Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łącza szerokopasmowe: Wybór infrastruktury

Sieci szerokopasmowe wymagają różnych typów infrastruktury w zależności od różnych warunków logistycznych, gospodarczych lub demograficznych. Użyj pytań, aby pomóc wybrać.

Guifi.Net: Inicjatywa obywatelska mająca na celu zapewnienie łączności na obszarach wiejskich Hiszpanii

fix-empty

Decydując się na odpowiednią infrastrukturę pierwszego mila (zwaną również ostatnią milą) dla sieci szerokopasmowej, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jaka jest już dostępna infrastruktura? Czy można go ulepszyć, aby osiągnąć cele Gigabit Society 2025 i Digital Compass 2030?
  • Czy połączenie z użytkownikiem końcowym jest możliwe?
  • Czy właściciel istniejącej infrastruktury jest zainteresowany współpracą?
  • Jakie są potrzeby danego terytorium pod względem rodzaju i jakości usług?
  • Czy infrastruktura zapewnia przystępne cenowo usługi dla lokalnej ludności i przedsiębiorstw?
  • W jaki sposób należy ocenić trwałość infrastruktury?
  • Czy istnieją wystarczające środki finansowe na przyszłościową infrastrukturę?
  • Czy są użytkownicy w odległych lub słabo zaludnionych obszarach?
  • Jakie są plany dotyczące długoterminowej modernizacji tymczasowych rozwiązań?

Więcej szczegółów i przykładów można znaleźć w przewodniku dotyczącym inwestycji szerokopasmowych.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja przedstawia nowe inicjatywy na rzecz infrastruktury cyfrowej jutra

Komisja przedstawiła zestaw możliwych działań mających na celu wspieranie innowacji, bezpieczeństwa i odporności infrastruktury cyfrowej. Przyszła konkurencyjność gospodarki europejskiej zależy od tej zaawansowanej infrastruktury i usług sieci cyfrowych, ponieważ szybka, bezpieczna i szeroko zakrojona łączność ma zasadnicze znaczenie dla wdrożenia technologii, które przybliżą nas do świata przyszłości: telemedycyna, jazda zautomatyzowana, predykcyjna konserwacja budynków lub rolnictwo precyzyjne.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Zobacz też

Łącza szerokopasmowe: Definicja planu

Kluczem do pomyślnego rozwoju regionalnego dostępu szerokopasmowego jest politycznie wspierany plan na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, który łączy cele z konkretnymi potrzebami i zainteresowanymi stronami.

Łącza szerokopasmowe: Plan działania

W planie działania wyszczególniono koszty, zainteresowane strony, działania, koordynację i monitorowanie związane z wdrażaniem strategii w zakresie dostępu szerokopasmowego.

Łącza szerokopasmowe: Pomoc państwa

Pomoc państwa na łącza szerokopasmowe może być konieczna w niektórych miejscach, w których rynek nie zapewnia niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych.

Łącza szerokopasmowe: Sieć i topologia

Sieć szerokopasmowa składa się z części geograficznych. Topologia sieci opisuje, w jaki sposób poszczególne części sieci są połączone. Najważniejszymi topologiami dla sieci szkieletowych i obszarowych są topologie drzew, topologie pierścieniowe i topologie siatki. W przypadku...