Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programele UE de sprijinire a transformării digitale și ecologice a sistemului energetic

Programele UE care sprijină cercetarea și inovarea, implementarea și infrastructura de conectivitate transfrontalieră sunt esențiale pentru digitalizarea sistemului energetic.

Stimularea cercetării și inovării în cadrul Orizont 2020 și Orizont Europa

Angajamentul UE de a sprijini cercetarea și inovarea (C & I) în sectorul energetic este evident în alocările semnificative de finanțare efectuate în cadrul Orizont 2020 și Orizont Europa. Orizont 2020, lansat în 2015, a alocat aproximativ 1 miliard EUR proiectelor de cercetare și inovare axate pe rețelele inteligente, stocarea energiei, insulele energetice și digitalizarea energiei. Inițiativa BRIDGE reunește multe dintre aceste proiecte de cercetare și inovare pentru a permite schimbul de cunoștințe, a promova inovarea și a promova utilizarea tehnologiilor de vârf pentru a accelera transformarea verde și digitală a sistemului energetic.

Proiecte precum InterConnect, care a primit finanțare UE în valoare de aproape 30 de milioane EUR, lucrează la soluții avansate pentru conectarea și convergența locuințelor și clădirilor digitale cu sistemul de energie electrică. Open DEI sprijină platformele digitale de ultimă generație în domeniul producției, agriculturii, energiei și asistenței medicale prin promovarea inovării, a colaborării, a proiectelor-pilot pe scară largă și a eforturilor de standardizare și pentru a permite o platformă de date industriale mai unificată.

Programe de finanțare ale UE pentru sprijinirea cercetării (Orizont Europa), a implementării (DIGITAL) și a infrastructurii (MIE2) a sistemului energetic.

Figura 1: Programe ale UE de sprijinire a transformării digitale a sistemului energetic. © Comisia Europeană

Programul Orizont Europa urmărește să implice cele mai bune minți pentru a aborda aspecte-cheie, inclusiv crearea unei aprovizionări cu energie mai eficiente, mai curate, mai durabile, mai sigure și mai competitive. Primul program de lucru Orizont Europa privind clima, energia și mobilitatea își propune să creeze un spațiu european comun al datelor privind energia și să sprijine interoperabilitatea relevantă pentru tranziția energetică. În prezent, există mai multe proiecte de acțiune pentru inovare și o acțiune de coordonare și sprijin care lucrează pentru dezvoltarea, validarea și demonstrarea unui spațiu de date energetice care să permită accesul la datele energetice și utilizarea acestora.

În programul de lucru 2023-24 al programului de lucru Orizont Europa, Comisia și-a anunțat intenția de a sprijini digitalizarea sistemului energetic prin apeluri dedicate dezvoltării unui geamăn digital al sistemului de energie electrică al UE și dezvoltării și pilotării soluțiilor AI-IoT Edge-cloud și platforme pentru a sprijini transformarea verde și digitală a ecosistemului energetic, printre altele.

Investiții în infrastructura digitală prin Mecanismul pentru interconectarea Europei

Programul Mecanismul pentruinterconectarea Europei – Digital (MIE2) urmărește să încurajeze investițiile în infrastructura digitală în statele membre între 2021 și 2027, cu scopul de a le ajuta să atingă obiectivele prezentate în Strategia privind societatea gigabiților. Programul urmărește să sprijine proiecte care promovează sinergii între digital, transport și energie. O inițiativă relevantă este implementarea platformelor digitale operaționale. Un exemplu de potențial proiect legat de energie ar fi crearea unei platforme pentru schimbul transfrontalier de date privind disponibilitatea energiei din surse regenerabile și integrarea centrelor de date.

Reducerea decalajului dintre cercetarea în domeniul tehnologiei digitale și introducerea pe piață în cadrul DIGITAL

Programul Europadigitală (DIGITAL) își propune să reducă decalajul dintre cercetarea în domeniul tehnologiei digitale și introducerea pe piață, cu accent pe beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor europene, în special al IMM-urilor. Investițiile în cadrul DIGITAL se aliniază la obiectivele duble ale UE de promovare a unei transformări verzi și digitale, consolidând în același timp reziliența și suveranitatea sa digitală.

În sprijinul digitalizării energiei, DIGITAL include mai multe acțiuni relevante. Printre acestea se numără implementarea spațiului de date privind energia, punerea în aplicare a unui cadru comun de referință pentru o aplicație de economisire a energiei și instituirea unor facilități de testare și experimentare a IA și a unor centre de inovare digitală. Aceste acțiuni vor contribui la dezvoltarea unui sistem energetic mai eficient, mai durabil și mai sigur, permițând în același timp întreprinderilor să adopte soluții digitale inovatoare.

 

 

 

Cele mai recente știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Digitalizarea sistemului energetic european

Soluțiile digitale interoperabile și deschise, precum și suveranitatea datelor, sunt esențiale pentru transformarea digitală a sistemului energetic.

Citiți și