Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Grupa ekspertów ds. bezpieczniejszego internetu dla dzieci

Grupa ekspertów ds. bezpieczniejszego internetu dla dzieci pomaga poprawić koordynację i współpracę między państwami członkowskimi UE w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu.

    /– „”

© iStock by Getty Images -694121922 patat

Komisja ogłosiła utworzenie nowej grupy ekspertów ds. bezpieczniejszego internetu dla dzieci z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2019. Grupa ekspertów przyczyni się do poprawy koordynacji i współpracy między państwami UE oraz zaproponuje konkretne działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania z internetu.

Grupa składa się z przedstawicieli państw UE, Islandii i Norwegii. Omówimy szereg tematów, od tego, jak chronić dzieci przed szkodliwymi treściami, po to, aby uniknąć nieuczciwych praktyk handlowych w reklamach internetowych skierowanych do dzieci.

Jednym ze szczególnych celów grupy jest ułatwienie wymiany najlepszych praktyk między państwami UE w zakresie sposobu wdrażania niektórych przepisów szczegółowych dotyczących małoletnich w kluczowych obowiązujących aktach prawnych. Obejmują one środki ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD) oraz przepisy dotyczące wymogu zgody rodziców na dostęp do danych dzieci objętych ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Spotkania

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja kieruje do Amazona wniosek o udzielenie informacji na podstawie aktu o usługach cyfrowych

Komisja Europejska oficjalnie skierowała dziś do Amazona wniosek o udzielenie informacji na podstawie aktu o usługach cyfrowych. Komisja zwraca się do Amazona o przekazanie dodatkowych informacji na temat środków podjętych w celu wypełnienia obowiązków związanych z oceną ryzyka i środkami ograniczającymi ryzyko w celu ochrony konsumentów w internecie, w szczególności w odniesieniu do rozpowszechniania nielegalnych produktów i ochrony praw podstawowych, a także na temat zgodności systemów rekomendacji z odpowiednimi przepisami aktu o usługach cyfrowych.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja wysyła wnioski o udzielenie informacji do Meta i Snap na podstawie aktu o usługach cyfrowych

Komisja Europejska oficjalnie wysłała dziś przedsiębiorstwa Meta i Snap wnioski o udzielenie informacji na podstawie aktu o usługach cyfrowych. Komisja zwraca się do przedsiębiorstw o dostarczenie większej ilości informacji na temat środków wprowadzonych w celu wypełnienia obowiązków związanych z ochroną małoletnich na mocy aktu o usługach cyfrowych, w tym obowiązków związanych z oceną ryzyka i środkami ograniczającymi ryzyko w celu ochrony małoletnich w internecie, w szczególności w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego, oraz na temat korzystania z ich usług

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Tworzenie lepszego internetu dla dzieci

Strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+) zapewni dzieciom ochronę, szacunek i wzmocnienie pozycji online.

Zobacz też

Forum Bezpiecznego Internetu

Forum Bezpiecznego Internetu jest coroczną międzynarodową konferencją na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie w Europie.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu promuje bezpieczniejsze i bardziej odpowiedzialne korzystanie z technologii online przez dzieci i młodzież na całym świecie.

Centra bezpieczniejszego internetu

Centra Bezpiecznego Internetu informują, doradzają i pomagają dzieciom, rodzicom, nauczycielom i opiekunom w kwestiach cyfrowych oraz w walce z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie.