Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Objava

Študija o vplivu odprtokodne programske in strojne opreme na tehnološko neodvisnost, konkurenčnost in inovacije v gospodarstvu EU

Namen te študije je raziskati gospodarski vpliv odprtokodne programske in strojne opreme na gospodarstvo EU.

Front cover of report

Odprti viri se vse pogosteje uporabljajo v digitalnih tehnologijah. Za to je bila potrebna poglobljena analiza njene sedanje vloge, položaja in potenciala za evropsko gospodarstvo. Odprtokodna programska oprema (OSS) je v zadnjem desetletju postala uveljavljena v vseh sektorjih industrije programske opreme. Nasprotno pa se stopnja zrelosti odprtokodne strojne opreme trenutno zdi precej nižja. Vendar se poslovni ekosistem za varnost in zdravje pri delu hitro razvija. Če naj varnost in zdravje pri delu sledita istemu razvoju kot OSS, bi lahko bila temelj prihodnjega interneta stvari, prihodnosti računalništva in digitalne preobrazbe evropske industrije ob koncu digitalnega desetletja.

Cilj študije je bil raziskati in količinsko opredeliti gospodarski vpliv ureditve VEM ter varnosti in zdravja pri delu na evropsko gospodarstvo. V študiji so bile opredeljene tudi prednosti, slabosti, priložnosti in izzivi odprte kode v ustreznih politikah IKT, kot so kibernetska varnost, umetna inteligenca, digitalizacija evropske industrije, povezan avtomobil, visokozmogljivostno računalništvo, velepodatki, tehnologije razpršene evidence itd.

Zbrani so bili ekonomski dokazi o odtisu odprtih virov v EU. Predlaga se tudi seznam možnosti politike za povečanje koristi odprtokodne industrije, ki podpira konkurenčno industrijo programske in strojne opreme EU, ki podpira dvojno okoljsko in digitalno preobrazbo gospodarstva EU.

Vlagatelji jasno opozarjajo na ogromno vrednost in potencial odprte kode. Morda bodo potrebne politike za čim večji donos te vrednosti v Evropi. Kratkoročno bodo ugotovitve študije uporabljene kot podlaga za možnosti politike na številnih digitalnih področjih. Dolgoročno se lahko ugotovitve uporabijo za novo odprtokodno politiko, osredotočeno na gospodarstvo EU kot celoto.

Glavni dosežek študije je opredelitev odprte kode kot javne dobrine. To kaže na spremembo paradigme glede na prejšnjo nezdružljivo razliko med zaprtimi in odprtimi viri ter kaže na novo dobo, v kateri se digitalna podjetja gradijo z odprtokodnimi sredstvi. Te informacije so bistvene za oblikovanje ukrepov politike na tem področju. V študiji je ocenjen tudi gospodarski vpliv odprtokodnih zavez na gospodarstvo EU.

Datoteke za prenos

Open Source Study [EN]
Prenesi