Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Badanie dotyczące wpływu otwartego oprogramowania i sprzętu komputerowego na niezależność technologiczną, konkurencyjność i innowacje w gospodarce UE

Badanie to ma na celu zbadanie wpływu gospodarczego otwartego oprogramowania i sprzętu na gospodarkę UE.

Front cover of report

Otwarte źródło jest w coraz większym stopniu wykorzystywane w technologiach cyfrowych. Wymagało to dogłębnej analizy jej obecnej roli, pozycji i potencjału dla gospodarki europejskiej. W ciągu ostatnich dziesięciu lat oprogramowanie typu open Source (OSS) stało się głównym nurtem we wszystkich sektorach branży oprogramowania. Natomiast poziom dojrzałości otwartego oprogramowania (OSH) wydaje się obecnie znacznie niższy. Ekosystem biznesowy BHP rozwija się jednak szybko. Jeżeli BHP ma podążać za takim samym rozwojem jak OSS, może stanowić podstawę przyszłego internetu rzeczy, przyszłości technologii obliczeniowych i cyfrowej transformacji przemysłu europejskiego pod koniec cyfrowej dekady.

Celem badania było zbadanie i ilościowe określenie wpływu gospodarczego OSS i BHP na gospodarkę europejską. W badaniu wskazano również mocne, słabe strony, możliwości i wyzwania związane z otwartym oprogramowaniem w odpowiednich politykach ICT, takich jak cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja (AI), cyfryzacja europejskiego przemysłu, samochody podłączone do internetu, obliczenia wielkiej skali, duże zbiory danych, technologie rozproszonego rejestru itp.

Zgromadzono dowody ekonomiczne dotyczące śladu otwartego oprogramowania w UE. Proponuje się również wykaz wariantów strategicznych mających na celu maksymalizację korzyści płynących z otwartego oprogramowania wspierającego konkurencyjną unijną branżę oprogramowania i sprzętu komputerowego, co z kolei wspiera dwojaką transformację środowiskową i cyfrową gospodarki UE.

Inwestorzy wyraźnie wskazują na ogromną wartość i potencjał otwartego oprogramowania. Konieczne mogą być polityki mające na celu maksymalizację zwrotu tej wartości w Europie. W perspektywie krótkoterminowej wyniki badania zostaną wykorzystane jako podstawa wariantów strategicznych w wielu obszarach cyfrowych. W perspektywie długoterminowej wyniki można wykorzystać w nowej polityce otwartego oprogramowania skoncentrowanej na gospodarce UE jako całości.

Głównym przełomem w badaniu jest identyfikacja otwartego oprogramowania jako dobra publicznego. Pokazuje to zmianę paradygmatu w stosunku do poprzedniej niemożliwej do pogodzenia różnicy między zamkniętym a otwartym oprogramowaniem i wskazuje na nową erę, w której przedsiębiorstwa cyfrowe tworzone są z wykorzystaniem aktywów otwartego oprogramowania. Informacje te są niezbędne do opracowania działań politycznych w tej dziedzinie. W badaniu docenia się również wpływ gospodarczy zobowiązań opartych na otwartym oprogramowaniu na gospodarkę UE.

Pliki do pobrania

Open Source Study [EN]
Pobierz