupů ve spolupráci se sítí center bezpečnějšího internetu v členských státech spolufinancovanou EU, která oslovují děti, rodiče a učitele.

Kodex EU týkající se designu přiměřeného věku, práce na standardizaci zajištění a ověřování věku v Evropě, podpora rychlého posouzení nezákonného a škodlivého obsahu a zajištění toho, aby číslo 116 111 nabídlo pomoc obětem kyberšikany. To jsou jen některé z nových iniciativ, jejichž cílem je poskytnout konkrétní řešení pro lepší a zdravé využívání internetu pro děti a mladé lidi. Spolupráce a podpora ze strany průmyslu a členských států jsou klíčem k tomu, aby se tyto plány staly skutečností.

Účast mladých lidí zůstává prioritou. BIK+ podporuje aktivní účast dětí a respektuje jejich názory například tím, že každé dva roky pořádá hodnocení strategie BIK+ vedené dětmi, zvyšuje vzájemné aktivity na celostátní, regionální a místní úrovni a očekává, že průmysl bude konzultovat své mladé uživatele.

Nová strategie bude i nadále poskytovat informace pro rozvoj politik ve všech členských státech EU. Komise bude nadále sdílet zkušenosti, odborné znalosti a hodnoty s mezinárodními organizacemi a partnery a podporovat společný přístup k digitálním právům dětí na celém světě.

BIK+ je digitální složkou komplexní strategie EU pro práva dítěte z roku 2021.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Digitální práva a zásady: digitální transformace pro občany EU

Komise vítá včerejší dohodu s Parlamentem a Radou o Evropském prohlášení o digitálních právech a zásadách. Prohlášení, které bylo navrženo v lednu, stanoví jasný referenční bod o druhu digitální transformace zaměřené na člověka, kterou EU podporuje a brání doma i v zahraničí.

Související obsah

Souvislosti

Vytvoření lepšího internetu pro děti

Strategie pro lepší internet pro děti poskytuje opatření k posílení postavení mladých lidí při zkoumání digitálního světa.

Viz také

Den bezpečnějšího internetu

Den bezpečnějšího internetu podporuje bezpečnější a odpovědnější využívání on-line technologií dětmi a mladými lidmi po celém světě.

Bezpečnější internetová centra

Centra bezpečnějšího internetu informují, poskytují poradenství a pomáhají dětem, rodičům, učitelům a pečovatelům o digitálních otázkách a bojují proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu.