Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy
Report / Study | Publikace

Studie o dopadu softwaru a hardwaru s otevřeným zdrojovým kódem na technologickou nezávislost, konkurenceschopnost a inovace v hospodářství EU

Cílem této studie je prozkoumat ekonomický dopad softwaru a hardwaru s otevřeným zdrojovým kódem na hospodářství EU.

Front cover of report

V digitálních technologiích se stále více využívá otevřený zdroj. To si vyžádalo hloubkovou analýzu jeho současné úlohy, postavení a potenciálu pro evropské hospodářství. Software s otevřeným zdrojovým kódem (OSS) se v posledním desetiletí stal běžnou součástí všech odvětví softwarového průmyslu. Naopak úroveň vyspělosti hardwaru s otevřeným zdrojovým kódem (BOZP) se v současné době zdá být mnohem nižší. Podnikatelský ekosystém pro BOZP se však rychle vyvíjí. Má-li BOZP sledovat stejný vývoj jako systém jednoho správního místa, mohla by být základním kamenem budoucího internetu věcí, budoucnosti výpočetní techniky a digitální transformace evropského průmyslu na konci digitálního desetiletí.

Cílem studie bylo prozkoumat a kvantifikovat hospodářský dopad jednoho správního místa a BOZP na evropské hospodářství. Studie rovněž identifikovala silné a slabé stránky, příležitosti a výzvy spojené s otevřeným zdrojovým kódem v příslušných politikách v oblasti IKT, jako je kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, digitalizace evropského průmyslu, propojená vozidla, vysoce výkonná výpočetní technika, data velkého objemu, technologie distribuované účetní knihy a další.

Byly shromážděny ekonomické důkazy o stopě otevřeného zdroje v EU. Rovněž se navrhuje seznam politických možností, jak maximalizovat přínos otevřeného zdroje na podporu konkurenceschopného softwarového a hardwarového průmyslu EU, což zase podporuje souběžnou environmentální a digitální transformaci hospodářství EU.

Investoři jasně upozorňují na obrovskou hodnotu a potenciál otevřeného zdroje. Mohou být zapotřebí politiky pro maximalizaci návratnosti této hodnoty v Evropě. V krátkodobém horizontu budou závěry studie použity jako základ pro politické možnosti v mnoha digitálních oblastech. V dlouhodobém horizontu lze tato zjištění využít pro novou politiku s otevřeným zdrojovým kódem zaměřenou na hospodářství EU jako celek.

Hlavním průlomem studie je identifikace otevřeného zdroje jako veřejného statku. To ukazuje změnu paradigmatu oproti předchozímu neslučitelnému rozdílu mezi uzavřeným a otevřeným zdrojovým kódem a poukazuje na novou éru, v níž jsou digitální podniky budovány s využitím aktiv s otevřeným zdrojovým kódem. Tyto informace jsou nezbytné pro rozvoj politických opatření v této oblasti. Studie rovněž oceňuje hospodářský dopad závazků s otevřeným zdrojovým kódem na hospodářství EU.

Ke stažení

Open Source Study [EN]
Stáhnout