Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Offentliggørelse

Undersøgelse af open source-softwarens og hardwarens indvirkning på den teknologiske uafhængighed, konkurrenceevnen og innovationen i EU's økonomi

Dette studie har til formål at undersøge de økonomiske konsekvenser af open source-software og Hardware for EU's økonomi.

Front cover of report

Open Source anvendes i stigende grad i digitale teknologier. Dette krævede en tilbundsgående analyse af dens nuværende rolle, stilling og potentiale for den europæiske økonomi. Open source-softwaren (OSS) er blevet almindelig i alle sektorer af softwareindustrien i løbet af det seneste årti. Omvendt forekommer modenhedsniveauet for Open Source Hardware (OSH) i øjeblikket langt lavere. Erhvervsøkosystemet for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen udvikler sig imidlertid hurtigt. Hvis sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen skal følge samme udvikling som OSS, kan det udgøre en hjørnesten i det fremtidige tingenes internet (IoT), fremtiden for databehandling og den digitale omstilling af den europæiske industri ved udgangen af det digitale årti.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge og kvantificere de økonomiske konsekvenser af kvikskranker og arbejdsmiljø for den europæiske økonomi. Undersøgelsen identificerede også styrker, svagheder, muligheder og udfordringer ved open source i relevante IKT-politikker såsom cybersikkerhed, kunstig intelligens (AI), digitalisering af den europæiske industri, den opkoblede bil, højtydende databehandling, big data, distributed ledger-teknologier osv.

Der er indsamlet økonomisk dokumentation for åbne kilders fodaftryk i EU. Der foreslås også en liste over politiske muligheder for at maksimere fordelene ved open source-støtte til en konkurrencedygtig EU-software- og hardwareindustri, som igen støtter den dobbelte miljømæssige og digitale omstilling af EU's økonomi.

Der er klare signaler fra investorerne om den enorme værdi af og potentialet ved open source. Der kan være behov for politikker for at maksimere afkastet i Europa af denne værdi. På kort sigt vil undersøgelsens resultater blive anvendt som grundlag for politiske løsningsmodeller på mange digitale områder. På lang sigt kan resultaterne anvendes til en ny open source-politik, der fokuserer på EU's økonomi som helhed.

Undersøgelsens vigtigste gennembrud er identifikationen af open source som et offentligt gode. Dette viser en ændring af paradigmet i forhold til den tidligere uforenelige forskel mellem lukket og åben kilde og peger i retning af en ny æra, hvor digitale virksomheder opbygges ved hjælp af open source-aktiver. Disse oplysninger er afgørende for udviklingen af politiske tiltag på området. Undersøgelsen værdsætter også de økonomiske konsekvenser af open source-forpligtelser for EU's økonomi.

Downloadede filer

Open Source Study [EN]
Download