Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provádění nařízení o zeměpisném blokování v Lucembursku

Tato stránka uvádí aktuální stav provádění zeměpisného blokování v Lucemburku a místní kontaktní místa.

    vlajka Lucemburska

h2>Vynucení těla 

Pomoc spotřebitelským subjektům

Opatření vztahující se na porušení předpisů

Žaloba na zdržení se jednání před obchodními soudy

Sankce ve výši 251 až 120 000 EUR v případě nedodržení soudního příkazu

Loi du 26 Juin relative à certaines modalités d’application et à la penalty du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 ve vztahu k à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des client dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) č. 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la Directive 2009/22/CE, publièé dans Mémorial A – n°445 du 28 juin 2019.

 

Související obsah

Souvislosti

Geoblokování

Komise skoncovala s neopodstatněnými pravidly pro zeměpisné blokování, která oslabují nakupování na internetu a přeshraniční prodej v EU.

Viz také