Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Väljaanne

Uuring avatud lähtekoodiga tarkvara ja riistvara mõju kohta tehnoloogilisele sõltumatusele, konkurentsivõimele ja innovatsioonile ELi majanduses

Uuringu eesmärk on uurida avatud lähtekoodiga tarkvara ja riistvara majanduslikku mõju ELi majandusele.

Front cover of report

Digitehnoloogias kasutatakse üha enam avatud lähtekoodi. Selleks oli vaja põhjalikult analüüsida selle praegust rolli, positsiooni ja potentsiaali Euroopa majanduse jaoks. Avatud lähtekoodiga tarkvara (OSS) on viimase kümne aasta jooksul muutunud üldkasutatavaks kõigis tarkvaratööstuse sektorites. Seevastu avatud lähtekoodiga riistvara küpsusaste on praegu palju madalam. Töötervishoiu ja tööohutuse äriökosüsteem areneb siiski kiiresti. Kui töötervishoid ja tööohutus järgib sama arengut nagu ühe akna süsteem, võib see olla tulevase asjade interneti nurgakivi, andmetöötluse tulevik ja Euroopa tööstuse digiüleminek digikümnendi lõpus.

Uuringu eesmärk oli uurida ja kvantifitseerida ühe akna süsteemi ning tööohutuse ja töötervishoiu majanduslikku mõju Euroopa majandusele. Uuringus tehti kindlaks ka avatud lähtekoodiga IKT-poliitika tugevad ja nõrgad küljed, võimalused ja probleemid sellistes asjakohastes IKT poliitikavaldkondades nagu küberturvalisus, tehisintellekt, Euroopa tööstuse digiteerimine, ühendatud autod, kõrgjõudlusega andmetöötlus, suurandmed, hajusraamatu tehnoloogiad jne.

On kogutud majanduslikke tõendeid avatud lähtekoodi jalajälje kohta ELis. Samuti esitatakse poliitikavalikute loetelu, et maksimeerida avatud lähtekoodiga ELi tarkvara- ja riistvaratööstust toetavat konkurentsivõimeliset ELi tarkvara- ja riistvaratööstust, mis omakorda toetab ELi majanduse keskkonna- ja digipööret.

Investoritelt on saadud selgeid signaale avatud lähtekoodi tohutu väärtuse ja potentsiaali kohta. Vaja võib olla poliitikat, mille eesmärk on maksimeerida selle väärtuse tasuvust Euroopas. Lühiajalises perspektiivis kasutatakse uuringu tulemusi poliitikavalikute alusena paljudes digivaldkondades. Pikas perspektiivis saab järeldusi kasutada uues avatud lähtekoodiga poliitikas, mis keskendub ELi majandusele tervikuna.

Uuringu peamine läbimurre on avatud lähtekoodi määratlemine avaliku hüvena. See näitab paradigma muutust võrreldes varasema vastuolulise erinevusega suletud ja avatud lähtekoodi vahel ning osutab uuele ajastule, kus digitaalvaldkonna ettevõtted ehitatakse avatud lähtekoodiga varasid kasutades. See teave on oluline poliitikameetmete väljatöötamiseks selles valdkonnas. Uuringus hinnatakse ka avatud lähtekoodiga kohustuste majanduslikku mõju ELi majandusele.

Allalaadimiseks

Open Source Study [EN]
Laadi alla