Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provádění nařízení o zeměpisném blokování na Slovensku

Tato stránka uvádí aktuální stav implementace Geo-blockingu na Slovensku a místních kontaktních míst.

  slovenská vlajka

Donucovací orgán 

Slovenská obchodná inšpekcia (Slovinská obchodní inspekce)

Poštovní adresa: Slovenská obchodná inšpekcia

Po Box 29
Bajkalská 21/A 827
99 Bratislava 27 Slovensko

Telefon: +421 2 58 27 21 60

E-mail: info@soi.sk

Pomoc spotřebitelským orgánům

Európske spotrebiteľské centrum v SR (Evropské spotřebitelské centrum ve Slovenské republice)

Poštovní adresa: Európske spotrebiteľské centrum v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Telefon: +421 905 528 477

E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Opatření vztahující se na protiprávní jednání

 • Zákon o dozoru a pomoci v případech neoprávněné zeměpisné diskriminace zákazníků na vnitřním trhu a o změně zákona č. 128/2002 Sb., o státní kontrole vnitřního trhu v záležitostech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů
  • § 2 (vykonávací orgán)
  • § 3 (sankce v případě porušení nařízení)

 • Zákon o státní kontrole vnitřního trhu v záležitostech ochrany spotřebitele
  • Pravomoci a postupy donucovacího orgánu ve věcech B2C: § 6 a § 9 (sankce v případě porušení předpisů)
 • Zákon o ochraně spotřebitele
  • Ochrana a porušení předpisů pouze v případech B2C: § 20a, § 21 a § 24 (sankce a sankce v případě porušení
 • Služby v zákoně o vnitřním trhu
  • § 10 (zákaz zeměpisné diskriminace ve věcech B2C a B2B),
  • § 17 (vykonávací orgán i pro § 10)
  • § 18 (pokuty v případě porušení § 10) 

Související obsah

Souvislosti

Zeměpisné blokování

Komise ukončila neodůvodněná pravidla zeměpisného blokování, která oslabují nakupování on-line a přeshraniční prodej v EU.

Viz také