Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łącza szerokopasmowe: Wybór infrastruktury

Sieci szerokopasmowe wymagają różnych typów infrastruktury w zależności od różnych warunków logistycznych, gospodarczych lub demograficznych. Użyj pytań, aby pomóc wybrać.

Guifi.Net: Inicjatywa obywatelska mająca na celu zapewnienie łączności na obszarach wiejskich Hiszpanii

fix-empty

Decydując się na odpowiednią infrastrukturę pierwszego mila (zwaną również ostatnią milą) dla sieci szerokopasmowej, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jaka jest już dostępna infrastruktura? Czy można go ulepszyć, aby osiągnąć cele Gigabit Society 2025 i Digital Compass 2030?
  • Czy połączenie z użytkownikiem końcowym jest możliwe?
  • Czy właściciel istniejącej infrastruktury jest zainteresowany współpracą?
  • Jakie są potrzeby danego terytorium pod względem rodzaju i jakości usług?
  • Czy infrastruktura zapewnia przystępne cenowo usługi dla lokalnej ludności i przedsiębiorstw?
  • W jaki sposób należy ocenić trwałość infrastruktury?
  • Czy istnieją wystarczające środki finansowe na przyszłościową infrastrukturę?
  • Czy są użytkownicy w odległych lub słabo zaludnionych obszarach?
  • Jakie są plany dotyczące długoterminowej modernizacji tymczasowych rozwiązań?

Więcej szczegółów i przykładów można znaleźć w przewodniku dotyczącym inwestycji szerokopasmowych.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Przepisy UE dotyczące połączeń wewnątrzunijnych skutecznie chronią obywateli przed nadmiernymi cenami

Zarówno sprawozdanie oceniające Komisji, jak i wyniki badania Eurobarometru na temat wpływu przepisów zapewniających przystępną cenowo komunikację wewnątrzunijną pokazują, że przepisy UE okazały się skuteczne: od 2019 r. Europejczycy korzystają z niższych cen detalicznych za połączenia rozpoczynające się w jednym państwie członkowskim i kończące się w innych państwach członkowskich.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja przyjmuje zmienione zasady pomocy państwa w odniesieniu do sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska przyjęła zmieniony komunikat w sprawie pomocy państwa na rzecz sieci szerokopasmowych. W zmienionych wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych określono zasady, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać środki pomocy państwa zgłoszone przez państwa członkowskie w celu wsparcia budowy i upowszechnienia sieci szerokopasmowych w UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Planowanie projektów szerokopasmowych

Dział planowania sieci szerokopasmowych pomaga gminom i innym podmiotom w planowaniu udanych projektów rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Łącza szerokopasmowe: Definicja planu

Kluczem do pomyślnego rozwoju regionalnego dostępu szerokopasmowego jest politycznie wspierany plan na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, który łączy cele z konkretnymi potrzebami i zainteresowanymi stronami.

Łącza szerokopasmowe: Plan działania

W planie działania wyszczególniono koszty, zainteresowane strony, działania, koordynację i monitorowanie związane z wdrażaniem strategii w zakresie dostępu szerokopasmowego.

Łącza szerokopasmowe: Pomoc państwa

Pomoc państwa na łącza szerokopasmowe może być konieczna w niektórych miejscach, w których rynek nie zapewnia niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych.

Łącza szerokopasmowe: Sieć i topologia

Sieć szerokopasmowa składa się z części geograficznych. Topologia sieci opisuje, w jaki sposób poszczególne części sieci są połączone. Najważniejszymi topologiami dla sieci szkieletowych i obszarowych są topologie drzew, topologie pierścieniowe i topologie siatki. W przypadku...