Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provádění nařízení o zeměpisném blokování na Slovensku

Tato stránka uvádí aktuální stav provádění geoblokování na Slovensku a místní kontaktní místa.

  vlajka Slovenska

Donucovací orgán 

Slovenská obchodná inšpekcia (Slovenská obchodní inspekce)

Poštovní adresa: Slovenská obchodná inšpekcia

Box 29 Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava 27 Slovensko

Telefonní číslo: +421 2 58 27 21 60

E-mail: info@soi.sk

Pomoc spotřebitelským subjektům

Európske Spotrebiteľské centrum v SR (Evropské spotřebitelské centrum ve Slovenské republice)

Poštovní adresa: Európske Spotrebiteľské centrum v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Telefonní číslo: +421 905 528 477

E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Opatření vztahující se na porušení předpisů

 • Zákon o dohledu a pomoci v případech neodůvodněné zeměpisné diskriminace zákazníků na vnitřním trhu a o změně zákona č. 128/2002 Sb., o státní kontrole vnitřního trhu v záležitostech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů • § 2 (vykonavatel) • § 3 (sankce v případě porušení nařízení)

 • Státní kontrola vnitřního trhu v záležitostech ochrany spotřebitele
  • Pravomoci a postupy donucovacího orgánu v případech B2C: § 6 a § 9 (sankce v případě porušení předpisů)
 • Zákon o ochraně spotřebitele
  • Ochrana a porušení předpisů pouze v případech B2C: § 20a, § 21 a § 24 (sankce a sankce v případě porušení předpisů)
 • Služby v rámci aktu o vnitřním trhu
  • § 10 (zákaz zeměpisné diskriminace ve věcech B2C a B2B),
  • § 17 (výkonný orgán také pro § 10)
  • § 18 (pokuty v případě porušení § 10) 

Související obsah

Souvislosti

Geoblokování

Komise skoncovala s neopodstatněnými pravidly pro zeměpisné blokování, která oslabují nakupování na internetu a přeshraniční prodej v EU.

Viz také