Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicație

Studiu privind impactul software-ului și hardware-ului cu sursă deschisă asupra independenței tehnologice, competitivității și inovării în economia UE

Acest studiu își propune să investigheze impactul economic al software-ului și hardware-ului cu sursă deschisă asupra economiei UE.

Front cover of report

Sursa deschisă este utilizată din ce în ce mai mult în tehnologiile digitale. Acest lucru a necesitat o analiză aprofundată a rolului, poziției și potențialului său actual pentru economia europeană. Software-ul cu sursă deschisă (OSS) a devenit generalizat în toate sectoarele industriei de software în ultimul deceniu. Pe de altă parte, nivelul de maturitate al hardware-ului cu sursă deschisă (Open Source Hardware – OSH) pare în prezent mult mai scăzut. Cu toate acestea, ecosistemul de afaceri pentru SSM se dezvoltă rapid. Dacă se dorește ca SSM să urmeze aceeași evoluție ca OSS, aceasta ar putea constitui o piatră de temelie a viitorului internet al obiectelor (IoT), a viitorului informaticii și a transformării digitale a industriei europene la sfârșitul deceniului digital.

Obiectivul studiului a fost de a investiga și de a cuantifica impactul economic al ghișeelor unice și al SSM asupra economiei europene. Studiul a identificat, de asemenea, punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și provocările legate de sursele deschise în politicile relevante din domeniul TIC, cum ar fi securitatea cibernetică, inteligența artificială (IA), digitalizarea industriei europene, automobilele conectate, calculul de înaltă performanță, volumele mari de date, tehnologiile registrelor distribuite etc.

Au fost colectate dovezi economice privind amprenta surselor deschise în UE. Se propune, de asemenea, o listă de opțiuni de politică pentru a maximiza beneficiile pe care le oferă sursele deschise în sprijinul unei industrii competitive a UE în domeniul software-ului și al hardware-ului, care, la rândul său, sprijină dubla transformare ecologică și digitală a economiei UE.

Există semnale clare din partea investitorilor cu privire la valoarea și potențialul enorm al surselor deschise. Ar putea fi necesare politici care să maximizeze rentabilitatea în Europa a acestei valori. Pe termen scurt, concluziile studiului vor fi utilizate ca bază pentru opțiunile de politică în multe domenii digitale. Pe termen lung, constatările pot fi utilizate pentru o nouă politică cu sursă deschisă axată pe economia UE în ansamblu.

Principalul progres al studiului este identificarea sursei deschise ca bun public. Acest lucru demonstrează o schimbare de paradigmă față de diferența ireconciliabilă anterioară dintre sursa închisă și cea deschisă și indică o nouă eră în care întreprinderile digitale sunt construite utilizând active cu sursă deschisă. Aceste informații sunt esențiale pentru dezvoltarea acțiunilor de politică în domeniu. Studiul apreciază, de asemenea, impactul economic al angajamentelor cu sursă deschisă asupra economiei UE.

Descărcări

Open Source Study [EN]
Descărcați