Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programi EU-a za potporu digitalnoj i zelenoj transformaciji energetskog sustava

Programi EU-a kojima se podupiru istraživanja i inovacije, uvođenje i prekogranična infrastruktura za povezivanje ključni su za digitalizaciju energetskog sustava.

Poticanje istraživanja i inovacija u okviru Obzora 2020. i Obzora Europa

Predanost EU-a podupiranju istraživanja i inovacija u energetskom sektoru vidljiva je u znatnim dodijeljenim sredstvima u okviru programa Obzor 2020. i Obzora Europa. U okviru programa Obzor 2020., pokrenutog 2015., dodijeljeno je otprilike milijardu EUR za projekte istraživanja i inovacija usmjerene na pametne mreže, skladištenje energije, energetske otoke i digitalizaciju energije. Inicijativa BRIDGE okuplja mnoge od tih projekata u području istraživanja i inovacija kako bi se omogućila razmjena znanja, poticale inovacije i promicala upotreba najsuvremenijih tehnologija za ubrzavanje zelene i digitalne transformacije energetskog sustava.

Projekti kao što jeInterConnect, koji je dobio gotovo 30 milijuna eura financijskih sredstava EU-a, rade na naprednim rješenjima za povezivanje i konvergenciju digitalnih domova i zgrada s elektroenergetskim sustavom. Open DEI podupire digitalne platforme sljedeće generacije u području proizvodnje, poljoprivrede, energetike i zdravstvene skrbi promicanjem inovacija, suradnje, opsežnih pilot-projekata i napora u području normizacije te kako bi se omogućila jedinstvena platforma za industrijske podatke.

Programi financiranja EU-a za potporu istraživanju (Obzor Europa), uvođenju (DIGITAL) i infrastrukturi (CEF2) energetskog sustava.

Slika 1: Programi EU-a za potporu digitalnoj transformaciji energetskog sustava. © Europska komisija

Programom Obzor Europa nastoje se uključiti najbolji umovi u rješavanje ključnih pitanja, uključujući stvaranje učinkovitije, čišće, održivije, sigurnije i konkurentnije opskrbe energijom. Prvim programom rada Obzora Europa u području klime, energije i mobilnosti nastoji se uspostaviti zajednički europski prostor za energetske podatke i poduprijeti interoperabilnost relevantna za energetsku tranziciju. Trenutačno postoji nekoliko inovacijskih akcijskih projekata i jedna mjera koordinacije i potpore kojima se nastoji razviti, potvrditi i demonstrirati energetski podatkovni prostor koji omogućuje pristup podacima o energiji i njihovu upotrebu.

U programu rada Obzora Europa za razdoblje 2023. – 2023 – 24. Komisija je najavila da namjerava poduprijeti digitalizaciju energetskog sustava pozivima posvećenima, među ostalim, razvoju digitalnog blizanca elektroenergetskog sustava EU-a te razvoju i pilotiranju rješenja umjetne inteligencije-IoT Edge-cloud i platformi za potporu zelenoj i digitalnoj transformaciji energetskog ekosustava.

Ulaganje u digitalnu infrastrukturu s pomoću Instrumenta za povezivanje Europe

Cilj je programa Instrument za povezivanje Europe – Digitalni (CEF2) potaknuti ulaganja u digitalnu infrastrukturu u državama članicama od 2021. do 2027. kako bi im se pomoglo da ostvare ciljeve navedene u strategiji za gigabitno društvo. Programom se nastoje poduprijeti projekti kojima se promiču sinergije između digitalnog, prometnog i energetskog sektora. Jedna je relevantna inicijativa uvođenje operativnih digitalnih platformi. Primjer potencijalnog projekta povezanog s energijom bilo bi stvaranje platforme za prekograničnu razmjenu podataka o dostupnosti energije iz obnovljivih izvora i integraciji podatkovnih centara.

Premošćivanje jaza između istraživanja digitalne tehnologije i uvođenja na tržište u okviru DIGITAL-a

Ciljje programa Digitalna Europa (DIGITAL) premostiti jaz između istraživanja digitalne tehnologije i uvođenja na tržište, s naglaskom na korist europskih građana i poduzeća, posebno MSP-ova. Ulaganja u okviru DIGITAL-a usklađena su s dvostrukim ciljevima EU-a u pogledu promicanja zelene i digitalne transformacije uz istodobno jačanje njegove otpornosti i digitalne suverenosti.

U potporu digitalizaciji energije DIGITAL uključuje nekoliko relevantnih mjera. To uključuje uvođenje prostora za energetske podatke, provedbu zajedničkog referentnog okvira za primjenu uštede energije te uspostavu objekata za testiranje i eksperimentiranje umjetne inteligencije i digitalnoinovacijskih centara. Tim će se mjerama pridonijeti razvoju učinkovitijeg, održivijeg i sigurnijeg energetskog sustava, a poduzećima će se omogućiti da usvoje inovativna digitalna rješenja.

 

 

 

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Digitalizacija europskog energetskog sustava

Interoperabilna i otvorena digitalna rješenja, kao i podatkovna suverenost, ključni su za digitalnu transformaciju energetskog sustava.

Pogledajte i sljedeći sadržaj