Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU predvodi digitalnu i zelenu transformaciju energetskog sustava

EU predvodi digitalnu i zelenu transformaciju energetskog sektora putem ključnih inicijativa u području istraživanja, inovacija i prekogranične infrastrukture koje su ključne za digitalnu integraciju.

Europska unija predvodnica je u promicanju digitalne i zelene transformacije energetskog sektora putem različitih programa financiranja kojima se podupiru istraživanja i inovacije, provedba i poboljšanje prekogranične infrastrukture. Te su inicijative ključne za integraciju digitalnog napretka u energetski sektor.

Programi financiranja EU-a za potporu istraživanju (Obzor Europa), uvođenju (DIGITAL) i infrastrukturi (CEF2) energetskog sustava.

Slika 1.: Programi EU-a za potporu digitalnoj transformaciji energetskog sustava. © Europska komisija

 

Premošćivanje jaza između istraživanja digitalne tehnologije i uvođenja na tržište u okviru DIGITAL-a

Ciljje programa Digitalna Europa (DIGITAL) premostiti jaz između istraživanja digitalne tehnologije i uvođenja na tržište, s naglaskom na korist europskih građana i poduzeća, posebno MSP-ova. Ulaganja u okviru DIGITAL-a usklađena su s dvostrukim ciljevima EU-a u pogledu promicanja zelene i digitalne transformacije uz istodobno jačanje njegove otpornosti i digitalne suverenosti.

Za potporu digitalizaciji energije DIGITAL uključuje nekoliko relevantnih mjera. To uključuje provedbu Zajedničkog referentnog okvira za aplikacije za uštedu energije, uvođenje podatkovnog prostora za energijui uspostavu infrastrukture za testiranjei eksperimentiranje u području umjetne inteligencije te digitalnoinovacijske centre. Tim će se mjerama pridonijeti razvoju učinkovitijeg, održivijeg i sigurnijeg energetskog sustava, a poduzećima će se omogućiti i usvajanje inovativnih digitalnih rješenja.

 

Ulaganje u digitalnu infrastrukturu s Instrumentom za povezivanje Europe

Ciljje Instrumenta za povezivanje Europe – Digitalni program (CEF2) poticanje ulaganja u digitalnu infrastrukturu u državama članicama u razdoblju od 2021. do 2027. kako bi im se pomoglo u postizanju ciljeva navedenih u Strategiji za gigabitno društvo. Među ostalim ciljevima,program nastoji podržati projekte koji promiču sinergiju između digitalnog, prometnog i energetskog sektora. Jedna je relevantna inicijativa uvođenje operativnih digitalnih platformi, koje su trenutačno u pripremi u okviru aktivnosti koordinacije i potpore BEGONIA.

U okviru odgovarajućeg projekta utvrdit će se i pripremiti najrelevantniji i najdjelotvorniji primjer uporabe za uvođenje u naknadnom projektu uvođenja. Primjer potencijalnog projekta povezanog s energijom bilo bi stvaranje platforme za prekograničnu razmjenu podataka o dostupnosti energije iz obnovljivih izvora i integraciji podatkovnih centara.

 

Poticanje istraživanja i inovacija u okviru programa Obzor Europa

Predanost EU-a podupiranju istraživanja i inovacija u području pametnih mreža, skladištenja energije, energetskih otoka i digitalizacije energije vidljiva je u znatnim dodjelama financijskih sredstava u okviru programa Obzor Europa, nadovezujući se na prethodna ulaganja u okviru programa Obzor 2020.

S obzirom na njegovu strateškuvažnost, uprogramu rada Obzora Europa2023. 2024..pdf zadržava se potpora digitalizaciji energetskog sustava. Inicijative kao što je projektTwinEU, čiji je cilj razvoj digitalnog blizanca elektroenergetskog sustava EU-a, zajedno s projektima ODEON i HEDGE -IoT, bit će usmjerene na razvoj i pilot-projekte AI-IoT Edge-cloud i platformskih rješenja. Ti su napori ključni za potporu zelenoj i digitalnoj transformaciji energetskog ekosustava.

Prvim programomrada Obzora Europa u području klime.pdf, energetika i mobilnost Komisija podupire, među ostalim, pet projekata djelovanja u području inovacija (DATA CELLAR; EDDIEEnershare; Omega-X; Sinergije) i jedno djelovanje za koordinaciju i potporu (Int:net). Te su inicijative usmjerene na razvoj, potvrđivanje i demonstraciju rješenja za zajednički europski podatkovni prostor za energiju koji omogućuje pristup podacima povezanima s energijom i njihovu upotrebu.

Većina tih projekata u području istraživanja i inovacija aktivno doprinosi inicijativi BRIDGE, čime se poboljšava razmjena znanja, potiču inovacije i promiče upotreba najsuvremenijih tehnologija kako bi se ubrzala zelena i digitalna transformacija energetskog sustava.

Zahvaljujući sredstvima iz programa Obzor 2020., nedavno dovršeni projekt OPEN DEI podupirao je digitalne platforme sljedeće generacije u proizvodnji, poljoprivredi, energetici i zdravstvenoj skrbi promicanjem inovacija, suradnje, opsežnih pilot-projekata i normizacijskih napora te kako bi se omogućila ujednačenija platforma za industrijske podatke.

Nadalje, projekt InterConnect radio je na naprednim rješenjima za povezivanje i konvergenciju digitalnih domova i zgrada s elektroenergetskim sustavom. U svibnju 2023. u okviru projekta objavljen jenacrt prve generacije Zajedničkog europskog referentnog okvira za primjene uštede energije. Taj je nacrt dokaz predanosti i stručnosti projektnog tima u pružanju interoperabilnih rješenja potrošačima. On predstavlja vrijedan doprinos provedbi Akcijskog plana EU-a za digitalizaciju energije.

Najnovije vijesti

EVENT |
Događanje pokretanja inovacijskog katalizatora EU-a

Inovacijski Radar Bridge i StepUP Startups projekti će službeno započeti 16. travnja u Bruxellesu. Cilj je ovog događanja istaknuti neiskorišteni ulagački potencijal inovatora koje financira EU i istaknuti potrebu za politikama potpore.

EVENT |
Od istraživanja do stvarnosti – digitalna rješenja za europske izazove

Događanje je posvećeno istraživanju i poticanju dinamičnog međudjelovanja najsuvremenijih istraživanja u području digitalnih tehnologija u okviru programa Obzor Europa i učinkovitih inicijativa za digitalizaciju u okviru programa Digitalna Europa.

Povezani sadržaj

Šira slika

Ubrzavanje digitalne transformacije europskog energetskog sustava

Interoperabilna i otvorena digitalna rješenja, kao i suverenost podataka, ključni su za digitalnu transformaciju energetskog sustava.

Pogledajte i sljedeći sadržaj