Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU na čelu digitalne in zelene preobrazbe energetskega sistema

EU vodi digitalno in zeleno preobrazbo energetskega sektorja s ključnimi pobudami na področju raziskav, inovacij in čezmejne infrastrukture, ki so bistvene za digitalno povezovanje.

Evropska unija ima vodilno vlogo pri spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe energetskega sektorja z različnimi programi financiranja, ki podpirajo raziskave in inovacije, izvajanje in krepitev čezmejne infrastrukture. Te pobude so ključne za vključevanje digitalnega napredka v energetski sektor.

Programi financiranja EU za podporo raziskavam (Obzorje Evropa), uvajanju (DIGITAL) in infrastrukturi (IPE2) energetskega sistema.

Slika 1: Programi EU za podporo digitalni preobrazbi energetskega sistema. © Evropska komisija

 

Premostitev vrzeli med raziskavami na področju digitalne tehnologije in uvajanjem na trg v okviru programa DIGITAL

Ciljprograma zadigitalno Evropo (DIGITAL) je premostiti vrzel med raziskavami na področju digitalne tehnologije in uvajanjem na trg, s poudarkom na koristih evropskim državljanom in podjetjem, zlasti MSP. Naložbe v okviru programa DIGITAL so skladne z dvojnimi cilji EU, tj. spodbujanjem zelene in digitalne preobrazbe ter krepitvijo njene odpornosti in digitalne suverenosti.

V podporo digitalizaciji energije DIGITAL vključuje več ustreznih ukrepov. Ti vključujejo izvajanje skupnega referenčnega okvira za aplikacije za varčevanje z energijo,uvedbo energetskega podatkovnega prostora tervzpostavitevzmogljivosti zatestiranje in eksperimentiranje umetne inteligence tervozlišč za digitalne inovacije. Ti ukrepi bodo prispevali k razvoju učinkovitejšega, bolj trajnostnega in zanesljivega energetskega sistema, hkrati pa bodo podjetjem omogočili, da sprejmejo inovativne digitalne rešitve.

 

Naložbe v digitalno infrastrukturo z instrumentom za povezovanje Evrope

Cilj programa Instrument zapovezovanje Evrope – digitalno (IPE2) je med letoma 2021 in 2027 spodbujati naložbe v digitalno infrastrukturo v državah članicah, da bi jim pomagali doseči cilje izstrategije zagigabitno družbo . Program meddrugim podpira projekte,ki spodbujajo sinergije med digitalnim, prometnim in energetskim sektorjem. Ena od pomembnih pobud je uvedba operativnih digitalnih platform,ki so trenutno v pripravi v okviru usklajevalnega in podpornega ukrepa BEGONIA.

Zadevni projekt bo opredelil in pripravil najustreznejši in najučinkovitejši primer uporabe za uporabo v naslednjem projektu uvajanja. Primer potencialnega projekta, povezanega z energijo, bi bila vzpostavitev platforme za čezmejno izmenjavo podatkov o razpoložljivosti energije iz obnovljivih virov in povezovanju podatkovnih centrov.

 

Spodbujanje raziskav in inovacij v okviru programa Obzorje Evropa

Zavezanost EU podpori raziskavam in inovacijam na področju pametnih omrežij, shranjevanja energije, energetskih otokov in digitalizacije energije je očitna v znatnih dodelitvah sredstev v okviru programa Obzorje Evropa, ki temeljijo na predhodnih naložbah v okviru Obzorja 2020.

Delovniprogram Obzorje Evropa za obdobje 2023–24 zaradi svojega strateškega pomenaohranja podporo digitalizaciji energetskega sistema.pdf. Pobude, kot je projektTwinEU, katerega cilj je razvoj digitalnega dvojčka elektroenergetskega sistema EU, skupaj s projektoma ODEON in HEDGE-IoT , bodo osredotočene na razvoj in poskusno izvajanje rešitev AI-IoT Edge-cloud in platform. Ta prizadevanja so ključna za podporo zeleni in digitalni preobrazbi energetskega ekosistema.

Komisijas prvim delovnim programom Obzorje Evropa na področju podnebja.pdf, energetika in mobilnost med drugim podpira pet inovacijskih akcijskih projektov (DATA CELLAR; EDDIEEnershare; Omega-X; Sinergije) ter en usklajevalni in podporni ukrep (Int:net). Te pobude so osredotočene na razvoj, potrjevanje in predstavitev rešitev za skupni evropski energetski podatkovni prostor, ki omogoča dostop do podatkov, povezanih z energijo, in njihovo uporabo.

Večina teh projektov na področju raziskav in inovacij dejavno prispeva k pobudi BRIDGE, s čimer krepi izmenjavo znanja, spodbuja inovacije in spodbuja uporabo najsodobnejših tehnologij za pospešitev zelene in digitalne preobrazbe energetskega sistema.

Nedavno zaključen projektOPEN DEIje izkoristil sredstva iz programa Obzorje 2020 in podpiral digitalne platforme naslednje generacije na področju proizvodnje, kmetijstva, energetike in zdravstvenega varstva s spodbujanjem inovacij, sodelovanja, obsežnih pilotnih projektov in standardizacije ter omogočanjem enotnejše industrijske podatkovne platforme.

Poleg tega je projekt InterConnect delal na naprednih rešitvah za povezovanje in zbliževanje digitalnih domov in stavb z elektroenergetskim sistemom. Maja 2023 je projekt objavil načrt prve generacije za skupni evropski referenčni okvir za aplikacije za varčevanje z energijo. Ta načrt je dokaz predanosti in strokovnega znanja projektne skupine pri zagotavljanju interoperabilnih rešitev za potrošnike. To je dragocen prispevek k izvajanju akcijskega načrta EU za digitalizacijo energije.

Najnovejše novice

EVENT |
Otvoritveni dogodek katalizatorja EU za inovacije

Projekti inovacij Radar Bridge in StepUP Startups se bodo uradno začeli 16. aprila v Bruslju. Namen tega dogodka je opozoriti na neizkoriščen naložbeni potencial inovatorjev, ki jih financira EU, ter poudariti potrebo po podpornih politikah.

EVENT |
Od raziskav do realnosti – digitalne rešitve za evropske izzive

Namen dogodka je raziskati in spodbujati dinamično medsebojno delovanje vrhunskih raziskav na področju digitalnih tehnologij v okviru programa Obzorje Evropa in učinkovitih pobud za digitalizacijo v okviru programa za digitalno Evropo.

Povezane vsebine

Širša slika

Pospešitev digitalne preobrazbe evropskega energetskega sistema

Interoperabilne in odprte digitalne rešitve ter podatkovna suverenost so ključne za digitalno preobrazbo energetskega sistema.

Glej tudi