Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredbånd: Valg af infrastruktur

Bredbåndsnet kræver forskellige infrastrukturtyper baseret på forskellige logistiske, økonomiske eller demografiske forhold. Brug spørgsmålene til at hjælpe med at vælge.

Læs mere om Guifi.Net: Et borgerinitiativ til at skabe konnektivitet i landdistrikterne i Spanien

fix-empty

Når der træffes beslutning om den passende infrastruktur for et bredbåndsnet (også kaldet "sidste mil"), bør følgende spørgsmål besvares:

  • Hvad er den eksisterende infrastruktur til rådighed? Kan den opgraderes for at nå målene for gigabitsamfundet 2025 og Digital Compass 2030?
  • Kan forbindelsen til slutbrugeren opgraderes?
  • Er ejeren af den eksisterende infrastruktur interesseret i samarbejde?
  • Hvilke behov har området med hensyn til servicetype og -kvalitet?
  • Giver infrastrukturen økonomisk overkommelige tjenester til lokalbefolkningen og virksomhederne?
  • Hvordan skal infrastrukturens bæredygtighed vurderes?
  • Er der tilstrækkelige midler til fremtidssikret infrastruktur?
  • Er der brugere i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder?
  • Hvad er planerne for den langsigtede opgradering af midlertidige løsninger?

For yderligere oplysninger og eksempler henvises til bredbåndsinvesteringsvejledningen.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen fremlægger nye initiativer for morgendagens digitale infrastrukturer

Kommissionen har fremlagt en række mulige foranstaltninger til fremme af innovation, sikkerhed og modstandsdygtighed i digitale infrastrukturer. Den europæiske økonomis fremtidige konkurrenceevne afhænger af disse avancerede digitale netinfrastrukturer og -tjenester, da hurtig, sikker og udbredt konnektivitet er afgørende for udbredelsen af de teknologier, der vil bringe os ind i morgendagens verden: telemedicin, automatiseret kørsel, prædiktiv vedligeholdelse af bygninger eller præcisionslandbrug.

Se også

Det store billede

Planlægning af bredbåndsprojekter

Afsnittet om bredbåndsplanlægning hjælper kommuner og andre enheder med at planlægge vellykkede bredbåndsudviklingsprojekter.

Se også

Bredbånd: Transportørmodeller

Kommuner, kommunale virksomheder, joint ventures og private virksomheder kan deltage i en, to eller alle tre faser af bredbåndsudviklingen.

Bredbånd: Aktører i værdikæden

De grundlæggende roller som udbyder af fysisk infrastruktur (PIP), Network Provider (NP) og Service Provider (SP) kan varetages af forskellige aktører.

Bredbånd: Definition af plan

Nøglen til en vellykket regional bredbåndsudvikling er en politisk støttet plan på lokalt, regionalt eller nationalt plan, der kombinerer mål med specifikke behov og interessenter.

Bredbånd: Handlingsplan

Handlingsplanen indeholder en detaljeret beskrivelse af omkostninger, interessenter, aktiviteter, koordinering og overvågning i forbindelse med gennemførelsen af bredbåndsstrategien.

Bredbånd: Oversigt over teknologi

En oversigt over forskellige kabelbaserede, trådløse og kommende bredbåndsteknologier og en beskrivelse af deres fordele, ulemper og bæredygtighed.

Bredbånd: Investeringsmodeller

Investeringsmodeller giver interessante muligheder for inddragelse af en offentlig myndighed, der beskæftiger sig med regional bredbåndsudvikling.

Bredbånd: Statsstøtte

Statsstøtte til bredbånd kan være nødvendig på visse steder, hvor markedet ikke giver de nødvendige infrastrukturinvesteringer.

Bredbånd: Netværk og topologi

Et bredbåndsnet består af geografiske dele. Topologien i et netværk beskriver, hvordan de forskellige dele af et netværk er forbundet. De mest relevante topologier for rygraden og området netværk er træ topologier, ring topologier og maskerede topologier. For den første mile, to...

Bredbånd: netværkslag og forretningsroller

For at forstå de roller, som offentlige forvaltninger kan påtage sig, er det nyttigt at se på de forskellige lag, der udgør et bredbåndsnet, samt de vigtigste forretningsroller.

Bredbånd: Sammenligning af teknologi

En sammenligning af bredbåndsteknologier præsenterer funktioner i hver løsning og hjælper med at træffe beslutninger om den bedste løsning for forskellige regioner.