Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikacija

Studija o utjecaju softvera i hardvera otvorenog koda na tehnološku neovisnost, konkurentnost i inovacije u gospodarstvu EU-a

Cilj je ove studije istražiti gospodarski učinak softvera i hardvera otvorenog koda na gospodarstvo EU-a.

Front cover of report

Otvoreni izvor sve se više upotrebljava u digitalnim tehnologijama. To je zahtijevalo detaljnu analizu njezine trenutačne uloge, položaja i potencijala za europsko gospodarstvo. Softver otvorenog koda (OSS) postao je uključen u sve sektore softverske industrije tijekom proteklog desetljeća. S druge strane, trenutačno se čini da je razina zrelosti hardvera otvorenog koda znatno niža. Međutim, poslovni ekosustav za sigurnost i zdravlje na radu brzo se razvija. Ako se u području sigurnosti i zdravlja na radu želi pratiti isti razvoj kao i jedinstvena kontaktna točka, ona bi mogla biti temelj budućeg interneta stvari, budućnosti računalstva i digitalne transformacije europske industrije na kraju digitalnog desetljeća.

Cilj studije bio je istražiti i kvantificirati gospodarski učinak jedinstvene kontaktne točke i sigurnosti i zdravlja na radu na europsko gospodarstvo. U studiji su utvrđene i prednosti, nedostaci, prilike i izazovi otvorenog koda u relevantnim politikama IKT-a, kao što su kibersigurnost, umjetna inteligencija, digitalizacija europske industrije, povezani automobili, računalstvo visokih performansi, velike količine podataka, tehnologije decentraliziranog vođenja evidencije transakcija itd.

Prikupljeni su gospodarski dokazi o otisku otvorenog koda u EU-u. Predlaže se i popis opcija politike za maksimalno iskorištavanje prednosti otvorenog koda kojima se podupire konkurentna industrija softvera i hardvera EU-a, čime se podupire dvostruka ekološka i digitalna transformacija gospodarstva EU-a.

Postoje jasni signali ulagača o golemoj vrijednosti i potencijalu otvorenog koda. Možda će biti potrebne politike za maksimalno povećanje povrata te vrijednosti u Europi. Rezultati studije kratkoročno će se koristiti kao temelj za opcije politike u mnogim digitalnim područjima. Rezultati se dugoročno mogu upotrijebiti za novu politiku otvorenog koda usmjerenu na gospodarstvo EU-a u cjelini.

Glavni je napredak studije utvrđivanje otvorenog koda kao javnog dobra. To pokazuje promjenu paradigme u odnosu na prethodnu nepomirljivu razliku između zatvorenog i otvorenog koda te upućuje na novo doba u kojem se digitalna poduzeća grade s pomoću imovine otvorenog koda. Te su informacije ključne za razvoj mjera politike u tom području. U studiji se također cijeni gospodarski učinak obveza otvorenog koda na gospodarstvo EU-a.

Preuzimanja

Open Source Study [EN]
Preuzimanje