Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU-programmer til støtte for den digitale og grønne omstilling af energisystemet

EU-programmer til støtte for forskning og innovation, udbredelse og grænseoverskridende konnektivitetsinfrastruktur er afgørende for digitaliseringen af energisystemet.

Fremme af forskning og innovation under Horisont 2020 og Horisont Europa

EU's tilsagn om at støtte forskning og innovation (F & I) i energisektoren fremgår tydeligt af de betydelige tildelinger til finansiering under Horisont 2020 og Horisont Europa. Horisont 2020, der blev lanceret i 2015, har afsat ca. 1 mia. EUR til FoI-projekter med fokus på intelligente net, energilagring, energiøer og digitalisering af energi. BRIDGE -initiativet samler mange af disse FoI-projekter for at muliggøre videndeling, fremme innovation og fremme brugen af avancerede teknologier til at fremskynde den grønne og digitale omstilling af energisystemet.

Projekter som InterConnect, som har modtaget næsten 30 mio. EUR i EU-finansiering, arbejder på avancerede løsninger til at forbinde og konvergere digitale boliger og bygninger med elsystemet. Open DEI støtter næste generations digitale platforme inden for produktion, landbrug, energi og sundhedspleje ved at fremme innovation, samarbejde, storstilede pilot- og standardiseringsbestræbelser og muliggøre en mere ensartet industriel dataplatform.

EU-finansieringsprogrammer til støtte for forskning (Horisont Europa), ibrugtagning (DIGITAL) og infrastruktur (CEF2) af energisystemet.

Figur 1: EU-programmer til støtte for den digitale omstilling af energisystemet. © Europa-Kommissionen

Horisont Europa-programmet har til formål at engagere de bedste til at tackle centrale spørgsmål, herunder at skabe en mere effektiv, ren, bæredygtig, sikker og konkurrencedygtig energiforsyning. Det første Horisont Europa-arbejdsprogram om klima, energi og mobilitet har til formål at etablere et fælles europæisk energidataområde og støtte interoperabilitet, der er relevant for energiomstillingen. I øjeblikket er der flere innovationsprojekter og en koordinerings- og støtteaktion, der arbejder på at udvikle, validere og demonstrere et energidataområde, der giver adgang til og brug af energidata.

I Horisont Europa's arbejdsprogram 2023-24 meddelte Kommissionen, at den har til hensigt at støtte digitaliseringen af energisystemet gennem indkaldelser til udvikling af en digital tvilling af EU's elektricitetssystem og udvikling og pilotforsøg af AI-IoT Edge-cloud og platformsløsninger til støtte for bl.a. den grønne og digitale omstilling af energiøkosystemet.

Investering i digital infrastruktur med Connecting Europe-faciliteten

Connecting Europe-faciliteten — et digitalt program (CEF2) har til formål at fremme investeringer i digital infrastruktur i medlemsstaterne mellem 2021 og 2027 med det formål at hjælpe dem med at nå målene i strategien for gigabitsamfundet. Programmet har til formål at støtte projekter, der fremmer synergier mellem digital teknologi, transport og energi. Et relevant initiativ er udbredelsen af operationelle digitale platforme. Et eksempel på et potentielt energirelateret projekt ville være oprettelsen af en platform for grænseoverskridende dataudveksling om tilgængelighed af vedvarende energi og integration af datacentre.

Bygge bro over kløften mellem digital teknologiforskning og markedsudbredelse under DIGITAL

Programmet for etdigitalt Europa (Digital) har til formål at bygge bro over kløften mellem digital teknologiforskning og markedsudbredelse med fokus på at gavne Europas borgere og virksomheder, navnlig SMV'er. Investeringer under DIGITAL er i overensstemmelse med EU's dobbelte mål om at fremme en grøn og digital omstilling og samtidig styrke dets modstandsdygtighed og digitale suverænitet.

Til støtte for digitaliseringen af energi omfatter DIGITAL flere relevante foranstaltninger. Disse omfatter udrulning af energidataområdet, gennemførelse af en fælles referenceramme for en energispareanvendelse og etablering af test- og forsøgsfaciliteter for kunstig intelligens og digitale innovationsknudepunkter. Disse foranstaltninger vil bidrage til udviklingen af et mere effektivt, bæredygtigt og sikkert energisystem og samtidig sætte virksomhederne i stand til at indføre innovative digitale løsninger.

 

 

 

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Digitalisering af det europæiske energisystem

Interoperable og åbne digitale løsninger samt datasuverænitet er nøglen til den digitale omstilling af energisystemet.

Se også