Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provádění nařízení o zeměpisném blokování v Lotyšsku

Tato stránka uvádí aktuální stav provádění zeměpisného blokování v Lotyšsku a místní kontaktní místa.

    vlajka Lotyšska

Donucovací orgán 

Patērētāju tiesību aizsardzības Centrs (Centrum ochrany spotřebitelských práv)

e-mail: ptac@ptac.lv

Pomoc spotřebitelským subjektům

Patērētāju tiesību aizsardzības Centrs (Centrum ochrany spotřebitelských práv)

e-mail: ptac@ptac.lv

Opatření vztahující se na porušení předpisů

Související obsah

Souvislosti

Geoblokování

Komise skoncovala s neopodstatněnými pravidly pro zeměpisné blokování, která oslabují nakupování na internetu a přeshraniční prodej v EU.

Viz také