Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Kiadvány

Tanulmány a nyílt forráskódú szoftverek és hardverek technológiai függetlenségre, versenyképességre és innovációra gyakorolt hatásáról az EU gazdaságában

A tanulmány célja a nyílt forráskódú szoftverek és hardverek uniós gazdaságra gyakorolt gazdasági hatásának vizsgálata.

Front cover of report

A nyílt forráskódot egyre gyakrabban használják a digitális technológiákban. Ehhez mélyrehatóan elemezni kellett az európai gazdaság jelenlegi szerepét, helyzetét és lehetőségeit. A nyílt forráskódú szoftverek (OSS) az elmúlt évtizedben a szoftveripar valamennyi ágazatában általánosan elterjedtté váltak. Ezzel szemben a nyílt forráskódú Hardware (OSH) érettségi szintje jelenleg jóval alacsonyabbnak tűnik. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem üzleti ökoszisztémája azonban gyorsan fejlődik. Ha a munkahelyi biztonság és egészségvédelem ugyanazt a fejlődést kívánja követni, mint az egyablakos ügyintézési rendszer, a dolgok internete (IoT), a számítástechnika jövője és az európai ipar digitális átalakulásának sarokköve lehet a digitális évtized végén.

A tanulmány célja az volt, hogy megvizsgálja és számszerűsítse az egyablakos ügyintézési rendszer és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem európai gazdaságra gyakorolt gazdasági hatását. A tanulmány azonosította továbbá a nyílt forráskód erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és kihívásait a vonatkozó IKT-politikákban, például a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia (MI), az európai ipar digitalizálása, az összekapcsolt autók, a nagy teljesítményű számítástechnika, a nagy adathalmazok, a megosztott könyvelési technológiák stb. terén.

A nyílt forráskód uniós lábnyomára vonatkozó gazdasági bizonyítékokat gyűjtöttek. Javaslatot tesz továbbá egy sor olyan szakpolitikai lehetőségre, amelyek maximalizálják a nyílt forráskód előnyeit, támogatva a versenyképes uniós szoftver- és hardverágazatot, amely viszont támogatja az uniós gazdaság kettős környezeti és digitális átalakulását.

A befektetők egyértelmű jelzéseket adnak a nyílt forráskód hatalmas értékéről és potenciáljáról. Szükség lehet olyan politikákra, amelyek maximalizálják ezt az értéket Európában. Rövid távon a tanulmány megállapításai számos digitális területen a szakpolitikai lehetőségek alapjául fognak szolgálni. Hosszú távon a megállapítások felhasználhatók egy új, nyílt forráskódú politika kialakításához, amely az EU gazdaságának egészére összpontosít.

A tanulmány fő áttörése a nyílt forráskód közjóként való azonosítása. Ez paradigmaváltást mutat a zárt és nyílt forráskódú források közötti korábbi összeegyeztethetetlen különbséghez képest, és új korszakra utal, amelyben a digitális vállalkozások nyílt forráskódú eszközök felhasználásával épülnek. Ezek az információk elengedhetetlenek az e területre vonatkozó szakpolitikai intézkedések kidolgozásához. A tanulmány azt is értékeli, hogy a nyílt forráskódú kötelezettségvállalások milyen gazdasági hatást gyakorolnak az EU gazdaságára.

Letöltések

Open Source Study [EN]
Letöltés