Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Štúdia o vplyve softvéru a hardvéru s otvoreným zdrojovým kódom na technologickú nezávislosť, konkurencieschopnosť a inovácie v hospodárstve EÚ

Cieľom tejto štúdie je preskúmať hospodársky vplyv softvéru a hardvéru s otvoreným zdrojovým kódom na hospodárstvo EÚ.

Front cover of report

V digitálnych technológiách sa čoraz viac využíva otvorený zdroj. To si vyžadovalo hĺbkovú analýzu jeho súčasnej úlohy, pozície a potenciálu pre európske hospodárstvo. Softvér s otvoreným zdrojovým kódom (OSS) sa v poslednom desaťročí stal súčasťou všetkých odvetví softvérového priemyslu. Naopak, úroveň zrelosti hardvéru s otvoreným zdrojovým kódom (OSH) sa v súčasnosti javí oveľa nižšia. Podnikateľský ekosystém BOZP sa však rýchlo rozvíja. Ak sa má v oblasti BOZP sledovať rovnaký vývoj ako jednotné kontaktné miesto, mohlo by to predstavovať základný kameň budúceho internetu vecí, budúcnosti výpočtovej techniky a digitálnej transformácie európskeho priemyslu na konci digitálneho desaťročia.

Cieľom štúdie bolo preskúmať a kvantifikovať hospodársky vplyv jednotného kontaktného miesta a BOZP na európske hospodárstvo. V štúdii sa takisto identifikovali silné a slabé stránky, príležitosti a výzvy otvoreného zdroja v príslušných politikách IKT, ako sú kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, digitalizácia európskeho priemyslu, prepojené automobily, vysokovýkonná výpočtová technika, veľké dáta, technológie distribuovanej databázy transakcií atď.

Zozbierali sa ekonomické dôkazy o stope otvoreného zdroja v EÚ. Navrhuje sa aj zoznam možností politiky na maximalizáciu prínosu otvoreného zdroja podporujúceho konkurencieschopný softvérový a hardvérový priemysel EÚ, ktorý zase podporuje súbežnú environmentálnu a digitálnu transformáciu hospodárstva EÚ.

Investori vysielajú jasné signály o obrovskej hodnote a potenciáli otvoreného zdroja. Môžu byť potrebné politiky na maximalizáciu návratnosti tejto hodnoty v Európe. V krátkodobom horizonte sa zistenia štúdie použijú ako základ pre politické možnosti v mnohých digitálnych oblastiach. Z dlhodobého hľadiska sa zistenia môžu použiť na novú politiku otvoreného zdroja zameranú na hospodárstvo EÚ ako celok.

Hlavným prelomom štúdie je identifikácia otvoreného zdroja ako verejného statku. To poukazuje na zmenu paradigmy oproti predchádzajúcemu nezlúčiteľnému rozdielu medzi uzavretým a otvoreným zdrojom a poukazuje na novú éru, v ktorej sa digitálne podniky budujú s využitím aktív s otvoreným zdrojovým kódom. Tieto informácie sú nevyhnutné na vypracovanie politických opatrení v tejto oblasti. V štúdii sa hodnotí aj hospodársky vplyv záväzkov s otvoreným zdrojovým kódom na hospodárstvo EÚ.

Stiahnuté

Open Source Study [EN]
Stiahnuť