Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Pubblikazzjoni

Studju dwar l-impatt ta’ softwer u ħardwer b’sors miftuħ fuq l-indipendenza teknoloġika, il-kompetittività u l-innovazzjoni fl-ekonomija tal-UE

Dan l-istudju għandu l-għan li jinvestiga l-impatt ekonomiku ta’ Software u Ħardwer b’Sors Miftuħ fuq l-ekonomija tal-UE.

Front cover of report

Is-sors Miftuħ qed jintuża dejjem aktar fit-teknoloġiji diġitali. Dan kien jeħtieġ analiżi fil-fond tar-rwol, il-pożizzjoni u l-potenzjal attwali tiegħu għall-ekonomija Ewropea. Is-software b’Sors Miftuħ (OSS) sar integrat fis-setturi kollha tal-industrija tas-software matul l-aħħar għaxar snin. Min-naħa l-oħra, il-livell ta’ maturità ta’ Ħardwer b’Sors Miftuħ (OSH) bħalissa jidher ferm aktar baxx. Madankollu, l-ekosistema tan-negozju għall-OSH qed tiżviluppa malajr. Jekk l-OSH trid issegwi l-istess żvilupp bħall-OSS, tista’ tikkostitwixxi pedament tal-Internet tal-Oġġetti (IoT) futur, il-futur tal-computing u t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija Ewropea fi tmiem id-deċennju diġitali.

L-objettiv tal-istudju kien li jinvestiga u jikkwantifika l-impatt ekonomiku tal-OSS u l-OSH fuq l-ekonomija Ewropea. L-istudju identifika wkoll il-punti b’saħħithom, id-dgħufijiet, l-opportunitajiet u l-isfidi ta’ sors miftuħ fil-politiki rilevanti tal-ICT, bħaċ-ċibersigurtà, l-intelliġenza artifiċjali (IA), id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea, il-karozza konnessa, il-computing ta’ prestazzjoni għolja, il-big data, it-teknoloġiji tar-reġistru distribwit, u aktar.

Inġabret evidenza ekonomika tal-impronta tas-sors miftuħ fl-UE. Qed tiġi proposta wkoll lista ta’ għażliet ta’ politika biex jiġi massimizzat il-benefiċċju ta’ sors miftuħ li jappoġġa industrija kompetittiva tas-softwer u tal-ħardwer tal-UE, li min-naħa tagħha tappoġġa t-trasformazzjoni doppja ambjentali u diġitali tal-ekonomija tal-UE.

Hemm sinjali ċari mill-investituri dwar il-valur u l-potenzjal enormi ta’ sors miftuħ. Jistgħu jkunu meħtieġa politiki li jimmassimizzaw ir-redditu fl-Ewropa ta’ dan il-valur. Fit-terminu qasir, is-sejbiet tal-istudju se jintużaw bħala bażi għal għażliet ta’ politika f’ħafna oqsma diġitali. Fit-tul, is-sejbiet jistgħu jintużaw għal politika ġdida ta’ sors miftuħ iffukata fuq l-ekonomija tal-UE kollha kemm hi.

L-iżvilupp ewlieni tal-istudju huwa l-identifikazzjoni ta’ sors miftuħ bħala ġid pubbliku. Dan juri bidla fil-paradigma mid-differenza irrikonċiljabbli preċedenti bejn sors magħluq u miftuħ, u jindika era ġdida li fiha n-negozji diġitali jinbnew bl-użu ta’ assi b’sors miftuħ. Din l-informazzjoni hija essenzjali biex jiġu żviluppati azzjonijiet ta’ politika f’dan il-qasam. L-istudju jivvaluta wkoll l-impatt ekonomiku tal-impenji minn sorsi miftuħa fuq l-ekonomija tal-UE.

Downloads

Open Source Study [EN]
Iddawnlowdja