Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU står i spidsen for den digitale og grønne omstilling af energisystemet

EU leder energisektorens digitale og grønne omstilling gennem centrale initiativer inden for forskning, innovation og grænseoverskridende infrastruktur, der er afgørende for digital integration.

Den Europæiske Union er i front med hensyn til at fremme den digitale og grønne omstilling af energisektoren gennem forskellige finansieringsprogrammer til støtte for forskning og innovation, gennemførelse og forbedring af grænseoverskridende infrastruktur. Disse initiativer er afgørende for at integrere digitale fremskridt i energisektoren.

EU-finansieringsprogrammer til støtte for forskning (Horisont Europa), udrulning (DIGITAL) og infrastruktur (CEF2) af energisystemet.

Figur 1: EU-programmer til støtte for den digitale omstilling af energisystemet. © Europa-Kommissionen

 

Udjævning af kløften mellem forskning i digital teknologi og markedsudbredelse under DIGITAL

Programmet for et digitaltEuropa (DIGITAL) har til formål at bygge bro over kløften mellem forskning i digital teknologi og udbredelse på markedet med fokus på at gavne Europas borgere og virksomheder, navnlig SMV'er. Investeringer under DIGITAL er i overensstemmelse med EU's dobbelte mål om at fremme en grøn og digital omstilling og samtidig styrke dens modstandsdygtighed og digitale suverænitet.

Til støtte for digitaliseringen af energi omfatter DIGITAL flere relevante foranstaltninger. Disse omfatter gennemførelse af en fælles referenceramme for energibesparelsersapplikationer, udbredelse af energidataområdetog etablering af AI-test- og forsøgsfaciliteter og digitale innovationsknudepunkter. Disse foranstaltninger vil bidrage til udviklingen af et mere effektivt, bæredygtigt og sikkert energisystem og samtidig sætte virksomhederne i stand til at indføre innovative digitale løsninger.

 

Investering i digital infrastruktur med Connecting Europe-faciliteten

Connecting Europe-faciliteten — Digital (CEF2)-programmet har til formål at tilskynde til investeringer i digital infrastruktur i medlemsstaterne mellem 2021 og 2027 med det formål at hjælpe dem med at nå de mål, der erskitseret igigabitsamfundsstrategien . Programmet har bl.a.til formål at støtte projekter, der fremmer synergier mellem digital teknologi, transport og energi. Et relevant initiativ er indførelsen af operationelle digitale platforme,som i øjeblikket er under forberedelse af koordinerings- og støtteaktionen BEGONIA.

Det pågældende projekt vil identificere og forberede den mest relevante og virkningsfulde anvendelsessag til implementering i et efterfølgende implementeringsprojekt. Et eksempel på et potentielt energirelateret projekt kunne være oprettelsen af en platform for grænseoverskridende dataudveksling om tilgængelighed af vedvarende energi og integration af datacentre.

 

Fremme af forskning og innovation under Horisont Europa

EU's tilsagn om at støtte forskning og innovation (FoI) inden for intelligente net, energilagring, energiøer og digitalisering af energi fremgår tydeligt af de betydelige finansieringstildelinger under Horisont Europa, der bygger på tidligere investeringer under Horisont 2020.

I betragtningaf dets strategiske betydning fastholder Horisont Europa2023-24-arbejdsprogrammet.pdf støtte til digitaliseringen af energisystemet . Initiativer som TwinEU -projektet, der har til formål at udvikle en digital tvilling af EU's elsystem sammen med ODEON- og HEDGE -IoT- projekterne, vil fokusere på at udvikle og afprøve AI-IoT Edge-cloud- og platformløsninger. Disse bestræbelser er afgørende for at støtte den grønne og digitale omstilling af energiøkosystemet.

Med sit første Horisont Europa-arbejdsprogram om klima.pdf, energi og mobilitet støtter Kommissionen bl.a. fem innovationsprojekter (DATA CELLAR, EDDIE Enershare Omega-X; Synergier) og én koordinerings- og støtteaktion (Int:net). Disse initiativer fokuserer på at udvikle, validere og demonstrere løsninger til et fælles europæisk energidataområde, der giver adgang til og brug af energirelaterede data.

Størstedelen af disse FoI-projekter bidrager aktivt til BRIDGE - initiativet og styrker derved videndelingen, fremmer innovation og fremmer anvendelsen af banebrydende teknologier for at fremskynde den grønne og digitale omstilling af energisystemet.

Med støtte fra Horisont 2020 støttede det nyligt afsluttede projekt OPEN DEInæste generation af digitale platforme inden for fremstilling, landbrug, energi og sundhedspleje ved at fremme innovation, samarbejde, storstilet pilot- og standardiseringsindsats og muliggøre en mere samlet industriel dataplatform.

Desuden arbejdede InterConnect -projektet på avancerede løsninger til at forbinde og konvergere digitale boliger og bygninger med elsystemet. I maj 2023 offentliggjorde projektet den første generations plan for en fælles europæisk referenceramme for energibesparende applikationer. Denne plan er et bevis på projektteamets engagement og ekspertise i at levere interoperable løsninger til forbrugerne. Det udgør et værdifuldt bidrag til gennemførelsen af EU's handlingsplan for digitalisering af energi.

Seneste nyt

EVENT |
Lancering af EU's innovationskatalysator

Innovation Radar Bridge og StepUP Startups projekter lanceres officielt den 16. april i Bruxelles. Dette arrangement har til formål at sætte fokus på det uudnyttede investeringspotentiale hos EU-finansierede innovatorer og understrege behovet for støttepolitikker.

Se også

Det store billede

Fremskyndelse af den digitale omstilling af det europæiske energisystem

Interoperable og åbne digitale løsninger samt datasuverænitet er afgørende for den digitale omstilling af energisystemet.

Se også