Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

En europæisk strategi for data

Strategien for data fokuserer på at sætte folk i første række med hensyn til at udvikle teknologi og forsvare og fremme europæiske værdier og rettigheder i den digitale verden.

  Visuel repræsentation af data

Data er en vigtig ressource for økonomisk vækst, konkurrenceevne, innovation, jobskabelse og samfundsmæssige fremskridt generelt.

Den europæiske datastrategi har til formål at skabe et indre marked for data, der vil sikre Europas globale konkurrenceevne og datasuverænitet. Fælles europæiske dataområder vil sikre, at flere data bliver tilgængelige til brug i økonomien og samfundet, samtidig med at de virksomheder og enkeltpersoner, der genererer dataene, holdes i kontrol.

Datadrevne applikationer vil gavne borgere og virksomheder på mange måder. De kan:

 • forbedre sundhedsplejen
 • skabe sikrere og renere transportsystemer
 • generering af nye produkter og tjenester
 • reducer omkostningerne ved offentlige tjenester
 • forbedre bæredygtighed og energieffektivitet

Kommissionen har foreslået en forordning om europæisk datastyring som led i sin datastrategi. Denne nye forordning vil spille en afgørende rolle med hensyn til at sikre EU's førerposition i den globale dataøkonomi.

Den 23. februar 2022 foreslog Kommissionen en forordning om harmoniserede regler for rimelig adgang til og anvendelse af data (dataloven). Dataloven er en vigtig søjle i den europæiske datastrategi. Hovedformålet er at gøre Europa førende inden for dataøkonomien ved at udnytte potentialet i den stadigt stigende mængde industridata til gavn for den europæiske økonomi og det europæiske samfund. 

For yderligere at sikre EU's førerposition inden for den globale dataøkonomi har den europæiske datastrategi til formål at:

 • vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger om dataforvaltning, adgang og genbrug. F.eks. i forbindelse med udveksling af data mellem virksomheder i offentlighedens interesse;
 • gøre data mere bredt tilgængelige ved at åbne op for offentligt ejede datasæt af høj værdi i hele EU og gøre det muligt at genbruge dem gratis
 • investere 2 mia. EUR i et europæisk projekt med stor virkning for at udvikle databehandlingsinfrastrukturer, datadelingsværktøjer, arkitekturer og forvaltningsmekanismer til at blomstre datadeling og forene energieffektive og pålidelige cloudinfrastrukturer og relaterede tjenester
 • give adgang til sikre, retfærdige og konkurrencedygtige cloudtjenester ved at lette etableringen af en markedsplads for indkøb af databehandlingstjenester og skabe klarhed om de gældende lovgivningsmæssige rammer for cloud-regler.

Virksomhederne vil have flere data til rådighed til at innovere som følge af datastrategien. Europa-Kommissionen har allerede offentliggjort en rapport om udveksling af data mellem virksomheder (B2G). Rapporten, der kommer fra en ekspertgruppe på højt plan, indeholder en række politiske, juridiske og finansieringsmæssige anbefalinger, der vil bidrage til at gøre B2G-datadeling i offentlighedens interesse til en skalerbar, ansvarlig og bæredygtig praksis i EU.

Åben høring

Den åbne offentlige høring om den europæiske datastrategi fandt sted fra den 19. februar til den 31. maj 2020. Den sammenfattende rapport gør status over bidragene og præsenterer de foreløbige tendenser, der følger af dem, med fokus på kvantitative aspekter.

Kommissionen gennemførte også en åben offentlig høring om dataloven, som er en vigtig del af strategien for data. Den sammenfattende rapport giver et overblik over bidragene. 

Nyttige links

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Retsakt om digitale markeder: Tilmeldinger er nu åbne for workshop om datarelaterede forpligtelser

Europa-Kommissionen har i dag åbnet tilmeldinger til en teknisk workshop om retsakten om digitale markeder. Dette vil navnlig fokusere på at sikre effektiv overholdelse af bestemmelserne vedrørende behandling af data, gatekeepernes kombination og krydsanvendelse af personoplysninger, anvendelse af ikkeoffentligt tilgængelige data om erhvervsbrugere og dataportabilitet.

Se også

Det store billede

Data

Der er data overalt, og mængden af data vokser i et hidtil uset tempo. Kommissionen har udviklet en europæisk datastrategi med henblik på at udnytte fordelene herved.

Grav dybere

Data Act

Dataloven er en vigtig foranstaltning til at gøre flere data tilgængelige til brug i overensstemmelse med EU's regler og værdier.

Fri udveksling af ikke-personlige data

EU ønsker at sikre fri udveksling af data i Europa, så virksomheder og offentlige myndigheder kan lagre og behandle andre data end personoplysninger, uanset hvor de ønsker det.

Den europæiske lov om forvaltning af data

En europæisk lov om forvaltning af data, som er i fuld overensstemmelse med EU's værdier og principper, vil medføre betydelige fordele for EU's borgere og virksomheder.

Store data

Data er blevet et vigtigt aktiv for økonomien og vores samfund, og behovet for at give mening med "big data" fører til innovation inden for teknologi.

Se også

Cloud computing

Kommissionen sigter mod at give europæiske virksomheder adgang til sikre, bæredygtige og interoperable cloudinfrastrukturer og -tjenester.

Andet