Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programi EU za podporo digitalni in zeleni preobrazbi energetskega sistema

Programi EU, ki podpirajo raziskave in inovacije, uvajanje in infrastrukturo za čezmejno povezljivost, so ključnega pomena za digitalizacijo energetskega sistema.

Spodbujanje raziskav in inovacij v okviru programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa

Zavezanost EU podpori raziskavam in inovacijam v energetskem sektorju je razvidna iz znatnih dodeljenih sredstev v okviru programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa. Program Obzorje 2020, ki se je začel izvajati leta 2015, je dodelil približno 1 milijardo EUR projektom raziskav in inovacij, ki se osredotočajo na pametna omrežja, shranjevanje energije, energetske otoke in digitalizacijo energije. Pobuda BRIDGE združuje številne od teh projektov raziskav in inovacij, ki omogočajo izmenjavo znanja, spodbujajo inovacije in spodbujajo uporabo najsodobnejših tehnologij za pospešitev zelene in digitalne preobrazbe energetskega sistema.

Projekti, kot jeInterConnect, ki je prejel skoraj 30 milijonov evrov sredstev EU, se ukvarjajo z naprednimi rešitvami za povezovanje in zbliževanje digitalnih domov in stavb z elektroenergetskim sistemom. Open DEI podpira digitalne platforme naslednje generacije v proizvodnji, kmetijstvu, energiji in zdravstvu s spodbujanjem inovacij, sodelovanja, obsežnih pilotnih projektov in prizadevanj za standardizacijo ter omogoča enotnejšo industrijsko podatkovno platformo.

Programi financiranja EU za podporo raziskavam (Obzorje Evropa), uvedbi (DIGITAL) in infrastrukturi (IPE2) energetskega sistema.

Slika 1: Programi EU za podporo digitalni preobrazbi energetskega sistema. © Evropska komisija

Cilj programa Obzorje Evropa je pritegniti najboljše možnosti za reševanje ključnih vprašanj, vključno z ustvarjanjem učinkovitejše, čistejše, trajnostne, varne in konkurenčne oskrbe z energijo. Prvi delovni program programa Obzorje Evropa za podnebje, energijo in mobilnost je namenjen vzpostavitvi skupnega evropskega energetskega podatkovnega prostora in podpiranju interoperabilnosti, ki je pomembna za energetski prehod. Trenutno obstaja več projektov ukrepov za inovacije ter en usklajevalni in podporni ukrep, ki si prizadeva za razvoj, validacijo in predstavitev energetskega podatkovnega prostora, ki omogoča dostop do podatkov o energiji in njihovo uporabo.

Komisija je v delovnem programu programa Obzorje Evropa za obdobje 2023–24 napovedala, da namerava podpreti digitalizacijo energetskega sistema z razpisi, namenjenimi razvoju digitalnega dvojčka elektroenergetskega sistema EU ter razvoju in poskusnemu izvajanju oblakov umetne inteligence-IoT Edge in platformnih rešitev za podporo zeleni in digitalni preobrazbi energetskega ekosistema.

Naložbe v digitalno infrastrukturo z instrumentom za povezovanje Evrope

Cilj programa Instrument za povezovanje Evrope – Digitalno (IPE2) je spodbuditi naložbe v digitalno infrastrukturo v državah članicah med letoma 2021 in 2027, da bi jim pomagal doseči cilje iz strategije za gigabitno družbo. Namen programa je podpreti projekte, ki spodbujajo sinergije med digitalnimi, prometnimi in energetskimi. Ena od ustreznih pobud je uvedba operativnih digitalnih platform. Primer morebitnega projekta, povezanega z energijo, bi bila vzpostavitev platforme za čezmejno izmenjavo podatkov o razpoložljivosti energije iz obnovljivih virov in povezovanju podatkovnih centrov.

Premostitev vrzeli med raziskavami digitalne tehnologije in uvajanjem na trg v okviru DIGITALA

Ciljprograma zadigitalno Evropo (DIGITAL) je premostiti vrzel med raziskavami digitalne tehnologije in uvajanjem na trg, s poudarkom na koristih evropskim državljanom in podjetjem, zlasti MSP. Naložbe v okviru DIGITALA so usklajene z dvojnimi cilji EU za spodbujanje zelene in digitalne preobrazbe ob hkratni krepitvi njene odpornosti in digitalne suverenosti.

V podporo digitalizaciji energije DIGITAL vključuje več ustreznih ukrepov. Ti vključujejo uvedbo energetskega podatkovnega prostora, izvajanje skupnega referenčnega okvira za uporabo prihranka energije ter vzpostavitev zmogljivosti za preskušanje in preizkušanje umetne inteligence ter vozlišč za digitalne inovacije. Ti ukrepi bodo prispevali k razvoju učinkovitejšega, bolj trajnostnega in varnega energetskega sistema, hkrati pa bodo podjetjem omogočili, da sprejmejo inovativne digitalne rešitve.

 

 

 

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Digitalizacija evropskega energetskega sistema

Interoperabilne in odprte digitalne rešitve ter suverenost podatkov so ključnega pomena za digitalno preobrazbo energetskega sistema.

Glej tudi